info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT FD

Letecká angličtina 2 pro obor Profesionální pilot

Kód předmětu:
21APL2
Studium:
bakalářské
Studijní program:
Profesionální pilot (B1041A040003)
semestrjazyk
4čeština
Forma studia:
prezenční
Počet kreditů:
3
Rozsah výuky:
0 + 4 hodin týdně - v prezenční formě studia
Typ předmětu:
povinný
Zakončení:
zápočet, zkouška (z, zk)
Vyučující předmětu:
doc. Ing. Jakub Kraus, Ph.D. (přednášející, cvičící)
Ing. František Kuba (přednášející, cvičící)
Garantující katedra:
Katedra letecké dopravy (16121)
Klíčová slova:
Letecká angličtina, názvosloví, odborné texty, frazeologie, komunikace.
Anotace:
Cvičení zaměřená na opakování a plynulejší komunikaci v rámci VFR i IFR spojení, spojení s technickým personálem na letišti, a plynulou konverzaci v rámci leteckých společností.
Cíle:
Cílem předmětu je prohloubení znalostí odborných termínů, frazeologie a jejich použití při spojení v rámci letecké dopravy a provozních postupů.