info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT FD

Evropská letecká legislativa

Kód předmětu:
21ELEG
Studium:
navazující magisterské
Studijní program:
Provoz a řízení letecké dopravy (N1041A040010)
semestrjazyk
4čeština
Forma studia:
prezenční a kombinovaná
Počet kreditů:
3
Rozsah výuky:
2 + 0 hodin týdně - v prezenční formě studia
8 hodin za semestr - v kombinované formě studia
Typ předmětu:
povinný
Zakončení:
zkouška (zk)
Garantující katedra:
Katedra letecké dopravy (16121)
Klíčová slova:
právní norma, právní systém, právní řád, veřejné a soukromé právo, prameny práva, primární a sekundární právo, instituce a zakonodárné orgány EU, struktura českého a evropského práva, typy právních aktů EU - nařízení, směrnice, rozhodnutí, doporučení
Anotace:
Obsahem předmětu "Evropská letecká legislativa" je právní úprava letecké dopravy a přepravy, systém a struktura národního a evropského právního systému, právní účinky právních aktů EU v národním prostředí ČR a jejich vliv na úpravu národního prostředí se zaměřením na požadavky a kritéria jednotlivých nařízení na leteckou dopravu a přepravu.
Cíle:
Cílem předmětu je seznámit a uvést studenta do problematiky právní úpravy národního a evropského právního systému a řádu se zaměřením na oblasti související s komerčním a nekomerčním leteckým provozem.