info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT FD

Konstrukce a systémy letadel 2

Kód předmětu:
21KSY2
Studium:
bakalářské
Studijní program:
Technika a technologie v dopravě a spojích (B 3710)
semestrjazykobor / specializace
6češtinaTUL Technologie údržby letadel - 3708R033
Forma studia:
prezenční
Počet kreditů:
7
Rozsah výuky:
4 + 3 hodin týdně - v prezenční formě studia
Typ předmětu:
povinný
Zakončení:
zápočet, zkouška (z, zk)
Vyučující předmětu:
Ing. Jiří Ďuk (přednášející, cvičící)
doc. Ing. Jakub Kraus, Ph.D. (přednášející, cvičící)
Garantující katedra:
Katedra letecké dopravy (16121)
Klíčová slova:
konstrukce letadel, systémy letadel, vybavení letadel
Anotace:
Požadavky a funkce systémů - klimatizace, přetlakování, dodávky kyslíku, pneumatiky, hydraulika, paliva, elektřina, odmrazování, protipožární vybavení.
Cíle:
Předmět seznamuje posluchače s jednotlivými částmi konstrukce letadel a jejich funkcí. Dále seznamuje s jednotlivými systémy a vybavením letadel.