info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT FD

Lidské činitele v údržbě letadel

Kód předmětu:
21LEUL
Studium:
bakalářské
Studijní program:
Technologie údržby letadel (B0716A040001)
semestrjazyk
3čeština
Forma studia:
prezenční
Počet kreditů:
5
Rozsah výuky:
3 + 2 hodin týdně - v prezenční formě studia
Typ předmětu:
povinný
Zakončení:
zápočet, zkouška (z, zk)
Garantující katedra:
Katedra letecké dopravy (16121)
Klíčová slova:
lidská výkonnost, lidské zdraví a lidské chyby
Anotace:
Lidský činitel, základní modely lidského činitele, lidská výkonnost a omezení, činitelé ovlivňující výkonnost, sociální psychologie, prostředí, komunikace, lidské chyby.
Cíle:
Seznámení se a orientace základními faktory lidské výkonnosi a omezeními. Vlivy zdraví a jiných psychologických faktorů na chybovost techniků údržby letadel.