info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT FD

Letecká legislativa 1

Kód předmětu:
21LGI1
Studium:
bakalářské
Studijní program:
Technologie údržby letadel (B0716A040001)
semestrjazyk
2čeština
Forma studia:
prezenční
Počet kreditů:
2
Rozsah výuky:
3 + 0 hodin týdně - v prezenční formě studia
Typ předmětu:
povinný
Zakončení:
zápočet (z)
Garantující katedra:
Katedra letecké dopravy (16121)
Klíčová slova:
letecká legislativa, ICAO, EASA, nařízení komise ES číslo 2042/2003
Anotace:
Předpisový rámec (Úloha Mezinárodní organizace pro civilní letectví - ICAO, úloha EASA, úloha členských států, vztahy mezi částí 145, částí 66, částí 147 a částí M a vztahy mezi dalšími leteckými úřady) se znalostí na úrovni 1 pro kategorie B1 a B2. Část 66 Osvědčující personál údržby a Část 145 Organizace oprávněné k údržbě se znalostí na úrovni 2 pro kategorie B1 a B2. Certifikace letadel. Typová certifikace. Doplňková typová certifikace.
Cíle:
Úvod do problematiky letecké legislativy. Působnost leteckého úřadu ČR, ICAO, EASA a národních leteckých úřadů. Nařízení komise (ES) č. 2042/2003 části 66 a 145. Evropské a národní normativy platné pro certifikaci letadlové techniky. Obsahově odpovídá požadavkům Dodatku 1 části 66 (modul 10 - kapitoly 10.1 až 10.3 a 10.5).