info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT FD

Letecká angličtina 1

Kód předmětu:
21LGL1
Studium:
bakalářské
Studijní program:
Technika a technologie v dopravě a spojích (B1041A040001)
semestrjazykobor / specializace
5češtinaLED Letecká doprava - B-LED
Forma studia:
prezenční
Počet kreditů:
2
Rozsah výuky:
0 + 2 hodin týdně - v prezenční formě studia
Typ předmětu:
povinný
Zakončení:
zápočet (z)
Garantující katedra:
Katedra letecké dopravy (16121)
Klíčová slova:
letecká angličtina, meteorologie, letiště, letadlové systémy, pístový motor, turbínový motor
Anotace:
Seznámení s terminologií v oblasti civilního letectví v obecnějším kontextu a s důrazem na schopnost přijímat informace výhradně v angličtině.
Cíle:
Schopnost konverzovat v anglickém jazyce v různých situacích obecného zaměření civilního letectví.