info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT FD

Letecká angličtina 2

Kód předmětu:
21LGL2
Studium:
bakalářské
Studijní program:
Technika a technologie v dopravě a spojích (B1041A040001)
semestrjazykobor / specializace
6češtinaLED Letecká doprava - B-LED
Forma studia:
prezenční
Počet kreditů:
2
Rozsah výuky:
0 + 2 hodin týdně - v prezenční formě studia
Typ předmětu:
povinný
Zakončení:
klasifikovaný zápočet (kz)
Garantující katedra:
Katedra letecké dopravy (16121)
Klíčová slova:
anglický jazyk, letecká angličtina
Anotace:
Předmět je zaměřen na odbornou terminologii v oblasti konstrukce letadel, základů letu, leteckých motorů, přístrojů a systémů.
Cíle:
Cílem předmětu je porozumění problematice odborné terminologie a odborným článkům, včetně poslechu.