info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT FD

Letecká inženýrská angličtina 1

Kód předmětu:
21LIA1
Studium:
navazující magisterské
Studijní program:
Provoz a řízení letecké dopravy (N1041A040010)
semestrjazyk
3čeština
Erasmus:
předmět je vyučován pro zahraniční studenty v zimním semestru
Forma studia:
prezenční a kombinovaná
Počet kreditů:
3
Rozsah výuky:
0 + 2 hodin týdně - v prezenční formě studia
8 hodin za semestr - v kombinované formě studia
Typ předmětu:
povinný
Zakončení:
zápočet (z)
Garantující katedra:
Katedra letecké dopravy (16121)
Klíčová slova:
letecká angličtina, odborná terminologie, komunikačníé dovednosti v anglickém jazyce
Anotace:
Lekce obsahují různé typy cvičení pro výuku cizího jazyka a jsou zaměřené na následující témata - EUR-Lex and European Legislation, ICAO Annexes and SARPs, AMCs and GMs, Civil Aviation Authorities, Accident investigation, Aircraft Airworthiness, Aircraft documentations and manuals, Medical certification, Emergency response plan.
Cíle:
Rozšíření slovní zásoby - odborná terminologie v oblasti provozu letecké dopravy. Zlepšení komunikačních dovednosti studenta v anglickém jazyce.