info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT FD

Letecká inženýrská angličtina 2

Kód předmětu:
21LIA2
Studium:
navazující magisterské
Studijní program:
Provoz a řízení letecké dopravy (N1041A040010)
semestrjazyk
4čeština
Forma studia:
prezenční a kombinovaná
Počet kreditů:
3
Rozsah výuky:
0 + 2 hodin týdně - v prezenční formě studia
8 hodin za semestr - v kombinované formě studia
Typ předmětu:
povinný
Zakončení:
klasifikovaný zápočet (kz)
Garantující katedra:
Katedra letecké dopravy (16121)
Klíčová slova:
letecká angličtina, odborná terminologie, komunikační dovednosti v anglickém jazyce
Anotace:
Lekce obsahují různé typy cvičení pro výuku cizího jazyka a jsou zaměřené na následující témata - Aviation associations, ISAGO and IGOM, EUROCONTROL, Airport Council International, International Air Transport Association, Airport Engineering, Airline business, Future development in civil aviation.
Cíle:
Rozšíření slovní zásoby - odborná terminologie v oblasti provozu letecké dopravy. Zlepšení komunikačních dovednosti studenta v anglickém jazyce.