info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT FD

Letecká legislativa 2

Kód předmětu:
21LLG2
Studium:
bakalářské
Studijní program:
Technika a technologie v dopravě a spojích (B 3710)
semestrjazykobor / specializace
6češtinaTUL Technologie údržby letadel - 3708R033
Forma studia:
prezenční
Počet kreditů:
2
Rozsah výuky:
2 + 0 hodin týdně - v prezenční formě studia
Typ předmětu:
povinný
Zakončení:
zkouška (zk)
Vyučující předmětu:
Ing. Jiří Ďuk (přednášející, cvičící)
doc. Ing. Jakub Kraus, Ph.D. (přednášející, cvičící)
Garantující katedra:
Katedra letecké dopravy (16121)
Klíčová slova:
letecká legislativa, nařízení Komise (EU) 1321/2014, nařízení Komise (EU) 965/2012, ETOPS, MEL, údržba letadel
Anotace:
Nařízení Komise (EU) 1321/2014, Část M, Část ML, Část CAMO, Část CAO, Nařízení Komise (EU) 965/2012
Cíle:
Úvod do problematiky letecké legislativy. Programy údržby, kontroly letové způsobilosti, údržba, manuály, ETOPS, MEL, AD, SB. Nařízení Komise (EU) č. 1321/2014 a Část M, Část ML, Část CAMO, Část CAO a nařízení Komise (EU) 965/2012. Příprava studentů na úspěšné složení testu z modulu 10 nezbytného pro získání licence AML podle požadavků Části 66.