info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT FD

Letecký provoz a životní prostředí

Kód předmětu:
21LPZP
Studium:
navazující magisterské
Studijní program:
Provoz a řízení letecké dopravy (N1041A040010)
semestrjazyk
4čeština
Forma studia:
prezenční a kombinovaná
Počet kreditů:
3
Rozsah výuky:
3 + 0 hodin týdně - v prezenční formě studia
8 hodin za semestr - v kombinované formě studia
Typ předmětu:
povinný
Zakončení:
zkouška (zk)
Garantující katedra:
Katedra letecké dopravy (16121)
Klíčová slova:
životní prostředí, ekologie, environment, trvale udržitelný rozvoj, ekologická stabilita, přístupy ochrany životního prostředí, environmentální legislativa, letecký provoz vs. životní prostředí, hluk a emise z leteckého provozu, hluk na letištích ČR
Anotace:
Předmět se zabývá ekologií, trvale udržitelným rozvojem, ekologickou stabilitou, ochranou životního prostředí a environmentální legislativou. Dále je zaměřen na letecký provoz s ohledem na životní prostředí, aktuální problémy, hrozby a řešení.
Cíle:
Seznámit studenty s problematikou vlivu leteckého provozu na životní prostředí. Zdůraznit opodstatněnost a důležitost legislativních opatření všeobecně a v rámci letectví specificky. Popsat aktivity ve vztahu ke snížení dopadu hluku a emisí z letového provozu na životní prostředí a kvalitu života v blízkosti letišť.