info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT FD

Letecké motory 2

Kód předmětu:
21LRY2
Studium:
bakalářské
Studijní program:
Technologie údržby letadel (B0716A040001)
semestrjazyk
3čeština
Forma studia:
prezenční
Počet kreditů:
3
Rozsah výuky:
2 + 1 hodin týdně - v prezenční formě studia
Typ předmětu:
povinný
Zakončení:
zápočet, zkouška (z, zk)
Garantující katedra:
Katedra letecké dopravy (16121)
Klíčová slova:
turbínové motory, lopatkové motory, výkon, tah, konstrukce motorů
Anotace:
Lopatkové kompresory, odstředivý kompresor, spalovací komora, turbohřídelové motory, náporové motory, mechanický výkon motoru, tepelná účinnost a spotřeba paliva, spouštění letadlových turbínových motorů, volnoběh a volnoběžné otáčky.
Cíle:
Cílem předmětu je poskytnout specifické znalosti týkající se turbínových leteckých motorů v podrobnosti potřebné pro personál s přímým vztahem s provozem těchto motorů.