info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT FD

Air Law 2

Kód předmětu:
21LTP2-E
Studium:
bakalářské
Studijní program:
Profesionální pilot (B1041A040004)
semestrjazyk
5angličtina
Erasmus:
předmět je vyučován pro zahraniční studenty v zimním semestru
Forma studia:
prezenční
Počet kreditů:
3
Rozsah výuky:
3 + 0 hodin týdně - v prezenční formě studia
Typ předmětu:
povinný
Zakončení:
zápočet, zkouška (z, zk)
Garantující katedra:
Katedra letecké dopravy (16121)
Klíčová slova:
obchodní letecká doprava, obchodní doprava, AOC, MPA, povolení, letová způsobilost, údržba, dokumentace, certifikát letové způsobilosti, letový provoz, přístrojové lety, postupy
Anotace:
Předmět je zaměřen na problematiku komerční obchodní letecké přepravy v souladu s platnou evropskou legislativou. V rámci předmětu je detailně rozebrána problematika nařízení EK č.j. 965/2012 , nařízení č . 1321/2014 a ICAO Annexů, které výrazně ovlivňují formu, způsob a strukturu obchodní letecké přepravy a dopravy.
Cíle:
Cílem předmětu je uvést studenta do problematiky platné legislativy na mezinárodní a evropské úrovni s přesahem do národní právní úravy v oblasti obchodní letecké přepravy. Student se naučí pracovat a vyhledávat v právních aktech a zároveň bude mít znalosti o struktuře a fungování společnosti v oblasti leteckého průmyslu