info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT FD

MCC - Multicrew Cooperation

Kód předmětu:
21LVPK-E
Studium:
bakalářské
Studijní program:
Profesionální pilot (B1041A040004)
semestrjazyk
6angličtina
Forma studia:
prezenční
Počet kreditů:
2
Rozsah výuky:
2 + 1 hodin týdně - v prezenční formě studia
Typ předmětu:
povinný
Zakončení:
zápočet (z)
Garantující katedra:
Katedra letecké dopravy (16121)
Klíčová slova:
MCC - spolupráce vícečlenných posádek, CRM - optimalizace činnosti letové posádky
Anotace:
Rozbor bezpečnosti letecké dopravy z hlediska podílu lidského činitele. MCC – principy, fáze a metody práce posádky v obchodní letecké dopravě. CRM – vedení a velení v letecké posádce, vnímání situace, rozhodovací proces, komunikace ve vícečlenné posádce, vliv stresu a letového zatížení na výkonnost letecké posádky, úloha standardních operačních postupů, vliv automatizace na činnost posádky.
Cíle:
Osvojení principů, metod a cílů spolupráce pilotů ve vícečlenné posádce a seznámení s možnostmi její optimalizace za použití principů a metod CRM s cílem zajistit nejvyšší úroveň bezpečnosti provádění letů v obchodní letecké dopravě.