info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT FD

Meteorologie

Kód předmětu:
21MEOL
Studium:
bakalářské
Studijní program:
Technika a technologie v dopravě a spojích (B1041A040001)
semestrjazykobor / specializace
5češtinaLED Letecká doprava - B-LED
Forma studia:
prezenční
Počet kreditů:
3
Rozsah výuky:
2 + 1 hodin týdně - v prezenční formě studia
Typ předmětu:
povinný
Zakončení:
klasifikovaný zápočet (kz)
Garantující katedra:
Katedra letecké dopravy (16121)
Klíčová slova:
MSA, vertikální rozvrstvení, tlaky QNH, QFE, QFF, QME, instabilita ovzduší, atmosférické fronty, atmosférické srážky, turbulence, cyklóna a anticyklóna, gradientový vítr
Anotace:
Složení zemské atmosféry. Vertikální rozvrstvení. Tlaky QNH, QFE, QFF, QME. Instabilita ovzduší. Atmosférické fronty. Atmosférické srážky, vznik a rozdělení. Turbulence. Fyzikální podmínky. Síly působící vznik větru. Cyklóna a anticyklóna. Gradientový, geostrofický a geocyklický vítr. Dohlednosti v leteckém provozu. Nebezpečné meteorologické jevy. Klimatologie. Cirkulace. Intertropoická fronta. Meteorologické zprávy.
Cíle:
Seznámit posluchače se základními ději v atmosféře, které ovlivňují tvorbu počasí. Uvést některé základní informace z oblasti klimatologie a letecké meteorologie s důrazem na meteorologické děje, které přímo ovlivňují bezpečnost a pravidelnost letecké dopravy.