info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT FD

Nové trendy v leteckých technologiích

Kód předmětu:
21NTLE
Studium:
navazující magisterské
Studijní program:
Provoz a řízení letecké dopravy (N1041A040010)
semestrjazyk
4čeština
Forma studia:
prezenční a kombinovaná
Počet kreditů:
3
Rozsah výuky:
3 + 0 hodin týdně - v prezenční formě studia
8 hodin za semestr - v kombinované formě studia
Typ předmětu:
povinný
Zakončení:
klasifikovaný zápočet (kz)
Garantující katedra:
Katedra letecké dopravy (16121)
Klíčová slova:
letoun, pohon, materiály, alternativní paliva, hybridní pohon, mobilita, biofeedback, virtuální realita, chytrá letiště, blockchain, simulace
Anotace:
Předmět obsahuje představení všech technologií, které jsou v současnosti pro letectví důležité, jako jsou nové konstrukční koncepce letadel, nové typy pohonů, nové typy leteckých paliv. Zároveň se předmět věnuje novým typům městské mobility, systémům virtuální reality, biomechanické analýzy. Další součástí jsou technologie ATM, předmět se věnuje i chytrým letištím, využití blockchainu a letištním simulacím.
Cíle:
Cílem předmětu je seznámit studenty s nejnovějšími technologiemi v letecké dopravě, které jsou v mnoha případech vedoucími technologiemi obecně. Cílem je představit tyto technologie v kontextu vývoje letecké dopravy.