info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT FD

Postupy údržby 1

Kód předmětu:
21PYD1
Studium:
bakalářské
Studijní program:
Technologie údržby letadel (B0716A040001)
semestrjazyk
4čeština
Forma studia:
prezenční
Počet kreditů:
3
Rozsah výuky:
3 + 1 hodin týdně - v prezenční formě studia
Typ předmětu:
povinný
Zakončení:
klasifikovaný zápočet (kz)
Garantující katedra:
Katedra letecké dopravy (16121)
Klíčová slova:
kovy, kompozity, nekovy, spojování materiálů, ložiska, lana
Anotace:
První část předmětu, který studenty seznámí především se základními technikami spojování jak kovových, tak i nekovových materiálů. Těmito způsoby jsou zejména nýtování, sváření, pájení a lepení. Dále představuje základní kovy a nekovy včetně kompozit, které jsou součástí moderních letadel. V neposlední řadě jsou zde uvedeny techniky uložení pružin, pér, převodů, ozubených lan, trubek a hadic na letadle.
Cíle:
Poskytnutí prvotních informací o údržbě letadel. Představení základních způsobů postupů údržby letadel, seznámení se základními technikami spojování materiálů různého druhu na letadle. Detailnější obeznámení se základními materiály používaných na soudobých letadlech.