info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT FD

Postupy údržby 3

Kód předmětu:
21PYU3
Studium:
bakalářské
Studijní program:
Technika a technologie v dopravě a spojích (B 3710)
semestrjazykobor / specializace
6češtinaTUL Technologie údržby letadel - 3708R033
Forma studia:
prezenční
Počet kreditů:
5
Rozsah výuky:
2 + 2 hodin týdně - v prezenční formě studia
Typ předmětu:
povinný
Zakončení:
klasifikovaný zápočet (kz)
Vyučující předmětu:
Ing. Pavol Hajla (přednášející, cvičící)
doc. Ing. Jakub Kraus, Ph.D. (přednášející, cvičící)
Garantující katedra:
Katedra letecké dopravy (16121)
Klíčová slova:
postupy údržby, závady a kontroly, montáž a demontáž, postupy prohlídek
Anotace:
Speciální letecké technologie - diagnostika, povrchové úpravy, výroba částí draku, spojování částí draku, sendvičové konstrukce, kompozitní konstrukce.
Cíle:
Cílem předmětu je ovládat teorii daného předmětu v návaznosti na jiné předměty, používat praktickým způsobem své znalosti při použití pokynů výrobce a v případě potřeby provést nápravná opatření. Předmět připravuje studenty na úspěšné složení testu M7 dle požadavků Part 66 nezbytného pro získání licence AMT.