info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT FD

Seminář k bakalářské práci 1

Kód předmětu:
21SBU1
Studium:
bakalářské
Studijní program:
Technologie údržby letadel (B0716A040001)
semestrjazyk
4čeština
Forma studia:
prezenční
Počet kreditů:
1
Rozsah výuky:
1 + 0 hodin týdně - v prezenční formě studia
Typ předmětu:
povinný
Zakončení:
zápočet (z)
Garantující katedra:
Katedra letecké dopravy (16121)
Klíčová slova:
odborné práce, citační zdroje, rešerše, limitace, metodika psaní závěrečných prací
Anotace:
Typy závěrečných prací (review, aplikovaný výzkum, základní výzkum, práce zabývající se konstrukčními návrhy). Práce s citačními zdroji (citační zdroje, citační databáze, citační styly, jak citovat). Analýza současného stavu (standardy psaní rešerše). Definování limitací současného stavu. Úvod do metodiky psaní závěrečných prací.
Cíle:
Cílem předmětu je studenty seznámit a naučit psát odborné texty. Seminář je v prvním semestru specificky zaměřen na analýzu literárních zdrojů s cílem vytvoření analýzy současného stavu.