info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT FD

Security v letištním provozu

Kód předmětu:
21SYLP
Studium:
bakalářské
Studijní program:
Technika a technologie v dopravě a spojích (B1041A040001)
semestrjazykobor / specializace
5češtinaLED Letecká doprava - B-LED
Forma studia:
prezenční
Počet kreditů:
2
Rozsah výuky:
2 + 0 hodin týdně - v prezenční formě studia
Typ předmětu:
povinný
Zakončení:
klasifikovaný zápočet (kz)
Garantující katedra:
Katedra letecké dopravy (16121)
Klíčová slova:
protiprávní činy, bezpečnostní kontrola, ostraha letiště, detekční zařízení, provozní efektivita, bezpečnostní technologie
Anotace:
Definice bezpečnosti a ochrany civilního letectví před protiprávními činy. Popis rizik, hrozeb, důvodů a cílů Security. Přehled a popis národní a mezinárodní legislativy a její vazby na letištní bezpečnost. Zařízení bezpečnostní kontroly. Faktory ovlivňující efektivitu a související veličiny. Základy práce s teorií front, hromadné obsluhy a práce s optimalizací.
Cíle:
Cílem předmětu je nabytí základního porozumění bezpečnosti a ochrany civilního letectví před protiprávními činy v kontextu letištního provozu.