info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT FD

Systémové myšlení

Kód předmětu:
21SYMS
Studium:
navazující magisterské
Studijní program:
Provoz a řízení letecké dopravy (N1041A040010)
semestrjazyk
4čeština
Forma studia:
prezenční a kombinovaná
Počet kreditů:
3
Rozsah výuky:
2 + 0 hodin týdně - v prezenční formě studia
8 hodin za semestr - v kombinované formě studia
Typ předmětu:
povinný
Zakončení:
zkouška (zk)
Garantující katedra:
Katedra letecké dopravy (16121)
Klíčová slova:
systém, myšlení, kritické myšlení, algoritmizace, argumenty, spojování znalostí
Anotace:
Systém, jeho struktura, algoritmizace, komplexnost, emergence, nastavení mysli, kritické myšlení, týmová spolupráce, zpětná vazba a komunikace, stanovování cílů, nejistoty a argumenty, rozhodování za neurčitosti.
Cíle:
Cílem předmětu je budovat inženýrské myšlení ve vztahu k nabývaným znalostem v rámci magisterského studia.