info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT FD

Modelování CNS systémů

Kód předmětu:
21W2MC
Studium:
navazující magisterské
Studijní program:
Logistika a řízení dopravních procesů (N1041A040005)
semestrjazyk
1čeština
Forma studia:
kombinovaná
Počet kreditů:
3
Rozsah výuky:
8 hodin za semestr - v kombinované formě studia
Typ předmětu:
povinně volitelný
Zakončení:
klasifikovaný zápočet (kz)
Garantující katedra:
Katedra letecké dopravy (16121)
Klíčová slova:
Souřadné systémy, transformace, mapové projekce, gravitační model Země, modely měření, modely pohybu, tracking, Kalmánův filtr, rozšířený Kalmánův filtr, fúze dat, multitarget tracking, multisensor tracking, filtrace dat, asociace dat, IMM.