info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT FD

Aviation safety and security

Kód předmětu:
21Y1BC-E
Studium:
bakalářské
Studijní program:
Profesionální pilot (B1041A040004)
semestrjazyk
6angličtina
Forma studia:
prezenční
Počet kreditů:
2
Rozsah výuky:
2 + 0 hodin týdně - v prezenční formě studia
Typ předmětu:
povinně volitelný
Zakončení:
klasifikovaný zápočet (kz)
Garantující katedra:
Katedra letecké dopravy (16121)
Klíčová slova:
bezpečnost, ochrana, bezpečnostní program, protiprávní činy, prevence, výkonnost v bezpečnosti
Anotace:
Historie vývoje bezpečnosti letecké dopravy. Moderní nástroje pro řízení bezpečnosti. Návrh bezpečnostních systémů.
Cíle:
Získat přehled o vývoji a využití moderních nástrojů v bezpečnosti a ochraně civilního letectví jako i předpisech a provozních postupech na zajištění bezpečnosti a ochrany civilního letectví na národní a mezinárodní úrovni.