info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT FD

Letecká radiotechnika a palubní přístroje

Kód předmětu:
21Y1LJ
Studium:
bakalářské
Studijní program:
Technika a technologie v dopravě a spojích (B1041A040001)
semestrjazykobor / specializace
4češtinaDOS Dopravní systémy a technika - B-DOS
4češtinaITS Inteligentní dopravní systémy - B-ITS
4češtinaLED Letecká doprava - B-LED
4češtinaLOG Logistika a řízení dopravních procesů - B-LOG
Forma studia:
prezenční
Počet kreditů:
2
Rozsah výuky:
2 + 0 hodin týdně - v prezenční formě studia
Typ předmětu:
povinně volitelný
Zakončení:
klasifikovaný zápočet (kz)
Garantující katedra:
Katedra letecké dopravy (16121)
Klíčová slova:
Palubní přístroje, avionika, aerometrická měření, magnetismus, gyroskopické přístroje, letadlové systémy, základy radiotechniky, radiokomunikace, radionavigace.
Anotace:
Základní definice, historie palubních přístrojů, aerometrické přístroje, zemský magnetismus, elektrická letadlová síť, gyroskopické přístroje, systémy pro kontrolu draku a jiné pomocné systémy, měření motorových veličin, zapisovače a odpovídače, požadavky na přístroje, radiokomunikace a přístroje pro radionavigaci.
Cíle:
Získat základní znalosti z oblasti konstrukce, funkce a použití palubních přístrojů, avionických systémů a palubních radiotechnický prostředků.