info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT FD

Letové provozní služby

Kód předmětu:
21Y2LS
Studium:
navazující magisterské
Studijní program:
Technika a technologie v dopravě a spojích (N 3710)
semestrjazykobor / specializace
2češtinavšechny obory
Dopravní systémy a technika (N1041A040003)
semestrjazyk
2čeština
Logistika a řízení dopravních procesů (N1041A040005)
semestrjazyk
2čeština
Provoz a řízení letecké dopravy (N1041A040010)
semestrjazyk
2čeština
Forma studia:
prezenční
Počet kreditů:
2
Rozsah výuky:
2 + 0 hodin týdně - v prezenční formě studia
Typ předmětu:
povinně volitelný
Zakončení:
klasifikovaný zápočet (kz)
Vyučující předmětu:
doc. Ing. Jakub Kraus, Ph.D. (přednášející, cvičící)
Ing. Jiří Šála (přednášející, cvičící)
Ing. Marek Štumper (přednášející, cvičící)
Garantující katedra:
Katedra letecké dopravy (16121)
Klíčová slova:
stanoviště LPS, řízení provozu na TWR, APP a ACC, procedurální a radarové řízení
Anotace:
Struktura vzdušného prostoru u nás a ve světě. Seznámení se stanovišti LPS v ČR. Praktické ukázky řízení na stanovištích TWR, APP a ACC. Historie LPS v USA a Československu. Financování LPS a výcvik řídících letového provozu. Budoucí vývoj poskytování LPS.
Cíle:
Předmět má za úkol seznámit studenty s praktickými aspekty poskytování LPS v návaznosti na struktuře českého vzdušného prostoru. Dalším cílem je pochopení historického vývoje ATS v návaznosti na zajištění bezpečnosti letového provozu.