info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT FD

Modelování CNS systémů

Kód předmětu:
21Y2MC
Studium:
navazující magisterské
Studijní program:
Dopravní systémy a technika (N1041A040003)
semestrjazyk
3čeština
Logistika a řízení dopravních procesů (N1041A040005)
semestrjazyk
3čeština
Provoz a řízení letecké dopravy (N1041A040010)
semestrjazyk
3čeština
Forma studia:
prezenční
Počet kreditů:
2
Rozsah výuky:
2 + 0 hodin týdně - v prezenční formě studia
Typ předmětu:
povinně volitelný
Zakončení:
klasifikovaný zápočet (kz)
Garantující katedra:
Katedra letecké dopravy (16121)
Klíčová slova:
Souřadné systémy, transformace, mapové projekce, gravitační model Země, modely měření, modely pohybu, tracking, Kalmánův filtr, rozšířený Kalmánův filtr, fúze dat, multitarget tracking, multisensor tracking, filtrace dat, asociace dat, IMM.
Anotace:
Předmět je koncipován jako soubor vzorových úloh z oblasti komunikačních navigačních a přehledových systémů v letectví, řešených za pomoci matematického aparátu a softwarových nástrojů. Velká část je věnována oblasti trackování vzdušných cílů, problematice asociace naměřených dat s trackem, filtraci dat, a problematice fúzování dat.
Cíle:
Cílem předmětu je prostřednictvím matematického popisu a s využitím softwarových nástrojů prohloubit znalosti z oblasti komunikačních, navigačních a přehledových systémů využívaných v letectví. Předmět navazuje a rozšiřuje znalosti získané v předmětu CNS Systémy.