info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT FD

Marketing v letecké dopravě

Kód předmětu:
21Y2MK
Studium:
navazující magisterské
Studijní program:
Dopravní systémy a technika (N1041A040003)
semestrjazyk
3čeština
Logistika a řízení dopravních procesů (N1041A040005)
semestrjazyk
3čeština
Provoz a řízení letecké dopravy (N1041A040010)
semestrjazyk
3čeština
Forma studia:
prezenční
Počet kreditů:
2
Rozsah výuky:
2 + 0 hodin týdně - v prezenční formě studia
Typ předmětu:
povinně volitelný
Zakončení:
klasifikovaný zápočet (kz)
Garantující katedra:
Katedra letecké dopravy (16121)
Klíčová slova:
trh, segment, mikroprostředí, makroprostředí, marketing, marketingový mix, marketingový výzkum, analýza, strategické a obchodní plánování, životní cyklus výrobku, cena, cenové úvahy a přístupy, cenotvorba, cenová strategie, distribuční kanály
Anotace:
Obsahem předmětu "Marketing v letecké dopravě" je řízení činností a procesů s použitím dostupných marketingových nástrojů a procesů pro analýzu, tvorbu strategie a realizaci prodeje zboží a služeb v leteckém průmyslu. V rámci přednášek kromě teoretických základů marketingu jsou prezentovány systémy analýz trhu, konkurence a produktů, tvorby marketingových strategií a plánování, marketingové průzkumy a výzkumy.
Cíle:
Cílem předmětu je seznámit studenta s problematikou marketingu jako důležitého nástroje pro řízení procesů prodeje zboží a služeb v oblasti leteckého průmyslu. Marketing je komplex činností a procesů, které vyžadují počáteční analýzy trhu, segmentu konkurence, příležitosti a rizik.