info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT FD

Provozní aspekty letišť

Kód předmětu:
21Y2PL
Studium:
navazující magisterské
Studijní program:
Technika a technologie v dopravě a spojích (N 3710)
semestrjazykobor / specializace
3češtinavšechny obory
Dopravní systémy a technika (N1041A040003)
semestrjazyk
3čeština
Logistika a řízení dopravních procesů (N1041A040005)
semestrjazyk
3čeština
Forma studia:
prezenční
Počet kreditů:
2
Rozsah výuky:
2 + 0 hodin týdně - v prezenční formě studia
Typ předmětu:
povinně volitelný
Zakončení:
klasifikovaný zápočet (kz)
Vyučující předmětu:
doc. Ing. Jakub Kraus, Ph.D. (přednášející, cvičící)
Ing. Viktor Sýkora, Ph.D. (přednášející, cvičící)
Garantující katedra:
Katedra letecké dopravy (16121)
Klíčová slova:
letiště, provozní aspekty
Anotace:
Provozní aspekty využití letišť. Umístění letiště a orientace dráhového systému. Kapacitní problematika letišť. Požadavky na odbavení letadel. Požadavky na odbavovací plochy. Zimní údržba a provoz letiště. Hasičské zabezpečení. Ochrana proti nezákonným činům. Dopravní napojení letiště. Ochrana životního prostředí.
Cíle:
Cílem je vysvětlit procesy na mezinárodních letištích probíhající podle mezinárodních leteckých předpisů.