info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT FD

Vybrané statě aerodynamiky

Kód předmětu:
21Y2VA
Studium:
navazující magisterské
Studijní program:
Technika a technologie v dopravě a spojích (N 3710)
semestrjazykobor / specializace
3češtinavšechny obory
Forma studia:
prezenční
Počet kreditů:
2
Rozsah výuky:
2 + 0 hodin týdně - v prezenční formě studia
Typ předmětu:
povinně volitelný
Zakončení:
klasifikovaný zápočet (kz)
Garantující katedra:
Katedra letecké dopravy (16121)
Klíčová slova:
aerodynamika, atmosféra, proudění, vztlak, mezní vrstva
Anotace:
Fyzikální vlastnosti reálných plynů, atmosféra, letecké aplikace vnější a vnitřní aerodynamiky, stlačitelné vnitřní proudění, vstupní hrdla a hnací trysky, stlačitelné vnější proudění, superkritická křídla a profily, kolmá a šikmá rázová vlna, energetické ztráty, letecké aerodynamické profily křídla, vrtule, lopatkové mříže, vztlak, odpor, polára, viskozita, laminární a turbulentní proudění, mezní vrstva, podobnostní čísla v aerodynamice.
Cíle:
Cílem předmětu je prohloubit znalosti z oblasti aerodynamiky pro zajištění podrobných znalostí vhodných pro technické pracovníky působící v prostředí konstrukce letadel.