Využití elektronických dat velkého objemu (Big Data) v dopravě

Anotace:
Jak lze využít množství užitečných dat, která se v reálném čase objevují v našem okolí? Tato data kolem nás proudí často zcela nepovšimnuta, ačkoli by mohla být velmi užitečná pro zefektivnění nejrůznějších procesů ve všech oblastech lidské činnosti. Projekt se zaměřuje na hledání takových dat a možností jejich využití v dopravě a příbuzných oborech.
Garantující ústav:
Ústav logistiky a managementu dopravy (16117)
Vedoucí:
Ing. Mgr. Václav Baroch, Ph.D.
www stránky projektu
http://bigdata.fd.cvut.cz

BAKALÁŘSKÝ studijní program
Technika a technologie v dopravě a spojích - B1041A040001

Kód | Jazyk | Zkratka:
17X1VB | angličtina | LOG (Logistika a řízení dopravních procesů)
Seznam PVP:
K tomuto projektu si nemusíte povinně zapsat žádný povinně volitelný předmět typu B.
Seznam studentů:
Pro zobrazení seznamu studentů se musíte příhlásit.

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ studijní program
Logistika a řízení dopravních procesů - N1041A040005

Kód | Jazyk | Zkratka:
17X2VB | angličtina | LA
Seznam PVP:
K tomuto projektu si nemusíte povinně zapsat žádný povinně volitelný předmět typu B.
Seznam studentů:
Pro zobrazení seznamu studentů se musíte příhlásit.