covid-19 info

logo ČVUT

Ing. Mgr. Václav Baroch, Ph.D.

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
A-265 - Horská 3, Praha
Telefon:
+420-224359168
E-mail:
barocvac@fd.cvut.cz
Pozice:
projekt BigData na ČVUT

Vedoucí studentského projektu:

Alternativní tarifikace městské hromadné dopravy v ČR
  17X1AT - bakalářský studijní program
Využití elektronických dat velkého objemu (Big Data) v dopravě
  17X1VB - bakalářský studijní program
  17X2VB - navazující magisterský studijní program

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Web Application for Indexation of Costs in Freight Road Transport
Baroch, V. - Říha, Z.
In: TRANSPORT MEANS 2017 - PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE. Kaunas: Technical University, 2017. p. 677-682. ISSN 1822-296X.
Stať ve sborníku (2017)
2.Veřejná doprava v České republice
Tichý, J. - Baroch, V. - Faifrová, V. - Říha, Z., - Sliacky, M.
Praha: ČVUT, FD, Katedra ekonomiky a managementu v dopravě a telekomunikacích, 2015. ISBN 978-80-260-8734-2.
Jiná kniha česky (2015)
3.BABAX
Baroch, V.
[Software] 2014.
Software splňující podmínky RIV (2014)
4.Assessing Participants in a Virtual Business Economic Simulation Game
Faifrová, V. - Baroch, V.
In: Mathematics and Computers in Contemporary Science. Athens: World Scientific and Engineering Academy and Society, 2013. pp. 84-88. ISBN 978-960-474-356-8.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2013)
5.New Approaches in the Use of Modern IT Technologies for Management Teaching
Faifrová, V. - Baroch, V.
In: 4th International Conference on Education and Educational Technologies. New York: WSEAS, 2013. pp. 94-98. ISBN 978-1-61804-155-5.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2013)
6.Teaching Management at Technical Universities, Business Reality in the Academic Environment
Baroch, V. - Duchoň, B. - Faifrová, V., - Říha, Z.
Acta Polytechnica. 2012, 52(2), 26-30. ISSN 1210-2709.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz (2012)
7.Virtuální praxe studentů v softwarové ekonomické simulaci
Faifrová, V. - Baroch, V., - Říha, Z.
In: Mladá Veda 2012 - Veda a krízové situácie. Žilina: Fakulta špeciálneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline, 2012, pp. 66-73. ISBN 978-80-554-0575-9.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2012)
8.Electronic Strategic Interactive Management – Functional Application
Faifrová, V. - Baroch, V., - Říha, Z.
In: TransComp, XVI medzynarodowa konferencja naukowa Komputerove systemy wspomagania nauki, przemyslu i transportu, XVI medzynarodowa konferencja naukowa. Radom: Uniwersytet technologiczno-humanystyczny im. Kazimierza Pulaskiego, 2012, pp. 2375-2380. Příloha časopisu Technika Transportu Szynowego. ISSN 1232-3829.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2012)
9.Business Software Simulation for Education of Future Engineers
Faifrová, V. - Baroch, V., - Říha, Z.
In: Technology Innovations in Education. Athens: WSEAS Press, 2012. pp. 25-29. Educational Technologies Series. ISSN 2227-4618. ISBN 978-1-61804-104-3.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2012)
10.Financování a tarifikace městské hromadné dopravy
Baroch, V.
Praha: Defense date 2012-06-29. PhD Thesis. ČVUT, FD, Katedra ekonomiky a managementu v dopravě a telekomunikacích.
Doktorská práce (Ph.D.) (2012)
11.Financování městské hromadné dopravy v metropolích bývalého Rakouska-Uherska
Baroch, V.
Silnice železnice. 2011, 6(5), P2-VIII-P2-XI. ISSN 1801-822X.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2011)
12.Public Transport Financing and Tariff System
Baroch, V.
In: Workshop 2011,CTU Student Grant Competition in 2010 (SGS 2010). Praha: ČVTVS, 2011, pp. 1-5. Available from: https://www.sgs.cvut.cz/index.php?action=workshop_2011
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT (2011)
13.Klíčem k prosperitě města je i vyjasněné financování MHD
Baroch, V.
Moderní obec. 2011, 2011(2), ISSN 1211-0507.
Článek (2011)
14.Dotování MHD z veřejných financí
Baroch, V.
In: Zborník príspevkov z XII. Ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie pod názvom FINANCIE A RIZIKO. Bratislava: EKONÓM, 2010, pp. 25-33. ISBN 978-80-225-3089-7.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2010)
15.VYUŽITÍ STRUKTURNÍHO MODELOVÁNÍ PŘI OPTIMALIZACI FINANCOVÁNÍ MHD
Baroch, V.
In: Sborník příspěvků III. mezinárodní vědecké konference doktorandů a mladých vědeckých pracovníků. Opava: Slezská univerzita, 2010, pp. 1130-1135. ISBN 978-80-7248-620-5.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2010)
16.Inovace systému financování MHD ve velkých městech
Baroch, V.
In: Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Nové trendy - Nové nápady 2010. Znojmo: Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo, 2010, pp. 52-59. ISBN 978-80-87314-12-8.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2010)
17.Financování MHD z veřejných zdrojů v Evropské unii a jinde - současná východiska, možné alternativy
Baroch, V.
In: Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference MMK 2010. Hradec Králové: Magnanimitas, 2010, pp. 1053-1059. ISBN 978-80-86703-41-1.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2010)
18.Tarifikace MHD v marketingu cestovního ruchu
Baroch, V.
In: Nové trendy v marketingovej komunikácii. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2010, pp. 11-18. ISBN 978-80-8105-210-1.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2010)
19.Tarifikace MHD v marketingu cestovního ruchu
Baroch, V.
In: Nové trendy v marketingu - dosledky hospodárskej krízy. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2010, pp. 300. ISBN 978-80-8105-205-7.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2010)
20.Financování a tarifikace městské hromadné dopravy
Baroch, V. - Duchoň, B. supervisor
Praha: 2010. Doctoral Minimum. ČVUT, FD, Katedra ekonomiky a managementu v dopravě a telekomunikacích. Supervised by B. DUCHOŇ.
Doktorandské minimum (2010)
21.Vize pro dopravu v Praze
Říha, Z. org. - Baroch, V. org.
[Exhibition Hosting] 2009.
Pořádání výstavy (2009)
22.Tarifikace městské hromadné dopravy v Praze
Baroch, V.
Praha: Defense date 2007-06-27. Master Thesis. ČVUT, FD, Katedra ekonomiky a managementu v dopravě a telekomunikacích.
Diplomová práce (2007)

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Financování a tarifikace městské hromadné dopravy
Baroch, V.
2010 - 2010
SGS10/101/OHK5/1T/16