info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT FD

Údržba letecké techniky

Anotace:
Projekt se zabývá oblastí údržby letecké techniky, a to jak výzkumem v rámci jednotlivých systémů a komponent, které jsou používány na letadlech všech kategorií, tak zároveň i samotnou organizací plánování údržby a všech procesů s tím spojených. Tento projekt je primárně zaměřen pro studenty, kteří již mají zkušenosti v oboru údržby letadel. Na tomto projektu je kladen důraz na samostatnost, vlastní iniciativu a schopnost navrhnout vlastní řešení k problémům týkajících se údržby letadel. Projekt je primárně zaměřen na budoucí inženýry, kteří by chtěli najít uplatnění v údržbě letadel. Projekt těmto lidem pomůže dosáhnout vyšší úrovně znalostí a zkušeností s údržbou letadel, kterou lze následně uplatnit v údržbových organizacích i mimo pozice technika údržby letadel. Tento projekt je založen na vlastní iniciativě studenta, který si sám volí oblast údržby letadel, které by se při své diplomové práci rád věnovat. V rámci tohoto projektu mohou být řešeny například témata týkající se návrhu a zdokonalování konstrukce systémů a komponent, testování jejich funkce, zkoumání nových možných materiálů nebo technologií výroby. Dále je možné se zaměřit na další odvětví údržby, kterými je její organizace, plánování, logistika atp. I v tomto projektu se počítá se spoluprací s řadou organizací, u kterých se daná řešení dají ověřovat nebo je přímo začlenit do provozu. Příkladem inženýrského přístupu v údržbě letadel lze zmínit znalosti a aplikaci matematických modelů, pokročilé statistiky a algoritmizace, dále využití pružnosti a pevnosti, ekonomiky, bezpečnosti nebo i technického kreslení. Koordinátorem projektu je Ing. Ondřej Vítovec.
Garantující ústav:
Ústav letecké dopravy (16121)
Vedoucí:
Ing. Ondřej Sekal
Ing. Kateřina Stuchlíková
Ing. Ondřej Vítovec

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ studijní program
Provoz a řízení letecké dopravy - N1041A040010

Kód | Jazyk | Zkratka:
21X2UT | čeština | PL
Seznam PVP:
K tomuto projektu si nemusíte povinně zapsat žádný povinně volitelný předmět typu B.
Seznam studentů:
Pro zobrazení seznamu studentů se musíte příhlásit.