info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT FD

Údržba letecké techniky pro TUL

Anotace:
Projekt se zabývá oblastí údržby letecké techniky, a to jak výzkumem v rámci jednotlivých systémů a komponent, které jsou používány na letadlech všech kategorií, tak zároveň i samotnou organizací a plánováním údržby. Projekt je primárně zaměřen na budoucí techniky údržby letadel, jelikož počítá s uplatněním řešených problémů v praxi. Jedná se o problematiky týkající se velkých dopravních letadel, ale zároveň i menších letadel spadajících do kategorie General Aviation. V rámci tohoto projektu budou řešeny například témata týkající se konstrukce systémů a komponent, testování jejich funkce, zkoumání nových možných materiálů nebo technologií výroby, organizací údržby a optimalizací plánování revizí. S tím je spojena spolupráce s řadou organizací, u kterých se daná řešení dají ověřovat nebo je přímo začlenit do provozu. Příkladem lze zmínit znalosti matematických modelů, pružnosti a pevnosti, ekonomiky, bezpečnosti nebo technického kreslení. Koordinátorem projektu je Ing. Kateřina Stuchlíková
Garantující ústav:
Ústav letecké dopravy (16121)
Vedoucí:
Ing. Pavol Hajla
Ing. Ondřej Sekal
Ing. Kateřina Stuchlíková
Ing. Ondřej Vítovec

BAKALÁŘSKÝ studijní program
Technologie údržby letadel - B0716A040001

Kód | Jazyk | Zkratka:
21X1UU | čeština | B_TUL_CS_spec (Technologie údržby letadel)
Seznam PVP:
K tomuto projektu si nemusíte povinně zapsat žádný povinně volitelný předmět typu B.
Seznam studentů:
Pro zobrazení seznamu studentů se musíte příhlásit.