Aplikace řídicích systémů

Anotace:
Cílem projektu je seznámení posluchače s automatizační technikou Rockwell Automation & Allen Bradley a s možnostmi jejího nasazení, především v oblasti řízení a automatizace v dopravě. V rámci projektu budou řešeny konkrétní aplikace ve spolupráci s předními firmami v oblasti řízení dopravy.
Garantující ústav:
Ústav dopravní telematiky (16120)
Vedoucí:
Ing. Bc. Vladimír Faltus, Ph.D.

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ studijní program
Inteligentní dopravní systémy - N1041A040007

Kód | Jazyk | Zkratka:
20X2RS | angličtina | IS
Seznam PVP:
K tomuto projektu si nemusíte povinně zapsat žádný povinně volitelný předmět typu B.
Seznam studentů:
Pro zobrazení seznamu studentů se musíte příhlásit.