Aplikace řídicích systémů

Anotace:
Cílem projektu je seznámení posluchače s automatizační technikou Rockwell Automation & Allen Bradley a s možnostmi jejího nasazení, především v oblasti řízení a automatizace v dopravě. V rámci projektu budou řešeny konkrétní aplikace ve spolupráci s předními firmami v oblasti řízení dopravy.
Garantující ústav:
Ústav dopravní telematiky (16120)
Vedoucí:
Ing. Bc. Vladimír Faltus, Ph.D.

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ studijní program
Technika a technologie v dopravě a spojích - N 3710

Kód | Jazyk | Obor:
20X2RS | angličtina, čeština | IS (Inteligentní dopravní systémy)
Seznam PVP:
K tomuto projektu si nemusíte povinně zapsat žádný povinně volitelný předmět.
Seznam studentů:
Pro zobrazení seznamu studentů se musíte příhlásit.