info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT FD

Ing. Bc. Vladimír Faltus, Ph.D.

Vyučující předmětů v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

12TDP - Teorie dopravního proudu (přednášející)
12TEAP - Teorie provozu na pozemních komunikacích (přednášející)
20BITS - Bezpečnost a spolehlivost ITS systémů (přednášející, cvičící)
20RISI - Řízení silniční dopravy (přednášející, cvičící)
20UITS - Úvod do inteligentních dopravních systémů (přednášející, cvičící)
620UITS - Úvod do inteligentních dopravních systémů (přednášející, cvičící)

Vedoucí studentského projektu:

Aplikace řídicích systémů
  20X1RS - bakalářský studijní program

Odborné zaměření:


* informace pocházejí z univerzitní databáze V3S

* informace pocházejí z univerzitní databáze V3S