Ing. Bc. Vladimír Faltus, Ph.D.

Vedoucí studentského projektu:

Aplikace řídicích systémů
  20X1RS - bakalářský studijní program
  20X2RS - navazující magisterský studijní program

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Sustainability of Large Urban Transport Structures in Terms of Traffic and Environment
Faltus, V. - Přibyl, P. - Přibyl, O., - Hrdina, L.
In: TRANSCOM 2017, 12th International Scientific Conference Of Young Scientists On Sustainable, Modern and Safe Transport. TRANSCOM 2017. Horný Smokovec, 31.05.2017 - 02.06.2017. Linz: Elsevier BV. 2017, s. 154-159. ISSN 1877-7058.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference
2.Technické poradenství k přípravě studie proveditelnosti a projektové dokumentace inteligentního dopravního systému města Hradec Králové - Etapa 1 - Specifikace IDS
Sliacky, M. - Langr, M. - Růžička, J., - Faltus, V.
Hradec Králové: Statutární město Hradec Králové. 2016, 65/2016.
Výzkumná zpráva v češtině
3.Projekt výzkumu a vývoje ALFA TAČR č. TA03030491. Výzkumná zpráva "Fuzzy expertní systém a jeho kalibrace - metoda SAFECALC"
Přibyl, P. - Šilar, J. - Faltus, V., - Semkovič, TS
Evropská 1692/37, Praha 6: Technologická agentura České republiky. 2014
Výzkumná zpráva v češtině
4.Problémová místa vybraných protihlukových clon
Neubergová, K. - Šturmová, I. - Michek, J., - Faltus, V.
In: Doprava, zdraví a životní prostředí. Doprava, zdraví a životní prostředí. Brno, 10.11.2014 - 11.11.2014. Brno: CDV - Centrum dopravního výzkumu. 2014, s. 177-184. ISBN 978-80-86502-85-4.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
5.Studie aplikací komunikace mezi vozidly a mezi vozidlem a infrastrukturou
Svítek, M. - Zelinka, T. - Lokaj, Z. - Bělinová, Z. - Faltus, V. - Šrotýř, M. - Langr, M., - Derbek, P.
ŠKODA AUTO a.s.. 2013
Výzkumná zpráva v češtině
6.Studie možnosti využití vybraných prvků dopravní telematiky na pozemních komunikacích v hl. m. Praze
Přibyl, P. - Faltus, V., - Wosyka, J.
Řásnovka 8, Praha 1: TSK hl. m. Prahy. 2013, 2/2013.
Technická zpráva
7.Using the intelligent unit for traffic management of saturated urban road networks
Faltus, V. - Tichý, T., - Bělinová, Z.
In: Transport Systems Telematics. 13th International Conference on Transport Systems Telematics. Katowice-Ustron, 23.10.2013 - 26.10.2013. Silesian University of Technology. 2013, ISBN 978-83-927504-5-1.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
8.Using the intelligent unit for traffic management of saturated urban road networks
Faltus, V. - Tichý, T., - Bělinová, Z.
Archives of Transport System Telematics. 2013, 6(2013(1)), s. 4-8. ISSN 1899-8208. Dostupné z: http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-1def52f3-860f-405a-bf8c-4ea560113695/c/Faltus.pdf
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku
9.Semantic web related to ITS systems
Přibyl, P. - Fábera, V. - Faltus, V., - Týfa, L.
Communications. 2013, 15(2), s. 89-95. ISSN 1335-4205. Dostupné z: http://www.uniza.sk/komunikacie/
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz
10.Studie možností využití systému GALILEO v dopravních aplikacích na pozemních komunikacích v hl. m. Praze
Přibyl, P. - Faltus, V.
Řásnovka 8, Praha 1: TSK, hl. m Prahy. 2013, VZ 1/13.
Technická zpráva
11.Domain-Oriented Ontology for ITS Systems
Přibyl, P. - Fábera, V. - Faltus, V., - Týfa, L.
In: Proceedings of 9th International Conference Elektro 2012. Elektro. Rajecké Teplice, 21.05.2012 - 23.05.2012. Žilina: Žilinská universita, Elektrotechnická fakulta. 2012, s. 364-368. ISBN 978-1-4673-1178-6.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
12.System Parameters Testing Methodology for ITS Applications of GNSS Systems
Faltus, V.
In: 2012 IEEE/ION Position, Location and Navigation Symposium. The Position Location and Navigation System Conference 2012. Myrtle Beach, SC, 23.04.2012 - 26.04.2012. Manassas, VA: The Institute of Navigation (ION). 2012, ISSN 2153-3598. ISBN 978-1-4673-0386-6.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
13.Pilot Testing of Cetification Methods Developed for ITS Applications Using GNSS Systems
Svítek, M. - Faltus, V., - Lokaj, Z.
In: MIKULSKY, J., ed. Transport Systems Telematics. Transport Systems Telematics. Katowice-Ustron, 20.10.2010 - 23.10.2010. Berlin: Springer-Verlag. 2010, s. 278-285. Communication in Computer and Information Science. ISSN 1865-0929. ISBN 978-3-642-16471-2.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
14.Pilot Testing of Certification Methods Developed for ITS Applications Based on GNSS Systems
Svítek, M. - Faltus, V., - Lokaj, Z.
In: Proceedings of 13th International IEEE Conference on Intelligent Transportation Systems. 13th International IEEE Conference on Intelligent Transportation Systems. Madeira Island, 19.09.2010 - 22.09.2010. Coimbra: Universidade de Coimbra. 2010, s. 1019-1024. ISSN 2153-0009. ISBN 978-1-4244-7658-9.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
15.Pilot Testing of Certification Methods Developed for ITS Applications Based on GNSS Systems
Svítek, M. - Faltus, V., - Lokaj, Z.
In: 13th International IEEE Conference on Intelligent Transportation Systems. 13th International IEEE Conference on Intelligent Transportation Systems. Funchal, 19.09.2010 - 22.09.2010. Lisboa: IEEE. 2010, s. 1019-1024. ISBN 978-1-4244-7657-2.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
16.Pilot Testing of Cetification Methods Developed for ITS Applications Using GNSS Systems
Svítek, M. - Faltus, V., - Lokaj, Z.
In: MIKULSKY, J., ed. Transport Systems Telematics. Berlin: Springer-Verlag. 2010, s. 278-285. Communication in Computer and Information Science. sv. 104. ISSN 1865-0929. ISBN 978-3-642-16471-2.
Kapitola v zahraniční jiné knize
17.Pilot Testing of Cetification Methods Developed for ITS Applications Using GNSS Systems
Svítek, M. - Faltus, V., - Lokaj, Z.
In: Transport Systems Telematics - Conference Proceedings. Transport Systems Telematics. Katowice-Ustron, 20.10.2010 - 23.10.2010. Silesian University of Technology. 2010, s. 93. ISBN 978-83-927504-4-4.
Abstrakt ve sborníku
18.Development of certification methods for ITS applications using GNSS systems
Lokaj, Z. - Faltus, V.
In: CERGAL 2010, International Symposium on Certification of GNSS Systems & Services. International Symposium on Certification of GNSS Systems & Services 2010. Rostock, 28.04.2010 - 29.04.2010. Bonn: Deutsche Gesellschaft für Ortung und Navigation e.V. (DGON). 2010, Dostupné z: http://www.dgon.de/
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
19.Satelitní lokalizace v kritických dopravních aplikacích
Svítek, M. - Faltus, V., - Lokaj, Z.
Metrologie. 2009, 18(4), s. 18-20. ISSN 1210-3543.
Článek
20.Nově vznikající obor na ČVUT - Inteligentní dopravní systémy
Bělinová, Z. - Faltus, V., - Svítek, M.
In: Současné trendy v technické kybernetice. Současné trendy v technické kybernetice. Ostrava, Čeladná, 10.09.2008 - 12.09.2008. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava. 2008, s. 103-108. ISBN 978-80-248-1812-2.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
21.Samostatný obor ITS na ČVUT
Bělinová, Z. - Faltus, V., - Svítek, M.
In: KOPECKÝ, F., ed. Telematika pro regionální dopravu 2008. Telematika pro regionální dopravu 2008. Skalica, 03.06.2008 - 04.06.2008. Brno: KPM COnsult. 2008, ISBN 978-80-904167-0-3.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
22.Využití sytému C2I pro management dopravy ve městě
Faltus, V.
Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4: ELTODO EG. 2008, 265-2008-1930-EEG.
Výzkumná zpráva v češtině
23.Creation of specialized ITS bachelor and master study programmes
Bělinová, Z. - Faltus, V., - Svítek, M.
In: MIKULSKI, J.M., ed. Advances in Transport Systems Telematics. Warszawa: Wydawnictwa komunikacji i lacznosci. 2008, s. 17-24. ISBN 978-83-206-1715-3.
Krátká kapitola v zahraniční vědecké knize
24.Creation of specialized ITS bachelor and master study programmes
Bělinová, Z. - Faltus, V., - Svítek, M.
In: MIKULSKI, J.M., ed. Transport Systems Telematics. Transport Systems Telematics. Katowice - Ustroń, 05.11.2008 - 08.11.2008. Ustroň: Politechnika Slaska. 2008, s. 4. ISBN 978-83-917156-9-7.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
25.Palubní jednotky - další využití
Bělinová, Z. - Faltus, V., - Wosyka, J.
In: ITS Bratislava´08. ITS Bratislava 2008. Bratislava, 10.09.2008 - 11.09.2008. Praha: Wirelesscom s.r.o.. 2008, ISBN 978-80-87205-03-7.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
26.Palubní jednotka - uživatelské potřeby
Přibyl, P. - Hudeček, J., - Faltus, V.
Praha: 2007, 253/07.
Výzkumná zpráva v češtině
27.Aplikace Petriho sítě při modelování dynamického řízení křižovatek
Faltus, V.
Automatizace. 2005, 48(2), s. 88-91. ISSN 0005-125X.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS
Nenalezeny žádné údaje.