Ing. Bc. Vladimír Faltus, Ph.D.

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
K511 - Konviktská 20, Praha
Telefon:
+420-224359553
E-mail:
faltus@fd.cvut.cz
Funkce:
člen AS - zaměstnanec FD / ČVUT
člen komise pro informační strategii AS / ČVUT
Člen:
Laboratoř řízení a modelování dopravy
Laboratoř telematiky chytrých měst
Společná laboratoř tunelových systémů FD, Žilinské univerzity a Eltodo a. s.

Vedoucí studentského projektu:

Aplikace řídicích systémů
  20X1RS - bakalářský studijní program

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Systémové modelování přínosů tunelu Blanka
Faltus, V. - Hrdina, L.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2018)
2.Sustainability of Large Urban Transport Structures in Terms of Traffic and Environment
Faltus, V. - Přibyl, P. - Přibyl, O., - Hrdina, L.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2017)
3.Modelování kvality dopravy nad sítí strategických detektorů
Přibyl, P. - Faltus, V. - Hrdina, L. - Hykš, O., - Neubergová, K.
Výzkumná zpráva v češtině (2017)
4.Technické poradenství k přípravě studie proveditelnosti a projektové dokumentace inteligentního dopravního systému města Hradec Králové - Etapa 1 - Specifikace IDS
Sliacky, M. - Langr, M. - Růžička, J., - Faltus, V.
Výzkumná zpráva v češtině (2016)
5.Problémová místa vybraných protihlukových clon
Neubergová, K. - Šturmová, I. - Michek, J., - Faltus, V.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2014)
6.Projekt výzkumu a vývoje ALFA TAČR č. TA03030491. Výzkumná zpráva "Fuzzy expertní systém a jeho kalibrace - metoda SAFECALC"
Přibyl, P. - Šilar, J. - Faltus, V., - Semkovič, TS
Výzkumná zpráva v češtině (2014)
7.Using the intelligent unit for traffic management of saturated urban road networks
Faltus, V. - Tichý, T., - Bělinová, Z.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2013)
8.Studie aplikací komunikace mezi vozidly a mezi vozidlem a infrastrukturou
Svítek, M. - Zelinka, T. - Lokaj, Z. - Bělinová, Z. - Faltus, V. - Šrotýř, M. - Langr, M., - Derbek, P.
Výzkumná zpráva v češtině (2013)
9.Semantic web related to ITS systems
Přibyl, P. - Fábera, V. - Faltus, V., - Týfa, L.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz (2013)
10.Studie možností využití systému GALILEO v dopravních aplikacích na pozemních komunikacích v hl. m. Praze
Přibyl, P. - Faltus, V.
Technická zpráva (2013)
11.Studie možnosti využití vybraných prvků dopravní telematiky na pozemních komunikacích v hl. m. Praze
Přibyl, P. - Faltus, V., - Wosyka, J.
Technická zpráva (2013)
12.Using the intelligent unit for traffic management of saturated urban road networks
Faltus, V. - Tichý, T., - Bělinová, Z.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2013)
13.Domain-Oriented Ontology for ITS Systems
Přibyl, P. - Fábera, V. - Faltus, V., - Týfa, L.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2012)
14.System Parameters Testing Methodology for ITS Applications of GNSS Systems
Faltus, V.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2012)
15.Development of certification methods for ITS applications using GNSS systems
Lokaj, Z. - Faltus, V.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2010)
16.Pilot Testing of Cetification Methods Developed for ITS Applications Using GNSS Systems
Svítek, M. - Faltus, V., - Lokaj, Z.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2010)
17.Pilot Testing of Cetification Methods Developed for ITS Applications Using GNSS Systems
Svítek, M. - Faltus, V., - Lokaj, Z.
Abstrakt ve sborníku (2010)
18.Pilot Testing of Cetification Methods Developed for ITS Applications Using GNSS Systems
Svítek, M. - Faltus, V., - Lokaj, Z.
Kapitola v zahraniční jiné knize (2010)
19.Pilot Testing of Certification Methods Developed for ITS Applications Based on GNSS Systems
Svítek, M. - Faltus, V., - Lokaj, Z.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2010)
20.Pilot Testing of Certification Methods Developed for ITS Applications Based on GNSS Systems
Svítek, M. - Faltus, V., - Lokaj, Z.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2010)
21.Satelitní lokalizace v kritických dopravních aplikacích
Svítek, M. - Faltus, V., - Lokaj, Z.
Článek (2009)
22.Samostatný obor ITS na ČVUT
Bělinová, Z. - Faltus, V., - Svítek, M.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2008)
23.Využití sytému C2I pro management dopravy ve městě
Faltus, V.
Výzkumná zpráva v češtině (2008)
24.Nově vznikající obor na ČVUT - Inteligentní dopravní systémy
Bělinová, Z. - Faltus, V., - Svítek, M.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2008)
25.Palubní jednotky - další využití
Bělinová, Z. - Faltus, V., - Wosyka, J.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2008)
26.Creation of specialized ITS bachelor and master study programmes
Bělinová, Z. - Faltus, V., - Svítek, M.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2008)
27.Creation of specialized ITS bachelor and master study programmes
Bělinová, Z. - Faltus, V., - Svítek, M.
Krátká kapitola v zahraniční vědecké knize (2008)
28.Palubní jednotka - uživatelské potřeby
Přibyl, P. - Hudeček, J., - Faltus, V.
Výzkumná zpráva v češtině (2007)
29.Aplikace Petriho sítě při modelování dynamického řízení křižovatek
Faltus, V.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2005)

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS
Nenalezeny žádné údaje.