covid-19 info

logo ČVUT

Rozvrh výuky letní semestr 2020/2021

Anglický jazyk

vyučující: PhDr. Klára Lancová, Ph.D.

výuka:

  • Výuka bude probíhat online.
  • Instrukce k výuce obdrží studenti individuálně e-mailem do 5.3.2021.

Aplikovaná matematika

vyučující: doc. Ing. Ivan Nagy, CSc.

zahájení výuky: výuka bude zahájena v zimním semestru

Systémová analýza

vyučující: prof. Ing. Zdeněk Votruba, CSc.

zahájení výuky: 17. 3. 2021 od 17:30 hodin v MS Teams

výuka:

  • Přístupové údaje budou studentům zaslány e-mailem.

Informace o dalších předmětech budou doplňovány.

březen 2021, referát VaV