Vybrané projekty
Výzkumné záměry řešené fakultou:

  • výzkumný záměr byl úspěšně ukončen
  • Identifikační kód: MSM6840770043
  • Řešitel: prof. Ing. Josef Jíra, CSc.
  • Popis výzkumného záměru soubor pdf  (~353.8 kB)

Rozvoj metod návrhu a provozu dopravních sítí z hlediska jejich optimalizace
(2007-2013)