info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT FD

Dopravní sál Fakulty dopravní

Vedoucí pracoviště:
doc. Ing. Martin LESO, Ph.D.
Pracovníci za FD:
Ing. Bc. Dušan KAMENICKÝ, Ph.D.
Ing. Petr KOUTECKÝ, Ph.D.

Charakteristika

foto y laboratoře

Dopravní sál ČVUT v Praze Fakulty dopravní je laboratoř určená pro praktický výzkum v oblasti železniční zabezpečovací techniky a technologie řízení železniční dopravy. Laboratoř spadá pod Ústav dopravní telematiky.

Dominantou laboratoře je modelové kolejiště, které umožňuje simulovat reálnou infrastrukturu. V rámci výzkumu jsou pomocí simulací testovány nově vyvíjené systémy pro řízení a zabezpečení železničního provozu. Díky tomu lze vytvářet návrhy pro zlepšení kvalitativních parametrů provozu železniční dopravy a to zejména z hlediska bezpečnosti a spolehlivosti.

Dopravní sál se stal také významnou pomůckou při výuce studentů. Bez reálných následků zde lze procvičovat technologii řízení železniční dopravy. Praktická výuka v sále slouží jako doplnění teoretických znalostí studentů. Ti si mohou vyzkoušet ovládání jednotlivých přístrojů sloužících pro zabezpečení jízdních cest.

Dopravní sál je rovněž součástí projektově orientované výuky Fakulty dopravní, kdy se vybraní studenti stávají součástí kolektivu pracujícím na dalším rozvoji Dopravního sálu. Tím se profilují do jednotlivých odvětví oboru zabezpečovací techniky a tím získávají větší možnost uplatnění pro svoje budoucí zaměstnání.

Důležitou součástí činnosti Dopravního sálu jsou exkurze. Tím dochází k popularizaci oboru pro širokou veřejnost a k rozšíření zájmu o železniční dopravu.

Webové stránky laboratoře
fotka budovy horska

Kontaktní údaje

Adresa pracoviště
128 03 Praha 2, Horská 3

Tel: 224 359 555

Kudy k nám
mapa + street view