Ing. Petr Koutecký

fotografie osoby
Pracoviště:
Ústav dopravní telematiky (16120)
Studijní program:
doktorský studijní program
Název programu:
Inženýrská informatika
Kód programu:
P 3902
Obor:
I - Inženýrská informatika v dopravě a spojích
Školitel:
doc. Ing. Martin Leso, Ph.D.
Forma studia:
kombinovaná
E-mail:
koutepe1@fd.cvut.cz
Člen:
Dopravní sál Fakulty dopravní
Osobní telefon
+420-777-894-879
Studijní program:
doktorský studijní program
Název programu:
Inženýrská informatika
Kód programu:
P 3902
Forma studia:
kombinovaná
Místo studia:
Praha
Obor:
I - Inženýrská informatika v dopravě a spojích
Člen:
Dopravní sál Fakulty dopravní

Vyučující předmětu v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

Cvičení:
20RIZE - Řízení železniční dopravy
20ZZZ - Železniční zabezpečovací systémy

Vedoucí studentského projektu:

Není vedoucím žádného projektu.


* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.SELECTED ASPECTS OF ETCS-L3 DEPLOYMENT
Koutecký, P.
In: PROCHÁZKOVÁ, D., KERTIS, T., a PROCHÁZKA, J., eds. Acta polytechnica CTU Proceedings. IRICoN. Praha, 04.05.2016. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT. 2016, s. 38-40. ISSN 2336-5382. ISBN 978-80-01-06022-3.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS
Nenalezeny žádné údaje.