Ing. Petr Koutecký

fotografie osoby
Pracoviště:
Ústav dopravní telematiky (16120)
Studijní program:
doktorský studijní program
Název programu:
Inženýrská informatika
Kód programu:
P 3902
Obor:
I - Inženýrská informatika v dopravě a spojích
Školitel:
doc. Ing. Martin Leso, Ph.D.
Forma studia:
kombinovaná
Studijní program:
doktorský studijní program
Název programu:
Inženýrská informatika
Kód programu:
P 3902
Forma studia:
kombinovaná
Místo studia:
Praha
Obor:
I - Inženýrská informatika v dopravě a spojích
Člen:
Dopravní sál Fakulty dopravní

Vyučující předmětu v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

Přednášky:
20RIZE - Řízení železniční dopravy
Cvičení:
20RIZE - Řízení železniční dopravy
20ZZZ - Železniční zabezpečovací systémy

Vedoucí studentského projektu:

Není vedoucím žádného projektu.


Odborné zaměření:

  • Dopravní signalizace
  • Dopravní telematika
  • Softwarové inženýrství
  • Teorie algoritmů
  • Železniční doprava
  • Železniční koridory

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Návrh prvků interoperability na regionálních tratích
Leso, M.L. - Kopecký, F. - Domácí, J. - Kamenický, D., - Koutecký, P.
[Uplatněná certifikovaná metodika (do RIV)]. 2017
Uplatněná certifikovaná metodika
2.Návrh prvků interoperability na regionálních tratích - Analytická část
Leso, M. - Ing. František Kopecký, Ph.D., F.K. - Ing, Mgr. Josef Domácí, J.D. - Kamenický, D., - Koutecký, P.
Praha: TAČR. 2016
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině
3.SELECTED ASPECTS OF ETCS-L3 DEPLOYMENT
Koutecký, P.
In: KERTIS, T., PROCHÁZKOVÁ, D., a PROCHÁZKA, J., eds. Acta polytechnica CTU Proceedings. IRICoN. Praha, 04.05.2016. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT. 2016, s. 38-40. ISSN 2336-5382. ISBN 978-80-01-06022-3.
Stať ve sborníku z tuzemské prestižní konference

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS
Nenalezeny žádné údaje.