covid-19 info

logo ČVUT

Ing. Petr Koutecký, Ph.D.

Vyučující předmětů v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

Přednášky:
20ITSR - ITS - R

Vedoucí studentského projektu:

Není vedoucím žádného projektu.


* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Dopravní sál FD – železniční laboratoř pro výuku i výzkum
Leso, M. - Koutecký, P. - Kamenický, D., - Hlubuček, A.
Vědeckotechnický sborník Správy železnic. 2019, 2019(1), ISSN 2694-9172.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2019)
2.Návrh prvků interoperability na regionálních tratích
Leso, M.L. - Kopecký, F. - Domácí, J. - Kamenický, D., - Koutecký, P.
[Certified Methodology (for RIV)] 2017.
Uplatněná certifikovaná metodika (2017)
3.SELECTED ASPECTS OF ETCS-L3 DEPLOYMENT
Koutecký, P.
In: Acta polytechnica CTU Proceedings. Praha: CTU. Czech Technical University Publishing House, 2016. p. 38-40. ISSN 2336-5382. ISBN 978-80-01-06022-3.
Stať ve sborníku z tuzemské prestižní konference (2016)
4.Návrh prvků interoperability na regionálních tratích - Analytická část
Leso, M. - Ing. František Kopecký, Ph.D., F.K. - Ing, Mgr. Josef Domácí, J.D. - Kamenický, D., - Koutecký, P.
[Research Report] 2016.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2016)

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS
Nenalezeny žádné údaje.