Ing. Petr Koutecký

fotografie osoby
Pracoviště:
Ústav dopravní telematiky (16120)
Studijní program:
doktorský studijní program
Název programu:
Inženýrská informatika
Kód programu:
P 3902
Obor:
I - Inženýrská informatika v dopravě a spojích
Školitel:
doc. Ing. Martin Leso, Ph.D.
Forma studia:
kombinovaná
E-mail:
koutepe1@fd.cvut.cz
Telefon:
+420-777894879
Člen:
Dopravní sál Fakulty dopravní
Studijní program:
doktorský studijní program
Název programu:
Inženýrská informatika
Kód programu:
P 3902
Forma studia:
kombinovaná
Místo studia:
Praha
Obor:
I - Inženýrská informatika v dopravě a spojích
Člen:
Dopravní sál Fakulty dopravní

Vyučující předmětu v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

Není vyučujícím žádného předmětu.

Vedoucí studentského projektu:

Není vedoucím žádného projektu.


* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Návrh prvků interoperability na regionálních tratích
Leso, M.L. - Kopecký, F. - Domácí, J. - Kamenický, D., - Koutecký, P.
[Applied Certified Methodology] 2017.
Uplatněná certifikovaná metodika (2017)
2.SELECTED ASPECTS OF ETCS-L3 DEPLOYMENT
Koutecký, P.
In: Acta polytechnica CTU Proceedings. Praha: CTU. Czech Technical University Publishing House, 2016. p. 38-40. ISSN 2336-5382. ISBN 978-80-01-06022-3.
Stať ve sborníku z tuzemské prestižní konference (2016)
3.Návrh prvků interoperability na regionálních tratích - Analytická část
Leso, M. - Ing. František Kopecký, Ph.D., F.K. - Ing, Mgr. Josef Domácí, J.D. - Kamenický, D., - Koutecký, P.
[Research Report] 2016.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2016)

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS
Nenalezeny žádné údaje.