Ing. Bc. Dušan Kamenický

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
B-207 - Horská 3, Praha
K508 - Konviktská 20, Praha
B-204 - Horská 3, Praha
E-mail:
kamendus@fd.cvut.cz
Pozice:
hodnotitel Certifikačního orgánu při Fakultě dopravní, zkušební technik ZL FD
Člen:
Certifikační orgán pro výrobky při Fakultě dopravní (16201)
Dopravní sál Fakulty dopravní
Zkušební laboratoř Fakulty dopravní (16202)
fotografie osoby
Pracoviště:
Ústav dopravní telematiky (16120)
Studijní program:
doktorský studijní program
Název programu:
Inženýrská informatika
Kód programu:
P 3902
Obor:
I - Inženýrská informatika v dopravě a spojích
Školitel:
doc. Ing. Martin Leso, Ph.D.
Forma studia:
kombinovaná
Studijní program:
doktorský studijní program
Název programu:
Inženýrská informatika
Kód programu:
P 3902
Forma studia:
kombinovaná
Místo studia:
Praha
Obor:
I - Inženýrská informatika v dopravě a spojích
Člen:
Certifikační orgán pro výrobky při Fakultě dopravní (16201)
Dopravní sál Fakulty dopravní
Zkušební laboratoř Fakulty dopravní (16202)

Vyučující předmětu v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

Přednášky:
20RIZE - Řízení železniční dopravy
Cvičení:
20RIZE - Řízení železniční dopravy
20ZZZ - Železniční zabezpečovací systémy

Vedoucí studentského projektu:

Dopravní sál Fakulty dopravní
  20X1SM - bakalářský studijní program
  20X1SS - bakalářský studijní program

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Railway Traffic Optimization
Brandejský, T. - Fábera, V. - Kamenický, D., - Gopak, V.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2017)
2.Návrh prvků interoperability na regionálních tratích
Leso, M.L. - Kopecký, F. - Domácí, J. - Kamenický, D., - Koutecký, P.
Uplatněná certifikovaná metodika (2017)
3.Railway Traffic Optimization
Fábera, V. - Brandejský, T. - Kamenický, D., - Gopak, V.
Abstrakt ve sborníku (2017)
4.Traffic management system in terms of data Exchange
Kamenický, D.
Stať ve sborníku z tuzemské prestižní konference (2016)
5.Návrh prvků interoperability na regionálních tratích - Analytická část
Leso, M. - Ing. František Kopecký, Ph.D., F.K. - Ing, Mgr. Josef Domácí, J.D. - Kamenický, D., - Koutecký, P.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2016)
6.Měření eurobalíz ETCS aneb využití MATLABu pro automatizaci měření
Kamenický, D. - Sadil, J.
Nepublikovaná přednáška (2016)
7.Analýza procesů a IT aplikací z hlediska centrálního celosíťového dispečerského systému v prostředí SŽDC (RCS- Rail Control System)
Leso, M. - Michl, Z., - Kamenický, D.
Výzkumná zpráva v češtině (2015)
8.Metodika měření a testování prvku interoperability Balisa
Kamenický, D. - Sadil, J. - Leso, M., - Fábera, V.
Výzkumná zpráva v češtině (2015)
9.Eisenbahnbetriebslabor an der Fakultät Verkehrswissenschaften
Michl, Z. - Leso, M., - Kamenický, D.
Nepublikovaná přednáška (2015)
10.SW logiky vyhodnocovacího centra systému - zvýšení pasivní bezpečnosti na železničních přejezdech zabezpečených pouze výstražnými kříži
Bouchner, P. - Novotný, S. - Rozhdestvenskiy, D. - Leso, M., - Kamenický, D.
Software splňující podmínky RIV (2014)
11.Funkční vzorek komunikace výstražného zařízení s inteligencí vozidla dle evropských norem s přizpůsobením do podmínek typových konfigurací úrovňového křížení železnice a silnice
Bouchner, P. - Novotný, S. - Rozhdestvenskiy, D. - Leso, M. - Konopáč, T. - Kamenický, D. - Matlafus, A., - Kopecký, F.
Funkční vzorek (2014)
12.Funkční vzorek výstražného systému doplňkové bezpečnosti pro ostatní přejezdy
Bouchner, P. - Novotný, S. - Rozhdestvenskiy, D. - Leso, M. - Konopáč, T. - Kamenický, D. - Matlafus, A., - Kopecký, F.
Funkční vzorek (2014)
13.Funkční vzorek výstražného systému doplňkové bezpečnosti pro železniční přejezd zabezpečený výstražným světelným zařízením
Bouchner, P. - Novotný, S. - Rozhdestvenskiy, D. - Leso, M. - Konopáč, T. - Kamenický, D. - Matlafus, A., - Kopecký, F.
Funkční vzorek (2014)
14.Enhancement of level crossing safety with use of ITS
Bouchner, P. - Leso, M. - Novotný, S. - Konopáč, T. - Kamenický, D. - Rozhdestvenskiy, D., - Jayakumar, A.
Tuzemská vědecká kniha cizojazyčně (2014)
15.Pilotní ověření řešení a technologií pro zvýšení pasivní bezpečnosti na železničních přejezdech zabezpečených výstražným světelným zařízením
Bouchner, P. - Novotný, S. - Rozhdestvenskiy, D. - Leso, M. - Konopáč, T. - Kamenický, D. - Matlafus, A., - Kopecký, F.
Poloprovoz (2014)
16.Pilotní ověření řešení a technologií pro zvýšení pasivní bezpečnosti na železničních přejezdech zabezpečených pouze výstražnými kříži
Bouchner, P. - Novotný, S. - Rozhdestvenskiy, D. - Leso, M. - Konopáč, T. - Kamenický, D. - Matlafus, A., - Kopecký, F.
Poloprovoz (2014)
17.Information System for optimalization of contol-command
Kamenický, D.
Stať ve sborníku z tuzemské lokální konference cizojazyčně (2014)
18.Development of Train Control Equipment in Eastern Europe
Kamenický, D.
Stať ve sborníku z tuzemské lokální konference cizojazyčně (2014)
19.Additional in-Car Warning System for Safer Grade Crossings
Bouchner, P. - Leso, M. - Matlafus, A. - Rozhdestvenskiy, D. - Kamenický, D. - Kadlecová, J. - Mík, J., - Novotný, S.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2014)
20.Sdělení výstražné informace řidiči z hlediska komunikace a umístění
Bouchner, P. - Leso, M. - Novotný, S. - Válek, J. - Kamenický, D., - Konopáč, T.
Uplatněná certifikovaná metodika (2014)
21.Postup měření systému Eurobalise
Kamenický, D. - Sadil, J. - Fábera, V., - Leso, M.
Výzkumná zpráva v češtině (2014)
22.Bezpečnostní analýzy změn technických norem za účelem zvýšení konkurenceschopnosti železnice
Leso, M. - Konopáč, T. - Kamenický, D. - Marvan, M. - Jeřábek, M. - Krčál, J., - Krčálová, L.
Výzkumná zpráva v češtině (2014)
23.Testování Eurobalízy
Kamenický, D.
Nepublikovaná přednáška (2014)
24.Specifikace testování prvku EUROBALIZY
Kamenický, D.
Výzkumná zpráva v češtině (2013)
25.Rozvoj vlakových zabezpečovacích zařízení ve východních zemích Evropy
Kamenický, D.
Nepublikovaná přednáška (2013)

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS
Nenalezeny žádné údaje.