covid-19 info

logo ČVUT

Ing. Bc. Dušan Kamenický, Ph.D.

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
B-207 - Horská 3, Praha
K508 - Konviktská 20, Praha
B-204 - Horská 3, Praha
E-mail:
kamendus@fd.cvut.cz
Pozice:
hodnotitel Certifikačního orgánu při Fakultě dopravní, zkušební technik ZL FD
Člen:
Certifikační orgán pro výrobky při Fakultě dopravní (16201)
Dopravní sál Fakulty dopravní
Zkušební laboratoř Fakulty dopravní (16202)

Vyučující předmětů v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

Přednášky:
20PRZP - Počítačová podpora řízení železničního provozu
Cvičení:
20ZZZ - Železniční zabezpečovací systémy

Vedoucí studentského projektu:

Dopravní sál Fakulty dopravní
  20X1SS - bakalářský studijní program
  20X2SM - navazující magisterský studijní program
  20X2SS - navazující magisterský studijní program

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Dopravní sál FD – železniční laboratoř pro výuku i výzkum
Leso, M. - Koutecký, P. - Kamenický, D., - Hlubuček, A.
Vědeckotechnický sborník Správy železnic. 2019, 2019(1), ISSN 2694-9172.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2019)
2.Railway Traffic Optimization
Brandejský, T. - Fábera, V. - Kamenický, D., - Gopak, V.
In: Student Scientific Conference Modernization of Railway IRICoN 2017. Praha: Czech Technical University in Prague, 2017. p. 31-34. ISSN 2336-5382. ISBN 978-80-01-06297-5.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2017)
3.Návrh prvků interoperability na regionálních tratích
Leso, M.L. - Kopecký, F. - Domácí, J. - Kamenický, D., - Koutecký, P.
[Certified Methodology (for RIV)] 2017.
Uplatněná certifikovaná metodika (2017)
4.Railway Traffic Optimization
Fábera, V. - Brandejský, T. - Kamenický, D., - Gopak, V.
In: Modernization of Railway- IRICoN 2017. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2017. pp. 8-9. ISSN 2336-5382. ISBN 978-80-01-06140-4.
Abstrakt ve sborníku (2017)
5.Traffic management system in terms of data Exchange
Kamenický, D.
In: Acta polytechnica CTU Proceedings. Praha: CTU. Czech Technical University Publishing House, 2016. p. 26-28. ISSN 2336-5382. ISBN 978-80-01-06022-3.
Stať ve sborníku z tuzemské prestižní konference (2016)
6.Návrh prvků interoperability na regionálních tratích - Analytická část
Leso, M. - Ing. František Kopecký, Ph.D., F.K. - Ing, Mgr. Josef Domácí, J.D. - Kamenický, D., - Koutecký, P.
[Research Report] 2016.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2016)
7.Měření eurobalíz ETCS aneb využití MATLABu pro automatizaci měření
Kamenický, D. - Sadil, J.
[Unpublished Lecture] HUMUSOFT s.r.o. 2016-09-08.
Nepublikovaná přednáška (2016)
8.Metodika měření a testování prvku interoperability Balisa
Kamenický, D. - Sadil, J. - Leso, M., - Fábera, V.
[Research Report] 2015. Report no. K620.
Výzkumná zpráva v češtině (2015)
9.Analýza procesů a IT aplikací z hlediska centrálního celosíťového dispečerského systému v prostředí SŽDC (RCS- Rail Control System)
Leso, M. - Michl, Z., - Kamenický, D.
[Research Report] 2015. Report no. K620_30102015.
Výzkumná zpráva v češtině (2015)
10.Eisenbahnbetriebslabor an der Fakultät Verkehrswissenschaften
Michl, Z. - Leso, M., - Kamenický, D.
[Unpublished Lecture] Technische Universität Dresden, Fakultät Verkehrswissenschaften Fridrich List. 2015-03-28.
Nepublikovaná přednáška (2015)
11.SW logiky vyhodnocovacího centra systému - zvýšení pasivní bezpečnosti na železničních přejezdech zabezpečených pouze výstražnými kříži
Bouchner, P. - Novotný, S. - Rozhdestvenskiy, D. - Leso, M., - Kamenický, D.
[Software] 2014.
Software splňující podmínky RIV (2014)
12.Funkční vzorek výstražného systému doplňkové bezpečnosti pro ostatní přejezdy
Bouchner, P. - Novotný, S. - Rozhdestvenskiy, D. - Leso, M. - Konopáč, T. - Kamenický, D. - Matlafus, A., - Kopecký, F.
[Functional Sample] 2014.
Funkční vzorek (2014)
13.Funkční vzorek výstražného systému doplňkové bezpečnosti pro železniční přejezd zabezpečený výstražným světelným zařízením
Bouchner, P. - Novotný, S. - Rozhdestvenskiy, D. - Leso, M. - Konopáč, T. - Kamenický, D. - Matlafus, A., - Kopecký, F.
[Functional Sample] 2014.
Funkční vzorek (2014)
14.Funkční vzorek komunikace výstražného zařízení s inteligencí vozidla dle evropských norem s přizpůsobením do podmínek typových konfigurací úrovňového křížení železnice a silnice
Bouchner, P. - Novotný, S. - Rozhdestvenskiy, D. - Leso, M. - Konopáč, T. - Kamenický, D. - Matlafus, A., - Kopecký, F.
[Functional Sample] 2014.
Funkční vzorek (2014)
15.Enhancement of level crossing safety with use of ITS
Bouchner, P. - Leso, M. - Novotný, S. - Konopáč, T. - Kamenický, D. - Rozhdestvenskiy, D., - Jayakumar, A.
Praha: Dopravní fakulta ČVUT v Praze, Ústav dopravních prostředků, 2014. ISBN 978-80-01-05662-2.
Tuzemská vědecká kniha cizojazyčně (2014)
16.Pilotní ověření řešení a technologií pro zvýšení pasivní bezpečnosti na železničních přejezdech zabezpečených pouze výstražnými kříži
Bouchner, P. - Novotný, S. - Rozhdestvenskiy, D. - Leso, M. - Konopáč, T. - Kamenický, D. - Matlafus, A., - Kopecký, F.
[Pilot Plant] 2014.
Poloprovoz (2014)
17.Pilotní ověření řešení a technologií pro zvýšení pasivní bezpečnosti na železničních přejezdech zabezpečených výstražným světelným zařízením
Bouchner, P. - Novotný, S. - Rozhdestvenskiy, D. - Leso, M. - Konopáč, T. - Kamenický, D. - Matlafus, A., - Kopecký, F.
[Pilot Plant] 2014.
Poloprovoz (2014)
18.Information System for optimalization of contol-command
Kamenický, D.
In: neuvedeno. 2014.
Stať ve sborníku z tuzemské lokální konference cizojazyčně (2014)
19.Development of Train Control Equipment in Eastern Europe
Kamenický, D.
In: neuvedeno. 2014.
Stať ve sborníku z tuzemské lokální konference cizojazyčně (2014)
20.Additional in-Car Warning System for Safer Grade Crossings
Bouchner, P. - Leso, M. - Matlafus, A. - Rozhdestvenskiy, D. - Kamenický, D. - Kadlecová, J. - Mík, J., - Novotný, S.
In: Latest Trends in Energy, Enviromental and Development. Salerno: WSEAS, 2014. pp. 127-131. ISSN 2227-4359. ISBN 978-960-474-375-9.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2014)
21.Sdělení výstražné informace řidiči z hlediska komunikace a umístění
Bouchner, P. - Leso, M. - Novotný, S. - Válek, J. - Kamenický, D., - Konopáč, T.
[Certified Methodology (for RIV)] 2014.
Uplatněná certifikovaná metodika (2014)
22.Postup měření systému Eurobalise
Kamenický, D. - Sadil, J. - Fábera, V., - Leso, M.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2014. Report no. K620_12122014.
Výzkumná zpráva v češtině (2014)
23.Bezpečnostní analýzy změn technických norem za účelem zvýšení konkurenceschopnosti železnice
Leso, M. - Konopáč, T. - Kamenický, D. - Marvan, M. - Jeřábek, M. - Krčál, J., - Krčálová, L.
[Research Report] 2014.
Výzkumná zpráva v češtině (2014)
24.Testování Eurobalízy
Kamenický, D.
[Unpublished Lecture] Workshop zrcadlové skupiny „Řízení a zabezpečení“ projektu IRICoN na téma „Systémy ETCS“. 2014-11-19.
Nepublikovaná přednáška (2014)
25.Specifikace testování prvku EUROBALIZY
Kamenický, D.
[Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav dopravní telematiky, 2013. Report no. 28/2014.
Výzkumná zpráva v češtině (2013)
26.Rozvoj vlakových zabezpečovacích zařízení ve východních zemích Evropy
Kamenický, D.
[Unpublished Lecture] Česká vědeckotechnická společnost spojů. 2013-09-25.
Nepublikovaná přednáška (2013)

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS
Nenalezeny žádné údaje.