info k situaci na Ukrajině

logo ČVUT

doc. Ing. Martin Leso, Ph.D.

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
K508 - Konviktská 20, Praha
Telefon:
+420-224359555
E-mail:
lesomart@fd.cvut.cz
Pozice:
hodnotitel Certifikačního orgánu při Fakultě dopravní, zkušební technik ZL FD
Funkce:
vedoucí / certifikační orgán pro výrobky při Fakultě dopravní / FD
vedoucí / zkušební laboratoř Fakulty dopravní / FD
člen grémia / FD
Člen:
Certifikační orgán pro výrobky při Fakultě dopravní (16201)
Dopravní sál Fakulty dopravní
Zkušební laboratoř Fakulty dopravní (16202)

Vedoucí studentského projektu:

Dopravní sál Fakulty dopravní
  20X1SD - bakalářský studijní program
  20X1SS - bakalářský studijní program
  20X2SS - navazující magisterský studijní program

* informace pocházejí z univerzitní databáze V3S
v DB je chyba..Nenalezeny žádné údaje.

* informace pocházejí z univerzitní databáze V3S

1.Metodika systematického zavedení a provozování simulátorů kolejových vozidel pro výcvik strojvedoucích v ČR.
řešitel: Leso, M.
spoluřešitelé: Bouchner, P. - Kamenický, D. - Michl, Z. - Novotný, S.
2020 - 2022
Program na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti dopravy - DOPRAVA 2020+
2.Univerzální výcvikový simulátor vozidel MHD
řešitel: Bouchner, P.
spoluřešitelé: Leso, M. - Novotný, S.
2019 - 2022
Operační program Praha - pól růstu ČR - CZ.07.1.02/0.0/0.0/17_049/0000841
3.InovaFOND
řešitel: Hájek, J.
spoluřešitelé: Bárta, J. - Dušek, K. - Dřížďal, T. - Fornůsek, J. - Jelínek, M. - Jiřina, M. - Kutílek, P. - Leso, M. - Mikšovský, J. - Mára, M. - Nožička, J. - Páta, P. - Skočilas, J. - Sovják, R. - Tichý, P. - Vodrážka, J. - Vávra, J. - Čuba, V. - Železný, F.
2016 - 2019
GAMA: Program aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací
4.Návrh prvků interoperability na regionálních tratích
řešitel: Leso, M.
2015 - 2016
BETA: Program veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy
5.Koncepční záměr řízení železničního provozu na tratích ve vlastnictví státu - České republiky
řešitel: Leso, M.
2012 - 2013
BETA: Program veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy
6.Zvýšení bezpečnosti vozidel při přepravě cestujících i nákladů na kritických bodech infrastruktury
řešitel: Leso, M.
2012 - 2014
Program bezpečnostního výzkumu České republiky 2010 - 2015
7.Výzkum a vývoj lokomotivy řady 714 poháněné motory na CNG (stlačený zemní plyn)
řešitel: Leso, M.
spoluřešitel: Sadil, J.
2011 - 2015
TIP
8.Návrh a implementace testovacích struktur pro detekci systematických a náhodných chyb v FPGA
řešitel: Musil, T.
spoluřešitel: Leso, M.
2011 - 2011
Studentská grantová soutěž ČVUT - SGS11/076/OHK3/1T/16
9.Nové architektury železničních zabezpečovacích systémů s vysokými požadavky na bezpečnost a spolehlivost
řešitel: Musil, T.
spoluřešitel: Leso, M.
2008 - 2008
IGS ČVUT - CTU0804916
10.Laboratoř výuky jednočipových mikropočítačů na FD ČVUT
řešitel: Leso, M.
spoluřešitel: Fábera, V.
2004 - 2004
IGS ČVUT - CTU0419216