covid-19 info

logo ČVUT

doc. Ing. Martin Leso, Ph.D.

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
K508 - Konviktská 20, Praha
Telefon:
+420-224359555
+420-224359556
E-mail:
lesomart@fd.cvut.cz
Pozice:
hodnotitel Certifikačního orgánu při Fakultě dopravní, zkušební technik ZL FD
Funkce:
vedoucí / certifikační orgán pro výrobky při Fakultě dopravní / FD
vedoucí / zkušební laboratoř Fakulty dopravní / FD
člen grémia / FD
Člen:
Certifikační orgán pro výrobky při Fakultě dopravní (16201)
Dopravní sál Fakulty dopravní
Zkušební laboratoř Fakulty dopravní (16202)

Vedoucí studentského projektu:

Dopravní sál Fakulty dopravní
  20X2SM - navazující magisterský studijní program
  20X2SS - navazující magisterský studijní program

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Dopravní sál FD – železniční laboratoř pro výuku i výzkum
Leso, M. - Koutecký, P. - Kamenický, D., - Hlubuček, A.
Vědeckotechnický sborník Správy železnic. 2019, 2019(1), ISSN 2694-9172.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2019)
2.Efektivní prodlužovač dojezdu pro hromadné dopravní prostředky - EPD2HDP.PR01
Leso, M.
[Prototype] 2019.
Prototyp (2019)
3.Efektivni prodlužovač dojezdu pro hromadné dopravní prostředky - Rozbor možností a návrh realizace úprav spalovacího motoru pro provoz na CNG
Leso, M.
[Research Report] 2019. Report no. 106/2020.
Výzkumná zpráva v češtině (2019)
4.Efektivní prodlužovač pro hromadné dopravní prostředky - Závěrečná zpráva k realizaci projektu EPD2HDP
Leso, M.
[Research Report] Praha: ČVUT FD, 2019. Report no. 105/2020.
Výzkumná zpráva v češtině (2019)
5.Efektivni prodlužovač dojezdu pro hromadné dopravní prostředky - Technický popis a dokumentace prototypu EPD2HDP
Leso, M.
[Technical Report] 2019. Report no. 108/2020.
Technická zpráva (2019)
6.Efektivni prodlužovač pro hromadné dopravní prostředky - Technická zpráva k realizaci projektu EPDS2HDP
Leso, M. - Sadil, J. - Bolehovský, O. - Myslík, P., - Klír, V.
[Technical Report] Praha: ČVUT FD, 2019. Report no. 204/2020.
Technická zpráva (2019)
7.ITS on Railway
Leso, M.
In: Student Scientific Conference Modernization of Railway IRICoN 2017. Praha: Czech Technical University in Prague, 2017. p. 39-42. ISSN 2336-5382. ISBN 978-80-01-06297-5.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2017)
8.Návrh prvků interoperability na regionálních tratích
Leso, M.L. - Kopecký, F. - Domácí, J. - Kamenický, D., - Koutecký, P.
[Certified Methodology (for RIV)] 2017.
Uplatněná certifikovaná metodika (2017)
9.Vyhodnocení dat zaznamenaných monitorovacím systémem lokomotivy 714-811 za období od 1. 1. 2017 do 31. 5. 2017
Sadil, J. - Leso, M.
[Technical Report] Vítkovice Doprava, a.s., 2017. Report no. K620/81/2017.
Technická zpráva (2017)
10.ITS on Railway
Leso, M.
In: Modernization of Railway- IRICoN 2017. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2017. pp. 27-28. ISSN 2336-5382. ISBN 978-80-01-06140-4.
Abstrakt ve sborníku (2017)
11.Návrh prvků interoperability na regionálních tratích - Analytická část
Leso, M. - Ing. František Kopecký, Ph.D., F.K. - Ing, Mgr. Josef Domácí, J.D. - Kamenický, D., - Koutecký, P.
[Research Report] 2016.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2016)
12.Zavedení metody elektrochemické impedanční spektroskopie pro měření akumulátorů a superkapacitorů
Sadil, J. - Leso, M.
[Research Report] Praha: CTU FTS. Department of Transport Telematics, 2016. Report no. 73.
Výzkumná zpráva v češtině (2016)
13.Measurement and Control System for Testing Batteries
Sadil, J. - Leso, M.
[Functional Sample] 2015.
Funkční vzorek (2015)
14.Hodnocení bezpečnosti a spolehlivosti řídících systémů v železniční dopravě
Brandejský, T. - Fábera, V., - Leso, M.
In: Sborník přednášek z 11. technické konference ARaP 2015. Praha: MM Publishing, 2015, pp. 41-44. ISBN 978-80-906310-0-7.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2015)
15.Analýza procesů a IT aplikací z hlediska centrálního celosíťového dispečerského systému v prostředí SŽDC (RCS- Rail Control System)
Leso, M. - Michl, Z., - Kamenický, D.
[Research Report] 2015. Report no. K620_30102015.
Výzkumná zpráva v češtině (2015)
16.Posouzení bezpečnosti modifikace systému BRB20E
Leso, M. - Brandejský, T.
[Research Report] 2015. Report no. HOD2015_07.
Výzkumná zpráva v češtině (2015)
17.Posouzní bezpečnosti přejezdového zabezpečovacího systému BUES2000
Brandejský, T. - Leso, M.
[Research Report] 2015. Report no. HOD2015_05.
Výzkumná zpráva v češtině (2015)
18.Posouzení bezpečnosti stykového transformátoru DT075F
Leso, M.
[Research Report] 2015. Report no. HOD2015_01.
Výzkumná zpráva v češtině (2015)
19.Posouzení bezpečnosti nastavení kolejových obvodů RT6402P-M pro systém KOA1
Leso, M.
[Research Report] 2015. Report no. HOD_2015_02.
Výzkumná zpráva v češtině (2015)
20.Stanovisko k rozsahu poškození komponent systému SOP2P + KOA1
Leso, M.
[Research Report] 2015. Report no. STAN 2015_02.
Výzkumná zpráva v češtině (2015)
21.Posouzení bezpečnosti modifikovaného systému BRB20E
Leso, M. - Brandejský, T.
[Research Report] 2015. Report no. HOD2015_07.
Výzkumná zpráva v češtině (2015)
22.Metodika měření a testování prvku interoperability Balisa
Kamenický, D. - Sadil, J. - Leso, M., - Fábera, V.
[Research Report] 2015. Report no. K620.
Výzkumná zpráva v češtině (2015)
23.Eisenbahnbetriebslabor an der Fakultät Verkehrswissenschaften
Michl, Z. - Leso, M., - Kamenický, D.
[Unpublished Lecture] Technische Universität Dresden, Fakultät Verkehrswissenschaften Fridrich List. 2015-03-28.
Nepublikovaná přednáška (2015)
24.SW logiky výstražného systému - zvýšení pasivní bezpečnosti na železničních přejezdech zabezpečených výstražným světelným zařízením
Bouchner, P. - Novotný, S. - Rozhdestvenskiy, D., - Leso, M.
[Software] 2014.
Software splňující podmínky RIV (2014)
25.SW logiky vyhodnocovacího centra systému - zvýšení pasivní bezpečnosti na železničních přejezdech zabezpečených pouze výstražnými kříži
Bouchner, P. - Novotný, S. - Rozhdestvenskiy, D. - Leso, M., - Kamenický, D.
[Software] 2014.
Software splňující podmínky RIV (2014)
26.Funkční vzorek výstražného systému doplňkové bezpečnosti pro železniční přejezd zabezpečený výstražným světelným zařízením
Bouchner, P. - Novotný, S. - Rozhdestvenskiy, D. - Leso, M. - Konopáč, T. - Kamenický, D. - Matlafus, A., - Kopecký, F.
[Functional Sample] 2014.
Funkční vzorek (2014)
27.Funkční vzorek komunikace výstražného zařízení s inteligencí vozidla dle evropských norem s přizpůsobením do podmínek typových konfigurací úrovňového křížení železnice a silnice
Bouchner, P. - Novotný, S. - Rozhdestvenskiy, D. - Leso, M. - Konopáč, T. - Kamenický, D. - Matlafus, A., - Kopecký, F.
[Functional Sample] 2014.
Funkční vzorek (2014)
28.Funkční vzorek výstražného systému doplňkové bezpečnosti pro ostatní přejezdy
Bouchner, P. - Novotný, S. - Rozhdestvenskiy, D. - Leso, M. - Konopáč, T. - Kamenický, D. - Matlafus, A., - Kopecký, F.
[Functional Sample] 2014.
Funkční vzorek (2014)
29.Enhancement of level crossing safety with use of ITS
Bouchner, P. - Leso, M. - Novotný, S. - Konopáč, T. - Kamenický, D. - Rozhdestvenskiy, D., - Jayakumar, A.
Praha: Dopravní fakulta ČVUT v Praze, Ústav dopravních prostředků, 2014. ISBN 978-80-01-05662-2.
Tuzemská vědecká kniha cizojazyčně (2014)
30.Pilotní ověření řešení a technologií pro zvýšení pasivní bezpečnosti na železničních přejezdech zabezpečených pouze výstražnými kříži
Bouchner, P. - Novotný, S. - Rozhdestvenskiy, D. - Leso, M. - Konopáč, T. - Kamenický, D. - Matlafus, A., - Kopecký, F.
[Pilot Plant] 2014.
Poloprovoz (2014)
31.Pilotní ověření řešení a technologií pro zvýšení pasivní bezpečnosti na železničních přejezdech zabezpečených výstražným světelným zařízením
Bouchner, P. - Novotný, S. - Rozhdestvenskiy, D. - Leso, M. - Konopáč, T. - Kamenický, D. - Matlafus, A., - Kopecký, F.
[Pilot Plant] 2014.
Poloprovoz (2014)
32.Additional in-Car Warning System for Safer Grade Crossings
Bouchner, P. - Leso, M. - Matlafus, A. - Rozhdestvenskiy, D. - Kamenický, D. - Kadlecová, J. - Mík, J., - Novotný, S.
In: Latest Trends in Energy, Enviromental and Development. Salerno: WSEAS, 2014. pp. 127-131. ISSN 2227-4359. ISBN 978-960-474-375-9.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2014)
33.Sdělení výstražné informace řidiči z hlediska komunikace a umístění
Bouchner, P. - Leso, M. - Novotný, S. - Válek, J. - Kamenický, D., - Konopáč, T.
[Certified Methodology (for RIV)] 2014.
Uplatněná certifikovaná metodika (2014)
34.Bezpečnostní posouzení modifikace systému SOP2P pro pražské metro
Leso, M. - Brandejský, T.
[Research Report] 2014. Report no. HOD2014_08.
Výzkumná zpráva v češtině (2014)
35.Posouzení změny systému kolejových obvodů KOA1 pro pražské metro
Leso, M. - Brandejský, T.
[Research Report] 2014. Report no. HOD_COVFD_11042014.
Výzkumná zpráva v češtině (2014)
36.Bezpečnostní analýzy změn technických norem za účelem zvýšení konkurenceschopnosti železnice
Leso, M. - Konopáč, T. - Kamenický, D. - Marvan, M. - Jeřábek, M. - Krčál, J., - Krčálová, L.
[Research Report] 2014.
Výzkumná zpráva v češtině (2014)
37.Posouzení bezpečnosti systému Ukolejňovací tlumivka UT
Leso, M.
[Research Report] 2014. Report no. HOD2014_5.
Výzkumná zpráva v češtině (2014)
38.Posouzní změn SW pro kolejové obvody KOA1
Leso, M. - Brandejský, T.
[Research Report] 2014. Report no. HOD_2014_09.
Výzkumná zpráva v češtině (2014)
39.Postup měření systému Eurobalise
Kamenický, D. - Sadil, J. - Fábera, V., - Leso, M.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2014. Report no. K620_12122014.
Výzkumná zpráva v češtině (2014)
40.Měření technických parametrů systému kolejových obvodů KOA1M
Leso, M. - Sadil, J., - Fábera, V.
[Research Report] 2014. Report no. ZLFD_PROT_2014/01.
Výzkumná zpráva v češtině (2014)
41.Vysokorychlostní železnice tématem studentských projektů
Týfa, L. - Leso, M., - Drábek, M.
Pražská technika. 2014, 16(6), 12-13. ISSN 1213-5348.
Článek (2014)
42.Analýza a návrh aplikace akumulátorů pro elektromobil
Sadil, J. - Leso, M.
Elektro. 2013, 2013(6), 6-11. ISSN 1210-0889.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2013)
43.Simulační pracoviště pro testování neuropsychické zátěže dispečerského aparátu řízení železničního provozu
Konopáč, T. - Leso, M., - Marvan, M.
[Functional Sample] 2013.
Funkční vzorek (2013)
44.Koncepční záměr řízení železničního provozu na tratích ve vlastnictví státu – České republiky
Konopáč, T. - Marvan, M., - Leso, M.
[Certified Methodology (for RIV)] 2013.
Uplatněná certifikovaná metodika (2013)
45.Bezpečnostní posouzení Balízy ABA
Leso, M.
[Research Report] 2013. Report no. COVFD_112013.
Výzkumná zpráva v češtině (2013)
46.Bezpečnostní posouzení Přejezdového zabezpečovacího systému PZZ-J v etapě specifikace požadavků
Leso, M. - Brandejský, T., - Faran, A.
[Research Report] 2013. Report no. COV_FD_20122013.
Výzkumná zpráva v češtině (2013)
47.Bezpečnostní posouzení Přejezdového zabezpečovacího systému PZZ-J v etapě Definice a Analýza rizika
Leso, M. - Faran, A.
[Research Report] 2013. Report no. COV_FD_04032013.
Výzkumná zpráva v češtině (2013)
48.Bezpečnostní posouzení generické platformy JAZZ v etapě rozdělení požadavků na systém
Leso, M. - Brandejský, T., - Faran, A.
[Research Report] 2013. Report no. COV_FD_08042013.
Výzkumná zpráva v češtině (2013)
49.Bezpečnostní posouzení systému vlakového zabezpečovacího systému SOP-2P pro Pražské metro
Leso, M. - Brandejský, T.
[Research Report] 2013. Report no. COV_FD_24072013.
Výzkumná zpráva v češtině (2013)
50.Bezpečnostní posouzení generické platformy JAZZ v etapě 6 - Návrh
Leso, M. - Brandejský, T.
[Research Report] 2013. Report no. COV_FD_12082013.
Výzkumná zpráva v češtině (2013)
51.Bezpečnostní posouzení kompenzátoru CDC-1
Leso, M. - Brandejský, T.
[Research Report] 2013. Report no. COV_FD_06122013.
Výzkumná zpráva v češtině (2013)
52.Testovací a zkušební protokol PROT 1/2013
Leso, M. - Fábera, V., - Sadil, J.
[Research Report] 2013. Report no. PROT 1/2013.
Výzkumná zpráva v češtině (2013)
53.Workplace for Performance Testing of Energy Accumulators for Electric Devices
Sadil, J. - Leso, M.
Advances in Military Technology. 2012, 7(1), 93-101. ISSN 1802-2308.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz (2012)
54.Zpráva o plnění projektu "E3: Testování vozů a měření vybraných parametrů"
Bouchner, P. - Novotný, S. - Mík, J. - Leso, M. - Sadil, J. - Lapáčková, M., - Lukš, R.
[Research Report] 2012. Report no. UDT12-14.
Výzkumná zpráva v češtině (2012)
55.Safety core approach for the system with high demands for a safety and reliability design in a partially dynamically reconfigurable field-programmable gate array (FPGA)
Leso, M. - Musil, T.
Neural Network World. 2011, 21(5), 453-460. ISSN 1210-0552.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném SCI Expanded (2011)
56.Workplace for longtime performance testing of energy accumulators for electric vehicles
Sadil, J. - Leso, M.
In: ELECTROMOBILITY 2011. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2011. ISBN 978-80-01-04818-4.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2011)
57.Hodnocení železničních systémů podle evropských standardů
Brandejský, T. - Leso, M.
In: EURO - Žel 2010. Žilina: Žilinská univerzita, 2010. pp. 29-32. ISBN 978-80-554-0197-3.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2010)
58.Safety Core Approach for the System with High Demands for a Safety and Reliability Design in a Partially Dynamically Reconfigurable FPGA
Musil, T. - Leso, M. - Jáneš, V., - Jánešová, M.
In: Proceedings of the Work in Progress Session SEAA 2010 and DSD 2010. Linz: Johannes Kepler University, 2010, pp. 8-9. ISBN 978-3-902457-27-1.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2010)
59.Aplikace multicore procesorů a multiprocesorových systémů - analýza rizik
Brandejský, T. - Leso, M., - Fábera, V.
In: 17. medzinárodné sympózium "Zvyšovanie konkurencieschopnosti európského železničného systému" EURO - Žel 2009. Zborník prednášok. Žilina: Žilinská univerzita, 2009. pp. 179-184. ISBN 978-80-554-0024-2.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2009)
60.Analýza rizika ve schvalovacím procesu železničních zabezpečovacích zařízení z pohledu hodnotitele bezpečnosti
Brandejský, T. - Leso, M.
In: 17. medzinárodné sympózium "Zvyšovanie konkurencieschopnosti európského železničného systému" EURO - Žel 2009. Zborník prednášok. Žilina: Žilinská univerzita, 2009. pp. 185-192. ISBN 978-80-554-0024-2.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2009)
61.Fotovoltaické zdroje pro napájení železničních zabezpečovacích zařízení
Sadil, J. - Leso, M.
[Certified Methodology (for RIV)] 2009.
Uplatněná certifikovaná metodika (2009)
62.Zásady pro nové přístupy v oblasti organizace provozu vedlejších tratí
Kopecký, F. - Leso, M. - Kohl, J. - Marvan, M., - Matlafus, A.
[Certified Methodology (for RIV)] 2009.
Uplatněná certifikovaná metodika (2009)
63.Objektivní posuzování vhodnosti různých typů signálů železničního přejezdu v intravilánu a extravilánu
Bouchner, P. - Novotný, S. - Kopecký, F. - Leso, M., - Matlafus, A.
[Certified Methodology (for RIV)] 2009.
Uplatněná certifikovaná metodika (2009)
64.Objektivní posuzování vhodnosti různých typů signálů železničního přejezdu v intravilánu a extravilánu
Bouchner, P. - Novotný, S. - Leso, M. - Matlafus, A., - Kopecký, F.
[Certified Methodology (for RIV)] 2009.
Uplatněná certifikovaná metodika (2009)
65.Přenosové datové systémy pro vedlejší železniční tratě
Kopecký, F. - Leso, M. - Matlafus, A. - Votruba, Z., - Faran, A.
[Certified Methodology (for RIV)] 2009.
Uplatněná certifikovaná metodika (2009)
66.Neurokybernetic analogies The results of their clinical applications and proposals for their further mutual simulation
Faber, J. - Novák, M. - Votruba, Z. - Svítek, M. - Kolda, T. - Sýkora, O. - Tichý, T. - Svoboda, P. - Faber, V. - Sadil, J. - Bělinová, Z. - Fábera, V., - Leso, M.
Praha: TRITON, 2008. ISBN 978-80-7387-194-9.
Tuzemská jiná kniha cizojazyčně (2008)
67.Klasifikace bezpečnostně kritických funkcí
Brandejský, T. - Leso, M., - Fábera, V.
In: EURNEX Žel 2008. Žilina: Žilinská univerzita, 2008. pp. 251-257. ISBN 978-80-8070-853-5.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2008)
68.Aplikace nových HW a SW platforem v železničních zabezpečovacích systémech
Brandejský, T. - Leso, M., - Fábera, V.
In: EURNEX Žel 2008. Žilina: Žilinská univerzita, 2008. pp. 204-211. ISBN 978-80-8070-853-5.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2008)
69.Energetická náročnost sektoru dopravy - prognozy ČR pro období 2010 až 2050
Duchoň, B. - Votruba, Z. - Vysoký, P. - Leso, M. - Sadil, J. - Moos, P. - Bína, L. - Pastor, O. - Skurovec, V. - Jirovský, V., - Honců, M.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2008. Report no. 2008.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2008)
70.VZ LAI 124/08 Třetí etapa návrhu systému prediktivní diagnostiky jednotky řady 471 - Závěrečná zpráva
Brandejský, T. - Leso, M., - Zelenka, J.
[Research Report] Praha: LAI FD CVUT, 2008. Report no. 124/08.
Výzkumná zpráva v češtině (2008)
71.Transcranial Direct Current Stimulation (TDCS) Controlled by EEG Analysis and Psychotests
Faber, J. - Novák, M. - Tichý, T. - Votruba, Z. - Pilařová, L. - Leso, M. - Faber, V., - Fábera, V.
In: 54. společný sjezd České a Slovenské společnosti klinické neurofyziologie. Praha: Česká společnost klinické neurofyziologie, 2007, pp. 24. ISBN 978-80-254-0420-1.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2007)
72.Kompatibilita kolejových obvodů a elektrických hnacích vozidel
Leso, M.
[Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav řidicí techniky a telematiky, 2007. Report no. K62010102007.
Výzkumná zpráva v češtině (2007)
73.Druhá etapa návrhu systému prediktivní diagnostiky jednotky řady 471
Brandejský, T. - Zelenka, J., - Leso, M.
[Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav řidicí techniky a telematiky, 2007. Report no. LAI 116/2007.
Výzkumná zpráva v češtině (2007)
74.Zpráva o řešení projektu IDMAIN "Analýza"
Brandejský, T. - Leso, M.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2006. Report no. K620-120506.
Výzkumná zpráva v češtině (2006)
75.Dokumentace diagnostikovaného subsystému dveří jednotky 471
Leso, M.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2006. Report no. K620-121206.
Výzkumná zpráva v češtině (2006)
76.Využití paralelních architektur pro železniční zabezpečovací zařízení
Leso, M.
In: Věda o dopravě 2004. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2004, pp. 65-72. ISBN 80-01-03047-4.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2004)
77.Dopravní laboratoř Fakulty dopravní
Sýkora, O. - Leso, M.
In: Věda o dopravě 2004. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2004, pp. 81-87. ISBN 80-01-03047-4.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2004)
78.Zkušební elektrotechnická laboratoř FD ČVUT
Fábera, V. - Leso, M., - Poláček, I.
In: Věda o dopravě 2004. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2004, pp. 329-331. ISBN 80-01-03047-4.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2004)
79.Aktualizace ASŘ MSP v Ostravě - Expertní posudek
Leso, M.
[Research Report] Praha: Fakulta dopravní ČVUT, 2004. Report no. LSS205/04.
Výzkumná zpráva v češtině (2004)
80.Methods of Investigation, Evaluation and Trstiny of Complex Transportation System Relability
Novák, M. - Votruba, Z. - Moos, P. - Leso, M., - Brandejský, T.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2004. Report no. LSS 197/04.
Tuzemská výzkumná zpráva cizojazyčně (2004)
81.Alternativní přístupy k realizaci železničních zabezpečovacích zařízení
Fábera, V. - Leso, M., - Votruba, Z.
In: AUTOS 2002. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2002, pp. 44-51. ISSN 1213-8134.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2002)
82.Nové prostředky k návrhu složitých zabezpečovacích systémů s dominantními požadavky na spolehlivost
Leso, M.
In: AUTOS 2001. Brno: neuveden, 2001, pp. 333-339. ISSN 1212-5709.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2001)
83.Estimation of Technical System Reliability
Votruba, Z. - Leso, M.
In: Proceedings of Workshop 2000. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2000. pp. 97. ISBN 80-01-02229-3.
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT (2000)
84.Detekce snižování bdělosti lidského činitele
Tichý, T. - Leso, M. - Faber, J., - Novák, M.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2000. Report no. LSS 86/2000.
Výzkumná zpráva v češtině (2000)
85.Reliability Estimator
Leso, M. - Votruba, Z.
Neural Network World. 1999, 9(3), 235-245. ISSN 1210-0552.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (1999)
86.Zpráva o analýze sledování provozní spolehlivosti elektronických systémů řízení a zabezpečení železniční dopravy a výroby z výroby AŽD, s.r.o
Leso, M. - Votruba, Z., - Novák, M.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 1999. Report no. LSS 62/99.
Výzkumná zpráva v češtině (1999)
87.Zpráva o provedení optimalizace spolehlivostního návrhu skříně Panelu dodatečného kódování (PDK) a panelu hlavních návěstidel (PHN) výpočtem dle metodiky MIL-HDBK 217 E
Leso, M. - Radoň, T.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 1999. Report no. LAI 16/99.
Výzkumná zpráva v češtině (1999)
88.Zpráva o provedení analýzy spolehlivosti dílů (desek) skříně Panelu dodatečného kódování (PDK) a Panelu hlavních návěstidel (PHN) výpočtem dle metodiky MIL-HDBK 217F
Leso, M.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 1999. Report no. LAI 15/99.
Výzkumná zpráva v češtině (1999)
89.Nové ekologické a ekonomické technologie pohonu kolejových vozidel
Leso, M. - Sadil, J., - Jakubů, K.
In:
Abstrakt ve sborníku

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Metodika systematického zavedení a provozování simulátorů kolejových vozidel pro výcvik strojvedoucích v ČR.
Leso, M.
2020 - 2022
CK01000132
2.Návrh prvků interoperability na regionálních tratích
Leso, M.
2015 - 2016
TB0300MD014
3.Výzkum a vývoj lokomotivy řady 714 poháněné motory na CNG (stlačený zemní plyn)
Leso, M.
2011 - 2015
FR-TI3/575
4.Zvýšení bezpečnosti vozidel při přepravě cestujících i nákladů na kritických bodech infrastruktury
Leso, M.
2012 - 2014
VG20122014085
5.Koncepční záměr řízení železničního provozu na tratích ve vlastnictví státu - České republiky
Leso, M.
2012 - 2013
TB0100MD074
6.Laboratoř výuky jednočipových mikropočítačů na FD ČVUT
Leso, M.
2004 - 2004
CTU0419216