doc. Ing. Martin Leso, Ph.D.

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
K508 - Konviktská 20, Praha
Telefon:
+420-224359556
+420-224359555
E-mail:
lesomart@fd.cvut.cz
Pozice:
hodnotitel Certifikačního orgánu při Fakultě dopravní, zkušební technik ZL FD
Funkce:
vedoucí / zkušební laboratoř Fakulty dopravní / FD
vedoucí / certifikační orgán pro výrobky při Fakultě dopravní / FD
člen grémia / FD
Člen:
Certifikační orgán pro výrobky při Fakultě dopravní (16201)
Dopravní sál Fakulty dopravní
Zkušební laboratoř Fakulty dopravní (16202)

Vedoucí studentského projektu:

Dopravní sál Fakulty dopravní
  20X1SS - bakalářský studijní program
Krkonošské metro - univerzitní dráha
  20X2LS - navazující magisterský studijní program

Odborné zaměření:

  • Dopravní telematika
  • Železniční zabezpečovací technika

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Vyhodnocení dat zaznamenaných monitorovacím systémem lokomotivy 714-811 za období od 1. 1. 2017 do 31. 5. 2017
Sadil, J. - Leso, M.
1. máje 3302/102a, 703 00 Ostrava: VÍTKOVICE Doprava, a.s.. 2017, K620/81/2017.
2.ITS on Railway
Leso, M.
In: Student Scientific Conference Modernization of Railway IRICoN 2017. Modernizace na železnici IRICON 2017. Praha, 10.05.2017. Praha: Czech Technical University in Prague. 2017, s. 39-42. ISSN 2336-5382. ISBN 978-80-01-06297-5.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
3.Návrh prvků interoperability na regionálních tratích
Leso, M.L. - Kopecký, F. - Domácí, J. - Kamenický, D., - Koutecký, P.
[Uplatněná certifikovaná metodika (do RIV)]. 2017
Uplatněná certifikovaná metodika
4.ITS on Railway
Leso, M.
In: JÍRA, J., ed. Modernization of Railway- IRICoN 2017. Modernization of Railway- IRICoN 2017. Praha, 10.05.2017. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT. 2017, s. 27-28. ISSN 2336-5382. ISBN 978-80-01-06140-4.
5.Zavedení metody elektrochemické impedanční spektroskopie pro měření akumulátorů a superkapacitorů
Sadil, J. - Leso, M.
Evropská 1692/37, Praha 6: Technologická agentura České republiky. 2016, 73.
Výzkumná zpráva v češtině
6.Návrh prvků interoperability na regionálních tratích - Analytická část
Leso, M. - Ing. František Kopecký, Ph.D., F.K. - Ing, Mgr. Josef Domácí, J.D. - Kamenický, D., - Koutecký, P.
Praha: TAČR. 2016
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině
7.Eisenbahnbetriebslabor an der Fakultät Verkehrswissenschaften
Michl, Z. - Leso, M., - Kamenický, D.
28.03.2015.
8.Measurement and Control System for Testing Batteries
Sadil, J. - Leso, M.
[Funkční vzorek]. 2015, Dostupné z: http://www.lss.fd.cvut.cz/Members/sadil/measurement-and-control-system-for-testing-batteries
Funkční vzorek
9.Posouzení bezpečnosti modifikace systému BRB20E
Leso, M. - Brandejský, T.
Hradec Králové: Regonik s.r.o.. 2015, HOD2015_07.
Výzkumná zpráva v češtině
10.Posouzní bezpečnosti přejezdového zabezpečovacího systému BUES2000
Brandejský, T. - Leso, M.
Moštenská, Přerov III: SignalBau, a.s.. 2015, HOD2015_05.
Výzkumná zpráva v češtině
11.Posouzení bezpečnosti stykového transformátoru DT075F
Leso, M.
Žirovnická: AŽD Praha,s.r.o.. 2015, HOD2015_01.
Výzkumná zpráva v češtině
12.Posouzení bezpečnosti nastavení kolejových obvodů RT6402P-M pro systém KOA1
Leso, M.
Žirovnická: AŽD Praha,s.r.o.. 2015, HOD_2015_02.
Výzkumná zpráva v češtině
13.Stanovisko k rozsahu poškození komponent systému SOP2P + KOA1
Leso, M.
Žirovnická: AŽD Praha, s.r.o.. 2015, STAN 2015_02.
Výzkumná zpráva v češtině
14.Posouzení bezpečnosti modifikovaného systému BRB20E
Leso, M. - Brandejský, T.
Hradec Králové: Regonik s.r.o.. 2015, HOD2015_07.
Výzkumná zpráva v češtině
15.Metodika měření a testování prvku interoperability Balisa
Kamenický, D. - Sadil, J. - Leso, M., - Fábera, V.
Žirovnická: AŽD Praha, s.r.o.. 2015, K620.
Výzkumná zpráva v češtině
16.Hodnocení bezpečnosti a spolehlivosti řídících systémů v železniční dopravě
Brandejský, T. - Fábera, V., - Leso, M.
In: Sborník přednášek z 11. technické konference ARaP 2015. Automatizace, regulace a procesy. Praha, 24.11.2015 - 25.11.2015. Praha: MM Publishing. 2015, s. 41-44. ISBN 978-80-906310-0-7.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
17.Analýza procesů a IT aplikací z hlediska centrálního celosíťového dispečerského systému v prostředí SŽDC (RCS- Rail Control System)
Leso, M. - Michl, Z., - Kamenický, D.
Dlážděná, Prah 1: SŽDC. 2015, K620_30102015.
Výzkumná zpráva v češtině
18.Bezpečnostní analýzy změn technických norem za účelem zvýšení konkurenceschopnosti železnice
Leso, M. - Konopáč, T. - Kamenický, D. - Marvan, M. - Jeřábek, M. - Krčál, J., - Krčálová, L.
Praha 1, Dlážděna: SŽDC s.o.. 2014
Výzkumná zpráva v češtině
19.SW logiky výstražného systému - zvýšení pasivní bezpečnosti na železničních přejezdech zabezpečených výstražným světelným zařízením
Bouchner, P. - Novotný, S. - Rozhdestvenskiy, D., - Leso, M.
[Software splňující podmínky RIV (dřív Autorizovaný]. 2014, Dostupné z: http://k616.fd.cvut.cz/projekty/MV_VG20122014085/index.html
Software splňující podmínky RIV
20.SW logiky vyhodnocovacího centra systému - zvýšení pasivní bezpečnosti na železničních přejezdech zabezpečených pouze výstražnými kříži
Bouchner, P. - Novotný, S. - Rozhdestvenskiy, D. - Leso, M., - Kamenický, D.
[Software splňující podmínky RIV (dřív Autorizovaný]. 2014, Dostupné z: http://k616.fd.cvut.cz/projekty/MV_VG20122014085/index.html
Software splňující podmínky RIV
21.Postup měření systému Eurobalise
Kamenický, D. - Sadil, J. - Fábera, V., - Leso, M.
Praha: AŽD Praha, s.r.o.. 2014, K620_12122014.
Výzkumná zpráva v češtině
22.Posouzení změny systému kolejových obvodů KOA1 pro pražské metro
Leso, M. - Brandejský, T.
Praha 10, Žirovnická: AŽD Prahah s.r.o.. 2014, HOD_COVFD_11042014.
Výzkumná zpráva v češtině
23.Pilotní ověření řešení a technologií pro zvýšení pasivní bezpečnosti na železničních přejezdech zabezpečených výstražným světelným zařízením
Bouchner, P. - Novotný, S. - Rozhdestvenskiy, D. - Leso, M. - Konopáč, T. - Kamenický, D. - Matlafus, A., - Kopecký, F.
2014
Poloprovoz
24.Funkční vzorek komunikace výstražného zařízení s inteligencí vozidla dle evropských norem s přizpůsobením do podmínek typových konfigurací úrovňového křížení železnice a silnice
Bouchner, P. - Novotný, S. - Rozhdestvenskiy, D. - Leso, M. - Konopáč, T. - Kamenický, D. - Matlafus, A., - Kopecký, F.
[Funkční vzorek]. 2014, Dostupné z: http://k616.fd.cvut.cz/projekty/MV_VG20122014085/index.html
Funkční vzorek
25.Additional in-Car Warning System for Safer Grade Crossings
Bouchner, P. - Leso, M. - Matlafus, A. - Rozhdestvenskiy, D. - Kamenický, D. - Kadlecová, J. - Mík, J., - Novotný, S.
In: GUARNACCIA, C., et al., eds. Latest Trends in Energy, Enviromental and Development. Latest Trends in Energy, Enviromental and Development. Salerno, 03.06.2014 - 05.06.2014. Salerno: WSEAS. 2014, s. 127-131. ISSN 2227-4359. ISBN 978-960-474-375-9. Dostupné z: http://www.wseas.org
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
26.Vysokorychlostní železnice tématem studentských projektů
Týfa, L. - Leso, M., - Drábek, M.
Pražská technika. 2014, 16(6), s. 12-13. ISSN 1213-5348. Dostupné z: http://intranet.cvut.cz/cs/struktura/ctn/pt/resolveuid/8b1402b58500b52136a805d8a74924ae
27.Sdělení výstražné informace řidiči z hlediska komunikace a umístění
Bouchner, P. - Leso, M. - Novotný, S. - Válek, J. - Kamenický, D., - Konopáč, T.
[Uplatněná certifikovaná metodika (do RIV)]. 2014, Dostupné z: http://www.k616.fd.cvut.cz
Uplatněná certifikovaná metodika
28.Enhancement of level crossing safety with use of ITS
Bouchner, P. - Leso, M. - Novotný, S. - Konopáč, T. - Kamenický, D. - Rozhdestvenskiy, D., - Jayakumar, A.
1. vyd. Praha: Dopravní fakulta ČVUT v Praze, Ústav dopravních prostředků. 2014, ISBN 978-80-01-05662-2. Dostupné z: http://k616.fd.cvut.cz/projekty/MV_VG20122014085/index.html
Tuzemská vědecká kniha cizojazyčně
29.Funkční vzorek výstražného systému doplňkové bezpečnosti pro železniční přejezd zabezpečený výstražným světelným zařízením
Bouchner, P. - Novotný, S. - Rozhdestvenskiy, D. - Leso, M. - Konopáč, T. - Kamenický, D. - Matlafus, A., - Kopecký, F.
[Funkční vzorek]. 2014, Dostupné z: http://k616.fd.cvut.cz/projekty/MV_VG20122014085/index.html
Funkční vzorek
30.Funkční vzorek výstražného systému doplňkové bezpečnosti pro ostatní přejezdy
Bouchner, P. - Novotný, S. - Rozhdestvenskiy, D. - Leso, M. - Konopáč, T. - Kamenický, D. - Matlafus, A., - Kopecký, F.
[Funkční vzorek]. 2014, Dostupné z: http://k616.fd.cvut.cz/projekty/MV_VG20122014085/index.html
Funkční vzorek
31.Pilotní ověření řešení a technologií pro zvýšení pasivní bezpečnosti na železničních přejezdech zabezpečených pouze výstražnými kříži
Bouchner, P. - Novotný, S. - Rozhdestvenskiy, D. - Leso, M. - Konopáč, T. - Kamenický, D. - Matlafus, A., - Kopecký, F.
2014
Poloprovoz
32.Posouzní změn SW pro kolejové obvody KOA1
Leso, M. - Brandejský, T.
Praha 10, Žirovnická: AŽD Praha s.r.o.. 2014, HOD_2014_09.
Výzkumná zpráva v češtině
33.Posouzení bezpečnosti systému Ukolejňovací tlumivka UT
Leso, M.
Praha 10, Žirovnická: AŽD Praha s.r.o.. 2014, HOD2014_5.
Výzkumná zpráva v češtině
34.Měření technických parametrů systému kolejových obvodů KOA1M
Leso, M. - Sadil, J., - Fábera, V.
Praha 10, Žirovnická: AŽD Praha s.r.o.. 2014, ZLFD_PROT_2014/01.
Výzkumná zpráva v češtině
35.Bezpečnostní posouzení modifikace systému SOP2P pro pražské metro
Leso, M. - Brandejský, T.
Praha 10, Žirovnická: AŽD Praha s.r.o.. 2014, HOD2014_08.
Výzkumná zpráva v češtině
36.Bezpečnostní posouzení generické platformy JAZZ v etapě rozdělení požadavků na systém
Leso, M. - Brandejský, T., - Faran, A.
Žirovnická: AŽD Praha s.r.o.. 2013, COV_FD_08042013.
Výzkumná zpráva v češtině
37.Bezpečnostní posouzení Přejezdového zabezpečovacího systému PZZ-J v etapě Definice a Analýza rizika
Leso, M. - Faran, A.
Žirovnická: AŽD Praha s.r.o.. 2013, COV_FD_04032013.
Výzkumná zpráva v češtině
38.Bezpečnostní posouzení Balízy ABA
Leso, M.
Žirovnická: AŽD Praha s.r.o.. 2013, COVFD_112013.
Výzkumná zpráva v češtině
39.Simulační pracoviště pro testování neuropsychické zátěže dispečerského aparátu řízení železničního provozu
Konopáč, T. - Leso, M., - Marvan, M.
[Funkční vzorek]. 2013
Funkční vzorek
40.Testovací a zkušební protokol PROT 1/2013
Leso, M. - Fábera, V., - Sadil, J.
Žirovnická: AŽD Praha s.r.o.. 2013, PROT 1/2013.
Výzkumná zpráva v češtině
41.Bezpečnostní posouzení systému vlakového zabezpečovacího systému SOP-2P pro Pražské metro
Leso, M. - Brandejský, T.
Žirovnická: AŽD Praha s.r.o.. 2013, COV_FD_24072013.
Výzkumná zpráva v češtině
42.Bezpečnostní posouzení Přejezdového zabezpečovacího systému PZZ-J v etapě specifikace požadavků
Leso, M. - Brandejský, T., - Faran, A.
Žirovnická: AŽD Praha s.r.o.. 2013, COV_FD_20122013.
Výzkumná zpráva v češtině
43.Koncepční záměr řízení železničního provozu na tratích ve vlastnictví státu – České republiky
Konopáč, T. - Marvan, M., - Leso, M.
[Uplatněná certifikovaná metodika (do RIV)]. 2013
Uplatněná certifikovaná metodika
44.Analýza a návrh aplikace akumulátorů pro elektromobil
Sadil, J. - Leso, M.
Elektro. 2013, 2013(6), s. 6-11. ISSN 1210-0889.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky
45.Bezpečnostní posouzení kompenzátoru CDC-1
Leso, M. - Brandejský, T.
Žirovnická: AŽD Praha, s.r.o.. 2013, COV_FD_06122013.
Výzkumná zpráva v češtině
46.Bezpečnostní posouzení generické platformy JAZZ v etapě 6 - Návrh
Leso, M. - Brandejský, T.
Žirovnická: AŽD Praha s.r.o.. 2013, COV_FD_12082013.
Výzkumná zpráva v češtině
47.Workplace for Performance Testing of Energy Accumulators for Electric Devices
Sadil, J. - Leso, M.
Advances in Military Technology. 2012, 7(1), s. 93-101. ISSN 1802-2308.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz
48.Zpráva o plnění projektu "E3: Testování vozů a měření vybraných parametrů"
Bouchner, P. - Novotný, S. - Mík, J. - Leso, M. - Sadil, J. - Lapáčková, M., - Lukš, R.
Mladá Boleslav: Škoda-Auto, a.s.. 2012, UDT12-14. Dostupné z: http://www.k616.fd.cvut.cz
Výzkumná zpráva v češtině
49.Safety core approach for the system with high demands for a safety and reliability design in a partially dynamically reconfigurable field-programmable gate array (FPGA)
Leso, M. - Musil, T.
Neural Network World. 2011, 21(5), s. 453-460. ISSN 1210-0552.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném SCI Expanded
50.Workplace for longtime performance testing of energy accumulators for electric vehicles
Sadil, J. - Leso, M.
In: ELECTROMOBILITY 2011. Electromobility 2011. Praha, 12.05.2011 - 13.05.2011. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní. 2011, ISBN 978-80-01-04818-4.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
51.Hodnocení železničních systémů podle evropských standardů
Brandejský, T. - Leso, M.
In: NAGY, P., ed. EURO - Žel 2010. EURO - Žel 2010. Žilina, 26.05.2010 - 27.05.2010. Žilina: Žilinská univerzita. 2010, s. 29-32. ISBN 978-80-554-0197-3.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
52.Safety Core Approach for the System with High Demands for a Safety and Reliability Design in a Partially Dynamically Reconfigurable FPGA
Musil, T. - Leso, M. - Jáneš, V., - Jánešová, M.
In: Proceedings of the Work in Progress Session SEAA 2010 and DSD 2010. 13th Euromicro Conference on Digital System Design. Lille, 01.09.2010 - 03.09.2010. Linz: Johannes Kepler University. 2010, s. 8-9. ISBN 978-3-902457-27-1.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
53.Fotovoltaické zdroje pro napájení železničních zabezpečovacích zařízení
Sadil, J. - Leso, M.
[Uplatněná certifikovaná metodika (do RIV)]. 2009
Uplatněná certifikovaná metodika
54.Aplikace multicore procesorů a multiprocesorových systémů - analýza rizik
Brandejský, T. - Leso, M., - Fábera, V.
In: 17. medzinárodné sympózium "Zvyšovanie konkurencieschopnosti európského železničného systému" EURO - Žel 2009. Zborník prednášok. 17. medzinárodné sympózium EURO - Žel 2009. Žilina, 03.06.2009 - 04.06.2009. Žilina: Žilinská univerzita. 2009, s. 179-184. ISBN 978-80-554-0024-2.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
55.Objektivní posuzování vhodnosti různých typů signálů železničního přejezdu v intravilánu a extravilánu
Bouchner, P. - Novotný, S. - Kopecký, F. - Leso, M., - Matlafus, A.
[Uplatněná certifikovaná metodika (do RIV)]. 2009, Dostupné z: http://www.dsrg.eu
Uplatněná certifikovaná metodika
56.Analýza rizika ve schvalovacím procesu železničních zabezpečovacích zařízení z pohledu hodnotitele bezpečnosti
Brandejský, T. - Leso, M.
In: 17. medzinárodné sympózium "Zvyšovanie konkurencieschopnosti európského železničného systému" EURO - Žel 2009. Zborník prednášok. 17. medzinárodné sympózium EURO - Žel 2009. Žilina, 03.06.2009 - 04.06.2009. Žilina: Žilinská univerzita. 2009, s. 185-192. ISBN 978-80-554-0024-2.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
57.Přenosové datové systémy pro vedlejší železniční tratě
Kopecký, F. - Leso, M. - Matlafus, A. - Votruba, Z., - Faran, A.
[Uplatněná certifikovaná metodika (do RIV)]. 2009
Uplatněná certifikovaná metodika
58.Zásady pro nové přístupy v oblasti organizace provozu vedlejších tratí
Kopecký, F. - Leso, M. - Kohl, J. - Marvan, M., - Matlafus, A.
[Uplatněná certifikovaná metodika (do RIV)]. 2009
Uplatněná certifikovaná metodika
59.Objektivní posuzování vhodnosti různých typů signálů železničního přejezdu v intravilánu a extravilánu
Bouchner, P. - Novotný, S. - Leso, M. - Matlafus, A., - Kopecký, F.
[Uplatněná certifikovaná metodika (do RIV)]. 2009, Dostupné z: http://www.telematika.tf.czu.cz
Uplatněná certifikovaná metodika
60.Klasifikace bezpečnostně kritických funkcí
Brandejský, T. - Leso, M., - Fábera, V.
In: SKYVA, L., ed. EURNEX Žel 2008. EURNEX Žel 2008. Žilina, 04.06.2008 - 05.06.2008. Žilina: Žilinská univerzita. 2008, s. 251-257. ISBN 978-80-8070-853-5.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
61.Energetická náročnost sektoru dopravy - prognozy ČR pro období 2010 až 2050
Duchoň, B. - Votruba, Z. - Vysoký, P. - Leso, M. - Sadil, J. - Moos, P. - Bína, L. - Pastor, O. - Skurovec, V. - Jirovský, V., - Honců, M.
Praha: ČAV. 2008, 2008.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině
62.VZ LAI 124/08 Třetí etapa návrhu systému prediktivní diagnostiky jednotky řady 471 - Závěrečná zpráva
Brandejský, T. - Leso, M., - Zelenka, J.
Praha: FD CVUT. 2008, 124/08.
Výzkumná zpráva v češtině
63.Neurokybernetic analogies The results of their clinical applications and proposals for their further mutual simulation
Faber, J. - Novák, M. - Votruba, Z. - Svítek, M. - Kolda, T. - Sýkora, O. - Tichý, T. - Svoboda, P. - Faber, V. - Sadil, J. - Bělinová, Z. - Fábera, V., - Leso, M.
1. vyd. Praha: TRITON. 2008, ISBN 978-80-7387-194-9.
Tuzemská jiná kniha cizojazyčně
64.Aplikace nových HW a SW platforem v železničních zabezpečovacích systémech
Brandejský, T. - Leso, M., - Fábera, V.
In: SKYVA, L., ed. EURNEX Žel 2008. EURNEX Žel 2008. Žilina, 04.06.2008 - 05.06.2008. Žilina: Žilinská univerzita. 2008, s. 204-211. ISBN 978-80-8070-853-5.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
65.Kompatibilita kolejových obvodů a elektrických hnacích vozidel
Leso, M.
Praha: ČVUT FD Ústav řídicí techniky a telematiky. 2007, K62010102007.
Výzkumná zpráva v češtině
66.Druhá etapa návrhu systému prediktivní diagnostiky jednotky řady 471
Brandejský, T. - Zelenka, J., - Leso, M.
Praha: ČVUT FD Ústav řídicí techniky a telematiky. 2007, LAI 116/2007.
Výzkumná zpráva v češtině
67.Transcranial Direct Current Stimulation (TDCS) Controlled by EEG Analysis and Psychotests
Faber, J. - Novák, M. - Tichý, T. - Votruba, Z. - Pilařová, L. - Leso, M. - Faber, V., - Fábera, V.
In: 54. společný sjezd České a Slovenské společnosti klinické neurofyziologie. 54.společný sjezd České a Slovenské společnosti klinické neurofyziologie. Brno, 25.10.2007 - 26.10.2007. Praha: Česká společnost klinické neurofyziologie. 2007, s. 24. ISBN 978-80-254-0420-1.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
68.Dokumentace diagnostikovaného subsystému dveří jednotky 471
Leso, M.
Praha: ČVUT v Praze Fakulta dopravní. 2006, K620-121206.
Výzkumná zpráva v češtině
69.Zpráva o řešení projektu IDMAIN "Analýza"
Brandejský, T. - Leso, M.
Praha: ČVUT v Praze Fakulta dopravní. 2006, K620-120506.
Výzkumná zpráva v češtině
70.Využití paralelních architektur pro železniční zabezpečovací zařízení
Leso, M.
In: MOCKOVÁ, D. a SVOBODA, V., eds. Věda o dopravě 2004. Věda o dopravě 2004. Praha, 25.10.2004 - 26.10.2004. Praha: Vydavatelství ČVUT. 2004, s. 65-72. ISBN 80-01-03047-4.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
71.Zkušební elektrotechnická laboratoř FD ČVUT
Fábera, V. - Leso, M., - Poláček, I.
In: MOCKOVÁ, D. a SVOBODA, V., eds. Věda o dopravě 2004. Věda o dopravě 2004. Praha, 25.10.2004 - 26.10.2004. Praha: Vydavatelství ČVUT. 2004, s. 329-331. ISBN 80-01-03047-4.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
72.Dopravní laboratoř Fakulty dopravní
Sýkora, O. - Leso, M.
In: SVOBODA, V. a MOCKOVÁ, D., eds. Věda o dopravě 2004. Věda o dopravě 2004. Praha, 25.10.2004 - 26.10.2004. Praha: Vydavatelství ČVUT. 2004, s. 81-87. ISBN 80-01-03047-4.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
73.Aktualizace ASŘ MSP v Ostravě - Expertní posudek
Leso, M.
Ostrava: Odbor dopravy Magistrátu města Ostravy. 2004, LSS205/04.
Výzkumná zpráva v češtině
74.Methods of Investigation, Evaluation and Trstiny of Complex Transportation System Relability
Novák, M. - Votruba, Z. - Moos, P. - Leso, M., - Brandejský, T.
Praha: ČVUT v Praze Fakulta dopravní. 2004, LSS 197/04.
Tuzemská výzkumná zpráva cizojazyčně
75.Alternativní přístupy k realizaci železničních zabezpečovacích zařízení
Fábera, V. - Leso, M., - Votruba, Z.
In: AUTOS 2002. AUTOS 2002. Praha, 22.04.2002 - 23.04.2002. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní. 2002, s. 44-51. ISSN 1213-8134.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
76.Nové prostředky k návrhu složitých zabezpečovacích systémů s dominantními požadavky na spolehlivost
Leso, M.
In: AUTOS 2001. AUTOS2001. Praha, 26.04.2001 - 27.04.2001. Brno: neuveden. 2001, s. 333-339. ISSN 1212-5709.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
77.Estimation of Technical System Reliability
Votruba, Z. - Leso, M.
In: STREJC, A., ed. Proceedings of Workshop 2000. Workshop 2000. Praha, 14.02.2000 - 16.02.2000. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 2000, s. 97. ISBN 80-01-02229-3.
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT
78.Detekce snižování bdělosti lidského činitele
Tichý, T. - Leso, M. - Faber, J., - Novák, M.
Praha 1: MŠMT ČR. 2000, LSS 86/2000.
Výzkumná zpráva v češtině
79.Reliability Estimator
Leso, M. - Votruba, Z.
Neural Network World. 1999, 9(3), s. 235-245. ISSN 1210-0552.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně
80.Zpráva o analýze sledování provozní spolehlivosti elektronických systémů řízení a zabezpečení železniční dopravy a výroby z výroby AŽD, s.r.o
Leso, M. - Votruba, Z., - Novák, M.
Praha 5: AŽD Praha, s. r. o.. 1999, LSS 62/99.
Výzkumná zpráva v češtině
81.Zpráva o provedení analýzy spolehlivosti dílů (desek) skříně Panelu dodatečného kódování (PDK) a Panelu hlavních návěstidel (PHN) výpočtem dle metodiky MIL-HDBK 217F
Leso, M.
Praha 5: AŽD Praha, s. r. o.. 1999, LAI 15/99.
Výzkumná zpráva v češtině
82.Zpráva o provedení optimalizace spolehlivostního návrhu skříně Panelu dodatečného kódování (PDK) a panelu hlavních návěstidel (PHN) výpočtem dle metodiky MIL-HDBK 217 E
Leso, M. - Radoň, T.
Praha 5: AŽD Praha, s. r. o.. 1999, LAI 16/99.
Výzkumná zpráva v češtině
83.Nové ekologické a ekonomické technologie pohonu kolejových vozidel
Leso, M. - Sadil, J., - Jakubů, K.
In:

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Návrh prvků interoperability na regionálních tratích
Leso, M.
2015 - 2016
TB0300MD014
2.Výzkum a vývoj lokomotivy řady 714 poháněné motory na CNG (stlačený zemní plyn)
Leso, M.
2011 - 2015
FR-TI3/575
3.Zvýšení bezpečnosti vozidel při přepravě cestujících i nákladů na kritických bodech infrastruktury
Leso, M.
2012 - 2014
VG20122014085
4.Koncepční záměr řízení železničního provozu na tratích ve vlastnictví státu - České republiky
Leso, M.
2012 - 2013
TB0100MD074
5.Laboratoř výuky jednočipových mikropočítačů na FD ČVUT
Leso, M.
2004 - 2004
CTU0419216