doc. Ing. Martin Leso, Ph.D.

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
K508 - Konviktská 20, Praha
Telefon:
+420-224359555
+420-224359556
E-mail:
lesomart@fd.cvut.cz
Pozice:
hodnotitel Certifikačního orgánu při Fakultě dopravní, zkušební technik ZL FD
Funkce:
vedoucí / certifikační orgán pro výrobky při Fakultě dopravní / FD
vedoucí / zkušební laboratoř Fakulty dopravní / FD
člen grémia / FD
Člen:
Certifikační orgán pro výrobky při Fakultě dopravní (16201)
Dopravní sál Fakulty dopravní
Zkušební laboratoř Fakulty dopravní (16202)

Vedoucí studentského projektu:

Dopravní sál Fakulty dopravní
  20X1SM - bakalářský studijní program
  20X1SS - bakalářský studijní program
  20X2SS - navazující magisterský studijní program
Krkonošské metro - univerzitní dráha
  20X2LS - navazující magisterský studijní program

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.ITS on Railway
Leso, M.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2017)
2.Návrh prvků interoperability na regionálních tratích
Leso, M.L. - Kopecký, F. - Domácí, J. - Kamenický, D., - Koutecký, P.
Uplatněná certifikovaná metodika (2017)
3.Vyhodnocení dat zaznamenaných monitorovacím systémem lokomotivy 714-811 za období od 1. 1. 2017 do 31. 5. 2017
Sadil, J. - Leso, M.
Technická zpráva (2017)
4.ITS on Railway
Leso, M.
Abstrakt ve sborníku (2017)
5.Návrh prvků interoperability na regionálních tratích - Analytická část
Leso, M. - Ing. František Kopecký, Ph.D., F.K. - Ing, Mgr. Josef Domácí, J.D. - Kamenický, D., - Koutecký, P.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2016)
6.Zavedení metody elektrochemické impedanční spektroskopie pro měření akumulátorů a superkapacitorů
Sadil, J. - Leso, M.
Výzkumná zpráva v češtině (2016)
7.Measurement and Control System for Testing Batteries
Sadil, J. - Leso, M.
Funkční vzorek (2015)
8.Hodnocení bezpečnosti a spolehlivosti řídících systémů v železniční dopravě
Brandejský, T. - Fábera, V., - Leso, M.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2015)
9.Metodika měření a testování prvku interoperability Balisa
Kamenický, D. - Sadil, J. - Leso, M., - Fábera, V.
Výzkumná zpráva v češtině (2015)
10.Stanovisko k rozsahu poškození komponent systému SOP2P + KOA1
Leso, M.
Výzkumná zpráva v češtině (2015)
11.Posouzení bezpečnosti modifikovaného systému BRB20E
Leso, M. - Brandejský, T.
Výzkumná zpráva v češtině (2015)
12.Posouzení bezpečnosti stykového transformátoru DT075F
Leso, M.
Výzkumná zpráva v češtině (2015)
13.Posouzení bezpečnosti nastavení kolejových obvodů RT6402P-M pro systém KOA1
Leso, M.
Výzkumná zpráva v češtině (2015)
14.Posouzní bezpečnosti přejezdového zabezpečovacího systému BUES2000
Brandejský, T. - Leso, M.
Výzkumná zpráva v češtině (2015)
15.Posouzení bezpečnosti modifikace systému BRB20E
Leso, M. - Brandejský, T.
Výzkumná zpráva v češtině (2015)
16.Analýza procesů a IT aplikací z hlediska centrálního celosíťového dispečerského systému v prostředí SŽDC (RCS- Rail Control System)
Leso, M. - Michl, Z., - Kamenický, D.
Výzkumná zpráva v češtině (2015)
17.Eisenbahnbetriebslabor an der Fakultät Verkehrswissenschaften
Michl, Z. - Leso, M., - Kamenický, D.
Nepublikovaná přednáška (2015)
18.SW logiky výstražného systému - zvýšení pasivní bezpečnosti na železničních přejezdech zabezpečených výstražným světelným zařízením
Bouchner, P. - Novotný, S. - Rozhdestvenskiy, D., - Leso, M.
Software splňující podmínky RIV (2014)
19.SW logiky vyhodnocovacího centra systému - zvýšení pasivní bezpečnosti na železničních přejezdech zabezpečených pouze výstražnými kříži
Bouchner, P. - Novotný, S. - Rozhdestvenskiy, D. - Leso, M., - Kamenický, D.
Software splňující podmínky RIV (2014)
20.Funkční vzorek výstražného systému doplňkové bezpečnosti pro ostatní přejezdy
Bouchner, P. - Novotný, S. - Rozhdestvenskiy, D. - Leso, M. - Konopáč, T. - Kamenický, D. - Matlafus, A., - Kopecký, F.
Funkční vzorek (2014)
21.Funkční vzorek výstražného systému doplňkové bezpečnosti pro železniční přejezd zabezpečený výstražným světelným zařízením
Bouchner, P. - Novotný, S. - Rozhdestvenskiy, D. - Leso, M. - Konopáč, T. - Kamenický, D. - Matlafus, A., - Kopecký, F.
Funkční vzorek (2014)
22.Funkční vzorek komunikace výstražného zařízení s inteligencí vozidla dle evropských norem s přizpůsobením do podmínek typových konfigurací úrovňového křížení železnice a silnice
Bouchner, P. - Novotný, S. - Rozhdestvenskiy, D. - Leso, M. - Konopáč, T. - Kamenický, D. - Matlafus, A., - Kopecký, F.
Funkční vzorek (2014)
23.Enhancement of level crossing safety with use of ITS
Bouchner, P. - Leso, M. - Novotný, S. - Konopáč, T. - Kamenický, D. - Rozhdestvenskiy, D., - Jayakumar, A.
Tuzemská vědecká kniha cizojazyčně (2014)
24.Pilotní ověření řešení a technologií pro zvýšení pasivní bezpečnosti na železničních přejezdech zabezpečených pouze výstražnými kříži
Bouchner, P. - Novotný, S. - Rozhdestvenskiy, D. - Leso, M. - Konopáč, T. - Kamenický, D. - Matlafus, A., - Kopecký, F.
Poloprovoz (2014)
25.Pilotní ověření řešení a technologií pro zvýšení pasivní bezpečnosti na železničních přejezdech zabezpečených výstražným světelným zařízením
Bouchner, P. - Novotný, S. - Rozhdestvenskiy, D. - Leso, M. - Konopáč, T. - Kamenický, D. - Matlafus, A., - Kopecký, F.
Poloprovoz (2014)
26.Additional in-Car Warning System for Safer Grade Crossings
Bouchner, P. - Leso, M. - Matlafus, A. - Rozhdestvenskiy, D. - Kamenický, D. - Kadlecová, J. - Mík, J., - Novotný, S.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2014)
27.Sdělení výstražné informace řidiči z hlediska komunikace a umístění
Bouchner, P. - Leso, M. - Novotný, S. - Válek, J. - Kamenický, D., - Konopáč, T.
Uplatněná certifikovaná metodika (2014)
28.Posouzní změn SW pro kolejové obvody KOA1
Leso, M. - Brandejský, T.
Výzkumná zpráva v češtině (2014)
29.Posouzení změny systému kolejových obvodů KOA1 pro pražské metro
Leso, M. - Brandejský, T.
Výzkumná zpráva v češtině (2014)
30.Bezpečnostní posouzení modifikace systému SOP2P pro pražské metro
Leso, M. - Brandejský, T.
Výzkumná zpráva v češtině (2014)
31.Posouzení bezpečnosti systému Ukolejňovací tlumivka UT
Leso, M.
Výzkumná zpráva v češtině (2014)
32.Bezpečnostní analýzy změn technických norem za účelem zvýšení konkurenceschopnosti železnice
Leso, M. - Konopáč, T. - Kamenický, D. - Marvan, M. - Jeřábek, M. - Krčál, J., - Krčálová, L.
Výzkumná zpráva v češtině (2014)
33.Postup měření systému Eurobalise
Kamenický, D. - Sadil, J. - Fábera, V., - Leso, M.
Výzkumná zpráva v češtině (2014)
34.Měření technických parametrů systému kolejových obvodů KOA1M
Leso, M. - Sadil, J., - Fábera, V.
Výzkumná zpráva v češtině (2014)
35.Vysokorychlostní železnice tématem studentských projektů
Týfa, L. - Leso, M., - Drábek, M.
Článek (2014)
36.Analýza a návrh aplikace akumulátorů pro elektromobil
Sadil, J. - Leso, M.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2013)
37.Simulační pracoviště pro testování neuropsychické zátěže dispečerského aparátu řízení železničního provozu
Konopáč, T. - Leso, M., - Marvan, M.
Funkční vzorek (2013)
38.Koncepční záměr řízení železničního provozu na tratích ve vlastnictví státu – České republiky
Konopáč, T. - Marvan, M., - Leso, M.
Uplatněná certifikovaná metodika (2013)
39.Bezpečnostní posouzení generické platformy JAZZ v etapě 6 - Návrh
Leso, M. - Brandejský, T.
Výzkumná zpráva v češtině (2013)
40.Bezpečnostní posouzení systému vlakového zabezpečovacího systému SOP-2P pro Pražské metro
Leso, M. - Brandejský, T.
Výzkumná zpráva v češtině (2013)
41.Bezpečnostní posouzení generické platformy JAZZ v etapě rozdělení požadavků na systém
Leso, M. - Brandejský, T., - Faran, A.
Výzkumná zpráva v češtině (2013)
42.Bezpečnostní posouzení Přejezdového zabezpečovacího systému PZZ-J v etapě Definice a Analýza rizika
Leso, M. - Faran, A.
Výzkumná zpráva v češtině (2013)
43.Bezpečnostní posouzení Balízy ABA
Leso, M.
Výzkumná zpráva v češtině (2013)
44.Bezpečnostní posouzení kompenzátoru CDC-1
Leso, M. - Brandejský, T.
Výzkumná zpráva v češtině (2013)
45.Bezpečnostní posouzení Přejezdového zabezpečovacího systému PZZ-J v etapě specifikace požadavků
Leso, M. - Brandejský, T., - Faran, A.
Výzkumná zpráva v češtině (2013)
46.Testovací a zkušební protokol PROT 1/2013
Leso, M. - Fábera, V., - Sadil, J.
Výzkumná zpráva v češtině (2013)
47.Workplace for Performance Testing of Energy Accumulators for Electric Devices
Sadil, J. - Leso, M.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz (2012)
48.Zpráva o plnění projektu "E3: Testování vozů a měření vybraných parametrů"
Bouchner, P. - Novotný, S. - Mík, J. - Leso, M. - Sadil, J. - Lapáčková, M., - Lukš, R.
Výzkumná zpráva v češtině (2012)
49.Safety core approach for the system with high demands for a safety and reliability design in a partially dynamically reconfigurable field-programmable gate array (FPGA)
Leso, M. - Musil, T.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném SCI Expanded (2011)
50.Workplace for longtime performance testing of energy accumulators for electric vehicles
Sadil, J. - Leso, M.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2011)
51.Hodnocení železničních systémů podle evropských standardů
Brandejský, T. - Leso, M.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2010)
52.Safety Core Approach for the System with High Demands for a Safety and Reliability Design in a Partially Dynamically Reconfigurable FPGA
Musil, T. - Leso, M. - Jáneš, V., - Jánešová, M.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2010)
53.Analýza rizika ve schvalovacím procesu železničních zabezpečovacích zařízení z pohledu hodnotitele bezpečnosti
Brandejský, T. - Leso, M.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2009)
54.Aplikace multicore procesorů a multiprocesorových systémů - analýza rizik
Brandejský, T. - Leso, M., - Fábera, V.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2009)
55.Fotovoltaické zdroje pro napájení železničních zabezpečovacích zařízení
Sadil, J. - Leso, M.
Uplatněná certifikovaná metodika (2009)
56.Objektivní posuzování vhodnosti různých typů signálů železničního přejezdu v intravilánu a extravilánu
Bouchner, P. - Novotný, S. - Kopecký, F. - Leso, M., - Matlafus, A.
Uplatněná certifikovaná metodika (2009)
57.Přenosové datové systémy pro vedlejší železniční tratě
Kopecký, F. - Leso, M. - Matlafus, A. - Votruba, Z., - Faran, A.
Uplatněná certifikovaná metodika (2009)
58.Zásady pro nové přístupy v oblasti organizace provozu vedlejších tratí
Kopecký, F. - Leso, M. - Kohl, J. - Marvan, M., - Matlafus, A.
Uplatněná certifikovaná metodika (2009)
59.Objektivní posuzování vhodnosti různých typů signálů železničního přejezdu v intravilánu a extravilánu
Bouchner, P. - Novotný, S. - Leso, M. - Matlafus, A., - Kopecký, F.
Uplatněná certifikovaná metodika (2009)
60.Neurokybernetic analogies The results of their clinical applications and proposals for their further mutual simulation
Faber, J. - Novák, M. - Votruba, Z. - Svítek, M. - Kolda, T. - Sýkora, O. - Tichý, T. - Svoboda, P. - Faber, V. - Sadil, J. - Bělinová, Z. - Fábera, V., - Leso, M.
Tuzemská jiná kniha cizojazyčně (2008)
61.Aplikace nových HW a SW platforem v železničních zabezpečovacích systémech
Brandejský, T. - Leso, M., - Fábera, V.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2008)
62.Klasifikace bezpečnostně kritických funkcí
Brandejský, T. - Leso, M., - Fábera, V.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2008)
63.Energetická náročnost sektoru dopravy - prognozy ČR pro období 2010 až 2050
Duchoň, B. - Votruba, Z. - Vysoký, P. - Leso, M. - Sadil, J. - Moos, P. - Bína, L. - Pastor, O. - Skurovec, V. - Jirovský, V., - Honců, M.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2008)
64.VZ LAI 124/08 Třetí etapa návrhu systému prediktivní diagnostiky jednotky řady 471 - Závěrečná zpráva
Brandejský, T. - Leso, M., - Zelenka, J.
Výzkumná zpráva v češtině (2008)
65.Transcranial Direct Current Stimulation (TDCS) Controlled by EEG Analysis and Psychotests
Faber, J. - Novák, M. - Tichý, T. - Votruba, Z. - Pilařová, L. - Leso, M. - Faber, V., - Fábera, V.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2007)
66.Druhá etapa návrhu systému prediktivní diagnostiky jednotky řady 471
Brandejský, T. - Zelenka, J., - Leso, M.
Výzkumná zpráva v češtině (2007)
67.Kompatibilita kolejových obvodů a elektrických hnacích vozidel
Leso, M.
Výzkumná zpráva v češtině (2007)
68.Dokumentace diagnostikovaného subsystému dveří jednotky 471
Leso, M.
Výzkumná zpráva v češtině (2006)
69.Zpráva o řešení projektu IDMAIN "Analýza"
Brandejský, T. - Leso, M.
Výzkumná zpráva v češtině (2006)
70.Zkušební elektrotechnická laboratoř FD ČVUT
Fábera, V. - Leso, M., - Poláček, I.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2004)
71.Dopravní laboratoř Fakulty dopravní
Sýkora, O. - Leso, M.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2004)
72.Využití paralelních architektur pro železniční zabezpečovací zařízení
Leso, M.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2004)
73.Aktualizace ASŘ MSP v Ostravě - Expertní posudek
Leso, M.
Výzkumná zpráva v češtině (2004)
74.Methods of Investigation, Evaluation and Trstiny of Complex Transportation System Relability
Novák, M. - Votruba, Z. - Moos, P. - Leso, M., - Brandejský, T.
Tuzemská výzkumná zpráva cizojazyčně (2004)
75.Alternativní přístupy k realizaci železničních zabezpečovacích zařízení
Fábera, V. - Leso, M., - Votruba, Z.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2002)
76.Nové prostředky k návrhu složitých zabezpečovacích systémů s dominantními požadavky na spolehlivost
Leso, M.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2001)
77.Estimation of Technical System Reliability
Votruba, Z. - Leso, M.
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT (2000)
78.Detekce snižování bdělosti lidského činitele
Tichý, T. - Leso, M. - Faber, J., - Novák, M.
Výzkumná zpráva v češtině (2000)
79.Reliability Estimator
Leso, M. - Votruba, Z.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (1999)
80.Zpráva o analýze sledování provozní spolehlivosti elektronických systémů řízení a zabezpečení železniční dopravy a výroby z výroby AŽD, s.r.o
Leso, M. - Votruba, Z., - Novák, M.
Výzkumná zpráva v češtině (1999)
81.Zpráva o provedení optimalizace spolehlivostního návrhu skříně Panelu dodatečného kódování (PDK) a panelu hlavních návěstidel (PHN) výpočtem dle metodiky MIL-HDBK 217 E
Leso, M. - Radoň, T.
Výzkumná zpráva v češtině (1999)
82.Zpráva o provedení analýzy spolehlivosti dílů (desek) skříně Panelu dodatečného kódování (PDK) a Panelu hlavních návěstidel (PHN) výpočtem dle metodiky MIL-HDBK 217F
Leso, M.
Výzkumná zpráva v češtině (1999)
83.Nové ekologické a ekonomické technologie pohonu kolejových vozidel
Leso, M. - Sadil, J., - Jakubů, K.
Abstrakt ve sborníku

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Návrh prvků interoperability na regionálních tratích
Leso, M.
2015 - 2016
TB0300MD014
2.Výzkum a vývoj lokomotivy řady 714 poháněné motory na CNG (stlačený zemní plyn)
Leso, M.
2011 - 2015
FR-TI3/575
3.Zvýšení bezpečnosti vozidel při přepravě cestujících i nákladů na kritických bodech infrastruktury
Leso, M.
2012 - 2014
VG20122014085
4.Koncepční záměr řízení železničního provozu na tratích ve vlastnictví státu - České republiky
Leso, M.
2012 - 2013
TB0100MD074
5.Laboratoř výuky jednočipových mikropočítačů na FD ČVUT
Leso, M.
2004 - 2004
CTU0419216