Lineární programování

Kód předmětu:
11LP
Studium:
bakalářské
Studijní program:
Technika a technologie v dopravě a spojích (B 3710)
Forma studia:
prezenční a kombinovaná
Počet kreditů:
3
Rozsah výuky:
2 + 1 hodin týdně - v prezenční formě studia
12 hodin za semestr - v kombinované formě studia
Typ předmětu:
povinný
Semestr | jazyk | obor:
čeština BEZ Bezpečnostní technologie v dopravě - 3708R047
čeština LOG Logistika a řízení dopravních procesů - 3708R046
Zakončení:
klasifikovaný zápočet (kz)
Vyučující předmětu:
 
roh  Přednášky:
doc. RNDr. Ondřej Navrátil, Ph.D.
roh  Cvičení:
RNDr. Olga Vraštilová
roh  Kombinovaná
forma studia:
doc. RNDr. Ondřej Navrátil, Ph.D.
Garantující ústav:
Ústav aplikované matematiky (16111)
Klíčová slova:
simplexová metoda, princip duality, stabilita řešení, dopravní úloha
Anotace:
Formulace úlohy lineárního programování, přepis některých praktických úloh pomocí úlohy lineárního programování, simplexy a konvexní polyedry, simplexová metoda, bazická řešení, princip duality v lineárním programování, stabilita řešení úlohy lineárního programování, dopravní úloha.
Cíle:
Seznámit studenty s metodou lineárního programování a typy úloh, které lze pomocí ní řešit.