info k situaci na Ukrajině

logo ČVUT

doc. Ing. Ivan Nagy, CSc.

Garant předmětů v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

11LIP2 - Lineární programování 2
11LP - Lineární programování
11MMAD - Matematické metody analýzy dat
11MMAD-E - Mathematical Methods for Data Analysis
11STAT - Statistika
11STAT-E - Statistics

Garant předmětů v doktorském studiu:

11APM - Aplikovaná matematika
11APMI - Aplikovaná matematika
11APML - Aplikovaná matematika

Vyučující předmětů v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

11LIP2 - Lineární programování 2 (přednášející, cvičící)
11LP - Lineární programování (přednášející, cvičící)
11MMAD - Matematické metody analýzy dat (přednášející, cvičící)
11STAT - Statistika (přednášející, cvičící)

Školitel studentů v doktorském studiu:

Ing. Lenka Jonáková
Ing. Šárka Jozová

Vedoucí studentského projektu:

Dopravní digitální dvojče v chytrých městech
  11X1GM - bakalářský studijní program
  11X1GS - bakalářský studijní program

* informace pocházejí z univerzitní databáze V3S
v DB je chyba..Nenalezeny žádné údaje.

* informace pocházejí z univerzitní databáze V3S

1.Rozšíření metody nezávislých směsí pro analýzu diskrétních dat
řešitel: Jozová, Š.
spoluřešitelé: Nagy, I. - Vaniš, M.
2021 - 2021
Studentská grantová soutěž ČVUT - SGS21/077/OHK2/1T/16
2.Predikce diskrétních dat pomocí modelu nezávislých směsí
řešitel: Jozová, Š.
spoluřešitelé: Nagy, I. - Vaniš, M.
2020 - 2020
Studentská grantová soutěž ČVUT - SGS20/080/OHK2/1T/16
3.Využití nekategorických rozdělení pro analýzu diskrétních dat
řešitel: Jozová, Š.
spoluřešitelé: Nagy, I. - Vaniš, M.
2019 - 2019
Studentská grantová soutěž ČVUT - SGS19/078/OHK3/1T/16
4.Synergická syntéza Bayesovských sítí
řešitel: Vaniš, M.
spoluřešitelé: Nagy, I. - Urbaniec, K.
2018 - 2018
Studentská grantová soutěž ČVUT - SGS18/091/OHK3/1T/16
5.Konference PhD studentů a mladých vědců ČVUT FD
řešitel: Mičunková, K.
spoluřešitelé: Hrubeš, P. - Jacura, M. - Kocourek, J. - Micka, M. - Nagy, I. - Nouzovský, L. - Novotný, S. - Radová, Z. - Skurovec, V. - Svítek, M. - Vyčichl, J.
2015 - 2015
Studentská vědecká konference ČVUT - SVK 43/15/F6
6.Inovace předmětu Mathematical Models in Economics
řešitel: Nagy, I.
2012 - 2012
MŠMT - projekty Fondu rozvoje vysokých škol (FRVŠ) - 411/2012
7.Modelování dopravního proudu Bayesovským autoregresním modelem s proměnným parciálním zapomínáním
řešitel: Dedecius, K.
spoluřešitelé: Hofman, R. - Nagy, I.
2010 - 2010
Studentská grantová soutěž ČVUT - SGS10/099/OHK3/1T/16
8.Aplikace modelu směsi distribucí pro odjezd vozidel ze světelné křižovatky
řešitel: Krčál, J.
spoluřešitelé: Kaliková, J. - Nagy, I.
2010 - 2010
Studentská grantová soutěž ČVUT - SGS10/103/OHK3/1T/16
9.Použití metod nelineárního odhadu bez derivace pro odhad délek kolon
řešitel: Pecherková, P.
spoluřešitel: Nagy, I.
2006 - 2006
IGS ČVUT - CTU0622316
10.Řízení dopravních toků metodou lineárního programování - optimalizace na horizontu
řešitel: Homolová, J.
spoluřešitel: Nagy, I.
2006 - 2006
IGS ČVUT - CTU0622216
11.Dynamické shlukování: teorie, algoritmy a software
řešitel: Nagy, I.
2003 - 2005
Standardní projekty