doc. Ing. Ivan Nagy, CSc.

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
F408 - Na Florenci 25, Praha
Telefon:
+420-224358448
+420-224890705
E-mail:
nagyivan@fd.cvut.cz

Vedoucí studentského projektu:

Modelování a řízení dopravních sítí
  11X2MS - navazující magisterský studijní program

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Recursive Clustering Hematological Data Using Mixture of Exponential Components
Suzdaleva, E. - Nagy, I., - Petrouš, M.
In: Proceedings of International Conference on Intelligent Informatics and BioMedical Sciences ICIIBMS 2017. Okinawa: Okinawa Institute of Science and Technology. 2017
Stať ve sborníku ze zahraniční lokální konference
2.An online estimation of driving style using data-dependent pointer model
Suzdaleva, E. - Nagy, I.
Transportation Research Part C: Emerging Technologies. 2017, s. 23-36. ISSN 0968-090X.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku
3.Algorithms and Programs of Dynamic Mixture Estimation. Unified Approach to Different Types of Components
Nagy, I. - Suzdaleva, E.
Springer, Cham. 2017, Dostupné z: https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-64671-8
Zahraniční jiná kniha
4.Clustering with a Model of Sub-Mixtures of Different Distributions
Nagy, I. - Suzdaleva, E., - Petrouš, M.
In: Intelligent Systems and Informatics (SISY), 2017 IEEE 15th International Symposium on. Budapest: IEEE Hungary Section, University Obuda. 2017
Stať ve sborníku ze zahraniční lokální konference
5.Initialization of Recursive Mixture-based Clustering with Uniform Components
Suzdaleva, E. - Nagy, I. - Pecherková, P., - Likhonina, R.
In: Proceedings of the 14th International Conference on Informatics in Control, Automation and Robotics. Madeira: SciTePress. 2017
Stať ve sborníku ze zahraniční lokální konference
6.Logistic regression with expert intervention
Pecherková, P. - Nagy, I.
In: KOUKOL, M., ed. 2016 Smart Cities Symposium Prague (SCSP). Smart Cities Symposium Prague 2016. Praha, 26.05.2016 - 27.05.2016. New York: IEEE Press. 2016, ISBN 978-1-5090-1116-2. Dostupné z: http://ieeexplore.ieee.org/document/7501032/authors
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference
7.Aplikace metody statistické směsi na reálných datech v seismologii
Procházková, D. - Nagy, I., - Kertis, T.
In: LANGR, M., et al., eds. Sborník příspěvků konference Young Transportation Engineers Conference 2016. Young Transportation Engineers Conference 2016. Praha, 06.10.2016. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 2016, s. 1-10. ISBN 978-80-01-06016-2.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
8.Comparison of Various Definitions of Proximity in Mixture Estimation
Nagy, I. - Suzdaleva, E., - Pecherková, P.
In: Proceedings of the 13th International Conference on Informatics in Control, Automation and Robotics (ICINCO 2016). 13th International Conference on Informatics in Control, Automation and Robotics (ICINCO 2016). Lisbon, 29.07.2016 - 31.07.2016. Porto: SciTePress - Science and Technology Publications. 2016, ISBN 978-989-758-198-4.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference
9.Expert-based Initialization of Recursive Mixture Estimation
Suzdaleva, E. - Nagy, I., - Mlynářová, T.
In: HADJISKI, M., et al., eds. 2016 IEEE 8th International Conference on Intelligent Systems (IS). 2016 IEEE 8th International Conference on Intelligent Systems (IS). Sofia, 04.09.2016 - 06.09.2016. Sofia: IEEE. 2016, ISBN 978-1-5090-1354-8. Dostupné z: http://ieeexplore.ieee.org/document/7737439/
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference
10.On-line mixture-based alternative to logistic regression
Nagy, I. - Suzdaleva, E.
Neural Network World. 2016, 26(5), s. 417-437. ISSN 1210-0552. Dostupné z: http://www.nnw.cz/doi/2016/NNW.2016.26.024.pdf
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném SCI Expanded
11.Mixture-based Clustering Non-gaussian Data with Fixed Bounds
Nagy, I. - Suzdaleva, E., - Mlynářová, T.
In: YAGER, R., et al., eds. 2016 IEEE 8th International Conference on Intelligent Systems (IS). 2016 IEEE 8th International Conference on Intelligent Systems (IS). Sofia, 04.09.2016 - 06.09.2016. Sofia: IEEE. 2016, s. 265-271. ISBN 978-1-5090-1354-8. Dostupné z: http://ieeexplore.ieee.org/document/7737431/
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference
12.Recursive Estimation of Mixtures of Exponential and Normal Distributions
Suzdaleva, E. - Nagy, I., - Mlynářová, T.
In: Proceedings of the 2015 IEEE 8th International Conference on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications (IDAACS). The 8th IEEE International Conference on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications. Warsaw, 24.09.2015 - 26.09.2015. Ternopil: Ternopil National Economic University. 2015, s. 137-142. ISBN 9781467383615.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference
13.Mixture-based cluster detection in driving-related data
Nagy, I. - Suzdaleva, E. - Pecherková, P., - Urbaniec, K.
In: JEŘÁBEK, M., ed. 2015 Smart Cities Symposium Prague (SCSP). Smart Cities Symposium Prague 2015. Prague, 24.06.2015 - 25.06.2015. New York: IEEE Press. 2015, ISBN 978-1-4673-6727-1.
Stať ve sborníku
14.Mixture Multi-Step-Ahead Prediction
Nagy, I. - Suzdaleva, E., - Mlynářová, T.
In: Proceedings of the 16th conference of the Applied Stochastic Models and Data Analysis (ASMDA) International Society. The 16th conference of the Applied Stochastic Models and Data Analysis (ASMDA) International Society. Piraeus, 30.06.2015 - 04.07.2015. Piraeus: University of Piraeus, Greece. 2015, s. 727-738.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
15.Data-based speed-limit-respecting eco-driving system
Suzdaleva, E. - Nagy, I.
Transportation Research Part C: Emerging Technologies. 2014, 44s. 253-264. ISSN 0968-090X.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded
16.Mixture estimation with state-space components and Markov model of switching
Nagy, I. - Suzdaleva, E.S.
Applied Mathematical Modelling. 2013, 37(24), s. 9970-9984. ISSN 0307-904X.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded
17.Validation Experiments for Fuel Consumption Optimization Algorithm
Nagy, I. - Suzdaleva, E., - Pecherková, P.
In: SLIACKY, M. a JEŘÁBEK, M., eds. Proceedings of the 11th European Transport Congress. 11th European Transport Congress. Prague, 19.09.2013 - 20.09.2013. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní. 2013, s. 178-184. ISBN 978-80-01-05321-8.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
18.How to Drive a Car Inexpensively and Safely
Nagy, I. - Pecherková, P., - Provinský, P.
In: JEŘÁBEK, M. a VOTRUBA, Z., eds. 20th Anniversary of the Faculty of Transportation Sciences, Czech Technical University in Prague - Selected Papers. 20. výročí založení ČVUT v Praze FD. Praha, 01.09.2013 - 30.09.2013. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní. 2013, s. 9-13. ISBN 978-80-01-05320-1.
Stať ve sborníku z fakultní konference cizojazyčně
19.Metodika pro využití lidského činitele v řízení letového provozu
Štecha, R. - Šulc, J. - Nagy, I., - Voštová, V.
In: Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2013. Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2013. Hradec Králové, 09.12.2013 - 13.12.2013. Hradec Králové: Magnanimitas. 2013, ISBN 978-80-87952-00-9.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
20.Most Significant Human Factors in Air Traffic Control Occurrences
Štecha, R. - Šulc, J. - Voštová, V., - Nagy, I.
In: International Conference on Air Transport 2013. International Conference on Air Transport 2013. Bratislava, 07.11.2013 - 08.11.2013. Žilina: EDIS. 2013, s. 132-136. ISBN 978-80-554-0776-0.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
21.Human Factors Role in Air Traffic Control Occurrences
Štecha, R. - Šulc, J. - Nagy, I., - Voštová, V.
In: Interdisciplinární mezinárodní vědecká konference doktorandů a odborných asistentů QUAERE 2013. Interdisciplinární mezinárodní vědecká konference doktorandů a odborných asistentů QUAERE 2013. Hradec Králové, 20.05.2013 - 24.05.2013. Hradec Králové: Magnanimitas. 2013, ISBN 978-80-905243-7-8.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
22.Vliv denní doby na bezpečnost v řízení letového provozu
Štecha, R. - Šulc, J. - Nagy, I., - Voštová, V.
In: Sborník přednášek z Mezinárodní konference hyperbarické a letecké medicíny k 60. výročí založení Ústavu leteckého zdravotnictví Praha 20. kongres České společnosti hyperbarické a letecké medicíny ČLS JEP. Mezinárodní konference hyperbarické a letecké medicíny k 60. výročí založení Ústavu leteckého zdravotnictví Praha, 20. kongres České společnosti hyperbarické a letecké medicíny ČLS JEP. Praha, 23.05.2013 - 24.05.2013. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě. 2013, s. 100-104. ISBN 978-80-7464-260-9.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
23.Model of Human Factors Risks in the Air Traffic Control
Štecha, R. - Nagy, I., - Voštová, V.
In: Proceedings of the International Scientific Conference Modern Safety Technologies in Transportation. MOSATT 2013 - International Scientific Conference Modern Safety Technologies in Transportation. Košice, 24.09.2013 - 26.09.2013. Košice: PERPETIS S.R.O.. 2013, s. 252-258. ISSN 1338-5232. ISBN 978-80-971432-0-6.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
24.Optimization of Driving Based on Currently Measured Data
Nagy, I. - Suzdaleva, E., - Mlynářová, T.
In: Proceedings of 16th International IEEE Conference on Intelligent Transportation Systems. 16th International IEEE Conference on Intelligent Transportation Systems. Haag, 06.10.2013 - 09.10.2013. Red Hook, NY: Curran Associates. 2013, s. 2088-2093. ISSN 2153-0009. ISBN 978-1-4799-2914-6.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference
25.Double Optimization of Fuel Consumption and Speed Tracking
Suzdaleva, E. - Nagy, I. - Pavelková, L., - Mlynářová, T.
In: Proceedings of the 11th IFAC International Workshop on Adaptation and Learning in Control and Signal Processingn. 11th IFAC International Workshop on Adaptation and Learning in Control and Signal Processingn. Caen, 03.07.2013 - 05.07.2013. Caen: IFAC. 2013, s. 305-310. ISBN 978-3-902823-37-3.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
26.Parameter tracking with partial forgetting method
Dedecius, K.D. - Nagy, I., - Kárný, M.K.
International Journal of Adaptive Control and Signal Processing. 2012, 26(1), s. 1-12. ISSN 0890-6327.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku
27.Servo Problem within Fuel Consumption Optimization
Suzdaleva, E. - Nagy, I. - Pavelková, L., - Mlynářová, T.
In: Proceedings of the IASTED International Conference on Engineering and Applied Science. International Conference on Engineering and Applied Science. Columbo, 27.12.2012 - 29.12.2012. Calgary: IASTED. 2012, s. 100-107. ISBN 978-0-88986-941-7.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
28.Fuel Consumption Optimization: Early Experiments
Suzdaleva, E. - Nagy, I., - Pavelková, L.
In: Proceedings of the 16th IFAC Symposium on System Identification. 16th IFAC Symposium on System Identification. Brusel, 11.06.2012 - 13.06.2012. Laxenburg: IFAC. 2012, s. 751-756. ISSN 1474-6670. ISBN 978-3-902823-06-9.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
29.Online soft sensor for hybrid systems with mixed contimuous and discrete measurements
Suzdaleva, E. - Nagy, I.
Computers and Chemical Engineering. 2012, 10(36), s. 294-300. ISSN 0098-1354.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded
30.Recursive state estemation for hybrid systems
Suzdaleva, E. - Nagy, I.
Applied Mathematical Modelling. 2012, 36(4), s. 1347-1356. ISSN 0307-904X.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded
31.Comparison of State Estimation Using Finite Mixtures and Hidden Markov Models
Nagy, I. - Suzdaleva, E., - Mlynářová, T.
In: IDAACS'2011 - Proceedings of the 6th IEEE International Cnonference on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems. The 6th IEEE International Conference on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications. Prague, 15.09.2011 - 17.09.2011. Prague: IEEE, THEY, CTU. 2011, s. 527-531. ISBN 978-1-4577-1423-8.
Stať ve sborníku z tuzemské prestižní konference
32.Bayesian estimation of mixtures with dynamic transitions and known component parameters
Nagy, I. - Suzdaleva, E., - Kárný, M.
Kybernetika. 2011, 4(47), s. 572-594. ISSN 0023-5954.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném SCI Expanded
33.Bayesian estimation of dynamic finite mixtures
Nagy, I. - Suzdaleva, E. - Kárný, M., - Mlynářová, T.
International Journal of Adaptive Control and Signal Processing. 2011, 9(25), s. 765-787. ISSN 0890-6327.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded
34.Modelling of Traffic Flow with Bayesian Autoregressive Model with Variable Partial Forgetting
Dedecius, K.D. - Nagy, I., - Hofman, R.
In: CTU Workshop 2011. Workshop 2011. Praha, 01.02.2011 - 04.02.2011. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 2011, s. 1-11.
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT
35.Online filtering for hybrid systems
Suzdaleva, E. - Nagy, I., - Dungl, M.
In: Proceedings of the 14th Applied Stochastic Models and Data Analysis Conference. 14th Applied Stochastic Models and Data Analysis Conference. Roma, 07.06.2011 - 10.06.2011. Roma: Universita di Roma. 2011, s. 1299-1306. ISBN 978-88-467-3045-9.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
36.Application of Model of Distribution Mixture for Departure of Vehicles from a Light Controlled Intersection
Krčál, J. - Nagy, I.
In: BOJKOVIC, Z., MASTORAKIS, N., a MLADENOV, V., eds. Latest Trends on Communication & Information Technology. 4th International Conference on Communications and Information Technology. Corfu Island, 22.07.2010 - 25.07.2010. New York: WSEAS Press. 2010, s. 101-104. ISSN 1792-4316. ISBN 978-960-474-207-3.
Stať ve sborníku ze zahraniční lokální konference
37.Dynamika vozidla v dopravním proudu
Menglerová, K. - Nagy, I.
Automa. 2010, 16(3), s. 42-45. ISSN 1210-9592.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky
38.Modelling of Traffic Intensities
Dedecius, K. - Nagy, I., - Hofman, R.
In: Proceedings of the 18th Annual Conference Technical Computing Bratislava. Technical Computing Bratislava 2010. Bratislava, 20.10.2010. Bratislava: Systémy priemyselnej informatiky s.r.o.. 2010, s. 1-9. ISBN 978-80-970519-0-7.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
39.Mathematical application for departure model
Krčál, J. - Nagy, I., - Jeřábek, M.
In: BARTOŇ, P., et al., eds. Proceedings of the 2009 Euro American Conference on Telematics and Information Systems: New Opportunities to increase Digital Citizenship. 4th Euro American Conference on Telematics and Information Systems. Praha, 03.06.2009 - 05.06.2009. New York: ACM. 2009, s. 198-201. ISBN 978-1-60558-398-3.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
40.Dopravně závislé řízení silničního provozu ve městech (2. část)
Nagy, I. - Homolová, J., - Pecherková, P.
Automa. 2007, 7(13), s. 61-64. ISSN 1210-9592.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
41.Dopravně závislé řízení silničního provozu ve městech (1. část)
Nagy, I. - Homolová, J., - Pecherková, P.
Automa. 2007, 6(13), s. 12-16. ISSN 1210-9592.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
42.Výukový systém pro aplikovanou statistiku
Homolová, J. - Nagy, I.
In: Pedagogický software 2006. Pedagogický software 2006. České Budějovice, 07.06.2006 - 08.06.2006. České Budějovice: Scientific Pedagogical Publishing. 2006, s. 1-3. ISBN 80-85645-56-4.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
43.Teaching System for Advanced Statistics
Nagy, I. - Homolová, J., - Suzdaleva, E.
In: FOSLET 2006. The second International conference on Open Source Systems. Como, 08.06.2006 - 10.06.2006. Lugano: Impressum. 2006, s. 13-20.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
44.Mixture Based Outlier Filtration
Pecherková, P. - Nagy, I.
Acta Polytechnica. 2006, 46(2), s. 30-35. ISSN 1210-2709.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně
45.Detekce a lokalizace výjimečných stavů v městské dopravě
Nagy, I. - Gebouský, P., - Homolová, J.
Praha: Ministerstvo dopravy ČR. 2006, 2167.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině
46.Optimalizace řízení dopravy měst
Tichý, T. - Nagy, I., - Homolová, J.
In: Sborník ITS 05 Praha. ITS 2005. Praha, 22.03.2005 - 23.03.2005. Praha: Wirelesscom. 2005, s. 33-34. ISBN 80-239-4447-9.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
47.When Has Estimation Reached a Steady State? The Bayesian Sequential Test
Kárný, M. - Kracík, J. - Nagy, I., - Nedoma, P.
International Journal of Adaptive Control and Signal Processing. 2005, 19(1), s. 41-57. ISSN 0890-6327.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded
48.Optimized Bayesian Dynamic Advising: Theory and Algorithms
Kárný, M. - Bohm, J. - Guy, T.V. - Jirsa, L. - Nagy, I. - Nedoma, P., - Tesař, L.
London: Springer. 2005, ISBN 1-85233-928-4.
Zahraniční vědecká kniha
49.Model dopravní mikrooblasti
Homolová, J. - Nagy, I.
Automatizace. 2004, 47(12), s. 752-758. ISSN 0005-125X.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
50.Local traffic control of microregion
Homolová, J. - Nagy, I.
In: CMP'04: Multiple Participant Decision Making, Theory. CMP'04: Multiple Participant Decision Making, Theory, algorithms, software and applications. Praha, 12.05.2004 - 14.05.2004. Adelaide: Advanced Knowledge International. 2004, s. 161-171. ISBN 0-9751004-5-9.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
51.Bayesian Estimation of Traffic Lane State
Nagy, I. - Kárný, M. - Nedoma, P., - Voráčová, Š.
International Journal of Adaptive Control and Signal Processing. 2003, 17(1), s. 51-65. ISSN 0890-6327.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded
52.Automatický systém podporující operátory složitých procesů
Kárný, M. - Nedoma, P. - Guy, T. - Knížek, J., - Nagy, I.
Automatizace. 2003, 46(3), s. 177-179. ISSN 0005-125X.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
53.Probabilistic Advisory Systems for data-intensive Applications
Quin, A. - Ettler, P. - Jirsa, L. - Nagy, I., - Nedoma, P.
International Journal of Adaptive Control and Signal Processing. 2003, 17(2), s. 133-148. ISSN 0890-6327.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded
54.Search for an Optimal Setup of Stabilized Forgetting in Estimation
Pavelková, L. - Nagy, I.
Praha: České vysoké učení technické v Praze Fakulta dopravní. 2003, 2089.
Tuzemská výzkumná zpráva cizojazyčně
55.Bibliographic Search for Optimisation Methods of Signal Trafic Control
Kratochvílová, J. - Nagy, I.
Praha 8: AV ČR, ÚTIA. 2003, 2081.
Tuzemská výzkumná zpráva cizojazyčně
56.Estimation of Static Mixtures
Nagy, I.
2003. Docentská habilitační práce. Praha: Fakulta dopravní ČVUT.
Docentská habilitační práce
57.Základy bayesovského odhadování a řízení
Nagy, I.
1. vyd. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 2003, ISBN 80-01-02748-1.
Jiná kniha česky
58.Bayesian Prediction in Transportation
Nagy, I. - Kratochvílová, J., - Němcová, P.
In: ŠIMONOVSKÝ, M. a WITZANY, J., eds. Doprava a telekomunikace pro 3. tisíciletí. Konference k 10. výročí založení fakulty. Praha, 26.05.2003 - 27.05.2003. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní. 2003, s. 205-210. ISBN 80-01-02741-4.
Stať ve sborníku z fakultní konference cizojazyčně
59.Modelování chování složitých systémů pro podporu operátorů
Nagy, I. - Nedoma, P. - Kárný, M. - Pavelková, L., - Ettler, P.
Automa. 2002, 8(12), s. 44-49. ISSN 1210-9592.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
60.Modelování chování složitých systémů pro podporu operátorů
Nagy, I. - Nedoma, P. - Kárný, M. - Pavelková, L., - Ettler, P.
Automa. 2002, 8(11), s. 54-57. ISSN 1210-9592.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
61.O bayesovském učení
Nagy, I. - Nedoma, P. - Kárný, M. - Pavelková, L., - Ettler, P.
Automa. 2002, 8(7), s. 56-60. ISSN 1210-9592.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
62.Pravděpodobnost a matematická statistika-cvičení
Nagy, I.
Praha: České vysoké učení technické v Praze. 2002, ISBN 80-01-02454-7.
Vysokoškolské skriptum (nejde do RIV)
63.Mixtools, user's guide
Nedoma, P. - Bohm, J. - Guy, T. - Jirsa, L. - Kárný, M. - Nagy, I. - Tesař, L., - Andrýsek, J.
Praha 8: AV ČR, ÚTIA. 2002, 2065.
Tuzemská výzkumná zpráva cizojazyčně
64.Testing of Mixture Estimation with BMTB initialization
Knížek, J. - Nagy, I. - Nedoma, P., - Kárný, M.
Praha: České vysoké učení technické v Praze Fakulta dopravní. 2002, 2053.
Tuzemská výzkumná zpráva cizojazyčně
65.Rozhodování a řízení v dopravě. Část III. Speciální modely
Nagy, I.
Praha: České vysoké učení technické v Praze Fakulta dopravní. 2002, 2064.
Výzkumná zpráva v češtině
66.Estimation of Real Data with Dynamic Mixtures
Nagy, I.
Praha: České vysoké učení technické v Praze Fakulta dopravní. 2002, 2066.
Tuzemská výzkumná zpráva cizojazyčně
67.Mixed-data multi-modelling for fault detection and isolation
Kárný, M. - Nagy, I., - Novovičová, J.
International Journal of Adaptive Control and Signal Processing. 2002, 16(1), s. 61-83. ISSN 0890-6327.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded
68.Systém ProDaCTool pro podporu operátorů složitých procesů
Kárný, M. - Nagy, I. - Nedoma, P. - Guy, T. - Knížek, J., - Ettler, P.
Chemagazín. 2002, 12(4), s. 14-16. ISSN 1210-7409.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
69.Estimation of Difficult Data Symples with Static Mixtures
Nagy, I.
Praha 1: ČVUT FD. 2002, 2065.
Tuzemská výzkumná zpráva cizojazyčně
70.Factorized EM Algorithm for Mixture Estimation
Nagy, I. - Kárný, M., - Nedoma, P.
In: Artificial Neural Nets and Genetic Algorithms. ICANNGA´2001. Praha, 22.04.2001 - 25.04.2001. Wien: Springer. 2001, s. 402-405. ISBN 3-211-83651-9.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
71.Initial Description of Multi-Modal Dynamical Models
Kárný, M. - Nedoma, P. - Nagy, I., - Válečková, M.
In: Artificial Neural Nets and Genetic Algorithms. ICANNGA´2001. Praha, 22.04.2001 - 25.04.2001. Wien: Springer. 2001, s. 398-401. ISBN 3-211-83651-9.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
72.Rozhodování a řízení v dopravě-část II. Identifikace a řízení
Nagy, I.
Praha 1: ČVUT FD. 2001, 2022.
Výzkumná zpráva v češtině
73.Rozhodování a řízení v dopravě, část I - Základy
Nagy, I.
Praha 1: ČVUT FD. 2000, 2003.
Výzkumná zpráva v češtině
74.Topics in Mixture Estimation
Kárný, M. - Nedoma, P. - Nagy, I., - Valečková, M.
Brussel: European Union. 2000, 1994.
Tuzemská výzkumná zpráva cizojazyčně
75.Mixtools-MATLAB Toolbox for Mixtures
Nedoma, P. - Kárný, M. - Nagy, I., - Valečková, M.
Brussel: European Union. 2000, 1995.
Tuzemská výzkumná zpráva cizojazyčně
76.Quasi-Bayes Approach to Multi-Model Fault Detection and Isolation
Kárný, M. - Nagy, I., - Novovičová, J.
Praha 8: AV ČR, ÚTIA. 1999, 1974.
Tuzemská výzkumná zpráva cizojazyčně
77.Dynamical Bayesian Decision-Making: part I
Kárný, M. - Nagy, I.
Praha 8: AV ČR, ÚTIA. 1999, 1971.
Tuzemská výzkumná zpráva cizojazyčně
78.Mixture-Model Identification in Traffic Control Problems
Nagy, I. - Kárný, M. - Novovičová, J., - Valečková, M.
Praha 8: AV ČR, ÚTIA. 1999, 1973.
Tuzemská výzkumná zpráva cizojazyčně
79.Návrh podpory dispečerského řízení v Praze s využitím redukce parametrů založené na faktorové analýze služeb
Prchal, J. - Kárný, M. - Svítek, M., - Nagy, I.
In: Transfer'99. Transfer 99. Brno, 07.06.1999 - 08.06.1999. Brno: VUT v Brně. 1999, s. 15-16. ISBN 80-214-1341-7.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
80.The Modelling of Transportation Systems Based on Reduced Data Vector
Prchal, J. - Svítek, M. - Kárný, M., - Nagy, I.
In: Proceedings of Workshop 99. Workshop 99. Praha, 02.02.1999 - 03.02.1999. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 1999, s. 426.
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT
81.Adaptive cross direction control of paper basis weight
Halousková, A. - Kárný, M., - Nagy, I.
Automatica. 1993, 29(2), s. 425-429. ISSN 0005-1098.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku
82.Design of spline-based self-tuners
Kárný, M. - Nagy, I. - Bohm, J., - Halousková, A.
Kybernetika. 1990, 26(1), s. 17-30. ISSN 0023-5954.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném SCI Expanded

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Inovace předmětu Mathematical Models in Economics
Nagy, I.
2012 - 2012
411/2012
2.Dynamické shlukování: teorie, algoritmy a software
Nagy, I.
2003 - 2005
GA102/03/0049