Ing. Pavla Pecherková, Ph.D.

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
F408 - Na Florenci 25, Praha
Telefon:
+420-224358448
+420-224890705
E-mail:
nemcopav@fd.cvut.cz

Vedoucí studentského projektu:

Není vedoucím žádného projektu.


* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Initialization of Recursive Mixture-based Clustering with Uniform Components
Suzdaleva, E. - Nagy, I. - Pecherková, P., - Likhonina, R.
In: Proceedings of the 14th International Conference on Informatics in Control, Automation and Robotics. Madeira: SciTePress. 2017, ISBN 978-989-758-263-9.
Stať ve sborníku ze zahraniční lokální konference
2.Comparison of Various Definitions of Proximity in Mixture Estimation
Nagy, I. - Suzdaleva, E., - Pecherková, P.
In: Proceedings of the 13th International Conference on Informatics in Control, Automation and Robotics (ICINCO 2016). 13th International Conference on Informatics in Control, Automation and Robotics (ICINCO 2016). Lisbon, 29.07.2016 - 31.07.2016. Porto: SciTePress - Science and Technology Publications. 2016, ISBN 978-989-758-198-4.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference
3.Logistic regression with expert intervention
Pecherková, P. - Nagy, I.
In: KOUKOL, M., ed. 2016 Smart Cities Symposium Prague (SCSP). Smart Cities Symposium Prague 2016. Praha, 26.05.2016 - 27.05.2016. New York: IEEE Press. 2016, ISBN 978-1-5090-1116-2. Dostupné z: http://ieeexplore.ieee.org/document/7501032/authors
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference
4.Mixture-based cluster detection in driving-related data
Nagy, I. - Suzdaleva, E. - Pecherková, P., - Urbaniec, K.
In: JEŘÁBEK, M., ed. 2015 Smart Cities Symposium Prague (SCSP). Smart Cities Symposium Prague 2015. Prague, 24.06.2015 - 25.06.2015. New York: IEEE Press. 2015, ISBN 978-1-4673-6727-1.
Stať ve sborníku
5.How to Drive a Car Inexpensively and Safely
Nagy, I. - Pecherková, P., - Provinský, P.
In: VOTRUBA, Z. a JEŘÁBEK, M., eds. 20th Anniversary of the Faculty of Transportation Sciences, Czech Technical University in Prague - Selected Papers. 20. výročí založení ČVUT v Praze FD. Praha, 01.09.2013 - 30.09.2013. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní. 2013, s. 9-13. ISBN 978-80-01-05320-1.
Stať ve sborníku z fakultní konference cizojazyčně
6.Validation Experiments for Fuel Consumption Optimization Algorithm
Nagy, I. - Suzdaleva, E., - Pecherková, P.
In: SLIACKY, M. a JEŘÁBEK, M., eds. Proceedings of the 11th European Transport Congress. 11th European Transport Congress. Prague, 19.09.2013 - 20.09.2013. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní. 2013, s. 178-184. ISBN 978-80-01-05321-8.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
7.Dopravně závislé řízení silničního provozu ve městech (2. část)
Nagy, I. - Homolová, J., - Pecherková, P.
Automa. 2007, 7(13), s. 61-64. ISSN 1210-9592.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
8.Dopravně závislé řízení silničního provozu ve městech (1. část)
Nagy, I. - Homolová, J., - Pecherková, P.
Automa. 2007, 6(13), s. 12-16. ISSN 1210-9592.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
9.Setting of Covariance and State Parameters for Kalman Filter
Pecherková, P.
In: ANDRÝSEK, J., ŠMÍDL, V., a PŘIKRYL, J., eds. Proceedings of 7th International PhD Workshop Young Generation Viewpoint. 7th International PhD Workshop Young Generation Viewpoint Interplay of societal and technical desision-making. Hrubá Skála, 25.09.2006 - 30.09.2006. Praha: ÚTIA AV ČR. 2006, s. 150-156. ISBN 80-903834-1-6.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
10.Mixture Based Outlier Filtration
Pecherková, P. - Nagy, I.
Acta Polytechnica. 2006, 46(2), s. 30-35. ISSN 1210-2709.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně
11.Using Derivative-Free Methods for Estimation of Intersection Queue Lengths
Pecherková, P. - Duník, J.
In: Proceedings of the 11th International Conference of Hong Kong Society for Transportation Studies, Sustainable Transportation. 11 th International conference of Hong Kong Society for Transportation Studies, Sustainable Transportation. Hong Kong, 09.12.2006 - 11.12.2006. Hong Kong: Hong Kong Society for Transportation Studies. 2006, s. 739-740. ISBN 988-98847-0-4.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Použití metod nelineárního odhadu bez derivace pro odhad délek kolon
Pecherková, P.
2006 - 2006
CTU0622316