Základy aplikované počítačové grafiky

Kód předmětu:
16Y1ZG
Studium:
bakalářské
Studijní program:
Technika a technologie v dopravě a spojích (B 3710)
Forma studia:
prezenční
Počet kreditů:
2
Rozsah výuky:
2 + 0 hodin týdně - v prezenční formě studia
Typ předmětu:
povinně volitelný
Semestr | jazyk | obor:
čeština všechny obory
Zakončení:
klasifikovaný zápočet (kz)
Vyučující předmětu:
 
roh  Přednášky:
doc. Ing. Stanislav Novotný, Ph.D.
Ing. Adam Orlický
Garantující ústav:
Ústav dopravních prostředků (16116)
Klíčová slova:
počítačová grafika, vizualizace, uživatelské rozhraní, grafické algoritmy
Anotace:
Počítačová grafika, její dělení a aplikace s důrazem na využití v dopravě a dopravních aplikacích, včetně vývoje a výzkumu. Barvy, vnímání barev, barevné modely, principy generování 2D a 3D obrazu, základní algoritmy užívané při zpracování grafických dat. Principy a úkoly vizualizace, vizualizační techniky, základy HW pro grafiku a vizualizaci. Základy práce s programy pro tvorbu a zpracování 2D a 3D grafiky.
Cíle:
Získání přehledu, základních teoretických znalostí a praktických vědomostí v problematice počítačové grafiky, vizualizací, zobrazovacích technik a grafického uživatelského rozhraní v oblasti dopravy a dopravních aplikací.