Ing. Adam Orlický

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
B-165 - Jugoslávských partyzánů , Praha
E-mail:
orlicada@fd.cvut.cz
fotografie osoby
Pracoviště:
Ústav dopravních prostředků (16116)
Studijní program:
doktorský studijní program
Název programu:
Technika a technologie v dopravě a spojích
Kód programu:
P 3710
Obor:
D - Dopravní systémy a technika
Školitel:
doc. Ing. Stanislav Novotný, Ph.D.
Forma studia:
prezenční
Studijní program:
doktorský studijní program
Název programu:
Technika a technologie v dopravě a spojích
Kód programu:
P 3710
Forma studia:
prezenční
Místo studia:
Praha
Obor:
D - Dopravní systémy a technika

Vedoucí studentského projektu:

Technologie pro blízký vesmír
  16X1BS - bakalářský studijní program
  16X2BS - navazující magisterský studijní program
Simulace a vizualizace v dopravě
  16X1FD - bakalářský studijní program
HMI a interaktivní simulace v oblasti dopravních prostředků
  16X2RD - navazující magisterský studijní program

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Automatic Evaulation System Road Creator
Orlický, A. - Novotný, S., - Bouchner, P.
Software splňující podmínky RIV (2018)
2.RailCreator for Rhino
Orlický, A.
Software splňující podmínky RIV (2018)
3.Motostudent - Závodní benzínový motocykl 2018
First, J. - Toman, P. - Bouchner, P. - Plomer, J. - Svoboda, J. - Mík, J. - Orlický, A. - Válek, J. - Heřmanová, J. - Jozová, Š. - Růžička, M., - Rozhdestvenskiy, D.
Funkční vzorek (2018)
4.Motostudent - Závodní elektrický motocykl 2018
Toman, P. - Mík, J. - First, J. - Svoboda, J. - Bouchner, P. - Orlický, A. - Plomer, J. - Rozhdestvenskiy, D. - Heřmanová, J. - Jozová, Š. - Skarolek, P. - Ira, L. - Válek, J. - Růžička, M., - Paprčka, O.
Funkční vzorek (2018)
5.Ergonomická rukojeť jezdce
Orlický, A. - Toman, P., - Bouchner, P.
Funkční vzorek (2018)
6.Motostudent Petrol 2017/2018 project
Toman, P. - Svoboda, J. - Heřmanová, J. - Jozová, Š. - Orlický, A. - First, J. - Bouchner, P. - Plomer, J. - Mík, J. - Růžička, M. - Paprčka, O. - Válek, J., - Rozhdestvenskiy, D.
Technická zpráva (2018)
7.AUTOMATIC GENERATION OF ROAD INFRASTRUCTURE IN 3D FOR VEHICLE SIMULATORS
Orlický, A.
Stať ve sborníku z tuzemské prestižní konference (2017)
8.Validation of the platform for experements related to HMI for vehicles with alternative propulsion
Rozhdestvenskiy, D. - Bouchner, P. - Orlický, A., - Mík, J.
Výroční zpráva (2017)
9.RoadCreator for Rhino
Orlický, A.
Software splňující podmínky RIV (2016)
10.Simulátorové scénáře
Bouchner, P. - Novotný, S. - Mík, J. - Válek, J., - Orlický, A.
Software splňující podmínky RIV (2016)
11.Malý simulátor pro potřeby ověření vizuálních schopností řidičů
Bouchner, P. - Novotný, S. - Mík, J. - Válek, J., - Orlický, A.
Funkční vzorek (2016)
12.Poloprovoz malého simulátoru
Bouchner, P. - Novotný, S. - Mík, J. - Válek, J., - Orlický, A.
Poloprovoz (2016)
13.Vytvoření virtuálního jízdního okruhu pro simulátor Porsche
Bouchner, P. - Novotný, S. - Válek, J., - Orlický, A.
Výzkumná zpráva v češtině (2016)
14.Alternativní pohony pro silnič ní dopravu
Bouchner, P. - Novotný, S. - Kadlecová, J. - Mík, J. - First, J. - Válek, J. - Čechová, A. - Lapáčková, M. - Šumelda, A. - Řada, J. - Šlapák, M., - Orlický, A.
Výzkumná zpráva v češtině (2013)

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Automatické zpracování výstupů z experimentů pro hodnocení interakce člověk-stroj na interaktivních vozidlových simulátorech
Orlický, A.
2018 - 2019
SGS18/152/OHK2/2T/16