Ing. Adam Orlický

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
B-165 - Jugoslávských partyzánů , Praha
E-mail:
orlicada@fd.cvut.cz
fotografie osoby
Pracoviště:
Ústav dopravních prostředků (16116)
Studijní program:
doktorský studijní program
Název programu:
Technika a technologie v dopravě a spojích
Kód programu:
P 3710
Obor:
D - Dopravní systémy a technika
Školitel:
doc. Ing. Stanislav Novotný, Ph.D.
Forma studia:
kombinovaná
Studijní program:
doktorský studijní program
Název programu:
Technika a technologie v dopravě a spojích
Kód programu:
P 3710
Forma studia:
kombinovaná
Místo studia:
Praha
Obor:
D - Dopravní systémy a technika

Vedoucí studentského projektu:

Simulace a vizualizace v dopravě
  16X1FD - bakalářský studijní program
HMI a interaktivní simulace v oblasti dopravních prostředků
  16X1RS - bakalářský studijní program
  16X2RS - navazující magisterský studijní program

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Drowsiness in Drivers of Different Age Categories While Performing Car Following Task
Mashko, A. - Orlický, A.
In: Vision Zero for Sustainable Road Safety in Baltic Sea Region. Cham: Springer, 2020. p. 206-214. ISSN 2523-3459. ISBN 978-3-030-22375-5.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2020)
2.Assessment of the Motorcycle Rider Behaviour - Experimental Study on the Race Track
Toman, P. - Svoboda, J., - Orlický, A.
In: 2020 Smart City Symposium Prague. New York: IEEE Press, 2020. ISBN 978-1-7281-6821-0.
Stať ve sborníku (2020)
3.Automatic Evaulation System for Unity
Orlický, A. - Toman, P. - Svoboda, J. - Mashko, A. - Rozhdestvenskiy, D. - Bouchner, P., - Novotný, S.
[Software] 2019.
Software splňující podmínky RIV (2019)
4.Vozidlový simulátor s hodnocením kvality řízení v reálném čase
Orlický, A. - Svoboda, J. - Toman, P. - Novotný, S. - Bouchner, P. - Válek, J. - Mashko, A., - Rozhdestvenskiy, D.
[Functional Sample] 2019.
Funkční vzorek (2019)
5.Automatic Evaulation System Road Creator
Orlický, A. - Novotný, S., - Bouchner, P.
[Software] 2018.
Software splňující podmínky RIV (2018)
6.RailCreator for Rhino
Orlický, A.
[Software] 2018.
Software splňující podmínky RIV (2018)
7.Ergonomická rukojeť jezdce
Orlický, A. - Toman, P., - Bouchner, P.
[Functional Sample] 2018.
Funkční vzorek (2018)
8.Motostudent - Závodní benzínový motocykl 2018
First, J. - Toman, P. - Bouchner, P. - Plomer, J. - Svoboda, J. - Mík, J. - Orlický, A. - Válek, J. - Heřmanová, J. - Jozová, Š. - Růžička, M., - Rozhdestvenskiy, D.
[Functional Sample] 2018.
Funkční vzorek (2018)
9.Motostudent - Závodní elektrický motocykl 2018
Toman, P. - Mík, J. - First, J. - Svoboda, J. - Bouchner, P. - Orlický, A. - Plomer, J. - Rozhdestvenskiy, D. - Heřmanová, J. - Jozová, Š. - Skarolek, P. - Ira, L. - Válek, J. - Růžička, M., - Paprčka, O.
[Functional Sample] 2018.
Funkční vzorek (2018)
10.Motostudent Petrol 2017/2018 project
Toman, P. - Svoboda, J. - Heřmanová, J. - Jozová, Š. - Orlický, A. - First, J. - Bouchner, P. - Plomer, J. - Mík, J. - Růžička, M. - Paprčka, O. - Válek, J., - Rozhdestvenskiy, D.
[Technical Report] Praha: CTU FTS. Department of Vehicle Technology, 2018.
Technická zpráva (2018)
11.AUTOMATIC GENERATION OF ROAD INFRASTRUCTURE IN 3D FOR VEHICLE SIMULATORS
Orlický, A.
In: DRIVE-CAR INTERACTION & SAFETY CONFERENCE. Praha: Czech Technical University in Prague, 2017. p. 79-82. Acta Polytechnica CTU Proceedings. vol. 12. ISSN 2336-5382. ISBN 978-80-01-06336-1.
Stať ve sborníku z tuzemské prestižní konference (2017)
12.Validation of the platform for experements related to HMI for vehicles with alternative propulsion
Rozhdestvenskiy, D. - Bouchner, P. - Orlický, A., - Mík, J.
[Annual Report] Prague: CTU in Prague, Faculty of Transportation Sciences, Department of Vehicles, 2017.
Výroční zpráva (2017)
13.Simulátorové scénáře
Bouchner, P. - Novotný, S. - Mík, J. - Válek, J., - Orlický, A.
[Software] 2016.
Software splňující podmínky RIV (2016)
14.RoadCreator for Rhino
Orlický, A.
[Software] 2016.
Software splňující podmínky RIV (2016)
15.Malý simulátor pro potřeby ověření vizuálních schopností řidičů
Bouchner, P. - Novotný, S. - Mík, J. - Válek, J., - Orlický, A.
[Functional Sample] 2016.
Funkční vzorek (2016)
16.Poloprovoz malého simulátoru
Bouchner, P. - Novotný, S. - Mík, J. - Válek, J., - Orlický, A.
[Pilot Plant] 2016.
Poloprovoz (2016)
17.Vytvoření virtuálního jízdního okruhu pro simulátor Porsche
Bouchner, P. - Novotný, S. - Válek, J., - Orlický, A.
[Research Report] Porsche Engineering Services, s.r.o., 2016.
Výzkumná zpráva v češtině (2016)
18.Alternativní pohony pro silnič ní dopravu
Bouchner, P. - Novotný, S. - Kadlecová, J. - Mík, J. - First, J. - Válek, J. - Čechová, A. - Lapáčková, M. - Šumelda, A. - Řada, J. - Šlapák, M., - Orlický, A.
[Research Report] 2013. Report no. UDP2013-21.
Výzkumná zpráva v češtině (2013)

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Automatické zpracování výstupů z experimentů pro hodnocení interakce člověk-stroj na interaktivních vozidlových simulátorech
Orlický, A.
2018 - 2019
SGS18/152/OHK2/2T/16