Technologie silniční dopravy

Kód předmětu:
17TSI
Studium:
navazující magisterské
Studijní program:
Technika a technologie v dopravě a spojích (N 3710)
Forma studia:
prezenční a kombinovaná
Počet kreditů:
2
Rozsah výuky:
2 + 0 hodin týdně - v prezenční formě studia
10 hodin za semestr - v kombinované formě studia
Typ předmětu:
povinný
Semestr | jazyk | obor:
čeština LA Logistika a řízení dopravních procesů - 3708T046
Zakončení:
klasifikovaný zápočet (kz)
Vyučující předmětu:
 
roh  Přednášky:
Ing. Michal Drábek, Ph.D.
roh  Kombinovaná
forma studia:
Ing. Michal Drábek, Ph.D.
Garantující ústav:
Ústav logistiky a managementu dopravy (16117)
Klíčová slova:
silniční doprava, technika, technologie, provoz, bezpečnost, logistika
Anotace:
Právní, provozní, technologické, logistické a bezpečnostní podmínky silniční dopravy, hlavní dopravní technologie, zvláštní přepravy, mezinárodní smlouvy, požadavky na parametry a specializaci dopravních, přepravních a manipulačních prostředků, technická obsluha vozidel, bezpečnost silniční dopravy a výběr optimální dopravní jednotky.
Cíle:
Seznámit studenty se silniční dopravou v ČR (včetně mezinárodní dopravy) v právních, technických, technologických, logistických a bezpečnostních souvislostech.