Ing. Vít Janoš, Ph.D.

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
A-262 - Horská 3, Praha
Telefon:
+420-224359174
E-mail:
janos@fd.cvut.cz
Pozice:
odborný asistent

Vedoucí studentského projektu:

Integrální taktový grafikon v ČR
  17X1IG - bakalářský studijní program
  17X2IG - navazující magisterský studijní program

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Rychlá spojení metropolitních oblastí: dopady (nové) dostupnosti na pracovní trh
Marada, M. - Fráně, L. - Janoš, V. - Jaroš, V. - Kraft, S. - Kříž, M., - Kowalski, M.
[Uplatněná certifikovaná metodika (do RIV)]. 2017
Uplatněná certifikovaná metodika
2.On Operation of 740 m Long Freight Trains on Czech TEN - T Railway Network
Drábek, M. - Janoš, V., - Michl, Z.
In: FÁBERA, V., ŘEZNÍČKOVÁ, J., a JÍROVÁ, J., eds. Proceedings of Abstracts. INTEROPERABILITY OF RAILWAY TRANSPORT – IRICoN 2016. Praha: Fakulta dopravní. 2016, s. 10-11. ISBN 978-80-01-05939-5. Dostupné z: http://konferenceiricon16.fd.cvut.cz/files/SVK_sbornik_abstrakty.pdf
Abstrakt ve sborníku
3.Der Einsatz von FBS im Unterricht bei der CVUT FD
Michl, Z. - Janoš, V.
In: Symposium iPLANum. Symposium iPLANum. Gotha, 08.09.2016 - 09.09.2016. Dresden: Institut für Regional- und Fernverkehrsplanung. 2016
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
4.Infrastructure Parameters Affecting Capacity of Railways in TEN-T
Janoš, V. - Kříž, M.
In: FÁBERA, V., ŘEZNÍČKOVÁ, J., a JÍROVÁ, J., eds. Proceedings of Abstracts. INTEROPERABILITY OF RAILWAY TRANSPORT – IRICoN 2016. Praha: Fakulta dopravní. 2016, s. 14-15. ISBN 978-80-01-05939-5.
Abstrakt ve sborníku
5.Optimalizace využití tratí s vyčerpanou kapacitou
Michl, Z. - Janoš, V. - Drábek, M. - Sojka, M. - Pospíšil, J. - Kříž, M., - Vašíček, R.
[Uplatněná certifikovaná metodika (do RIV)]. 2016, Dostupné z: https://www.tacr.cz/index.php/cz/certifikovane-metodiky.html
Uplatněná certifikovaná metodika
6.Ekonomické porovnání vozby osobních vlaků v závislé a nezávislé trakci
Hába, O. - Janoš, V.
In: VLACHÝ, J., et al., eds. I. ročník studentské vědecké konference k poctě Albína Bráfa. I. ročník studentské vědecké konference k poctě Albína Bráfa. Masarykův ústav vyšších studií ČVUT v Praze, 18.05.2016. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, ČVUT v Praze. 2016, s. 33-38. ISBN 978-80-01-05951-7.
Stať ve sborníku vyzvaná či oceněná
7.On Operation of 740 Metre Long Freight Trains on Czech TEN-T Railway Network
Drábek, M. - Janoš, V., - Michl, Z.
In: KERTIS, T., PROCHÁZKA, J., a PROCHÁZKOVÁ, D., eds. Acta polytechnica CTU Proceedings. IRICoN. Praha, 04.05.2016. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT. 2016, s. 12-16. ISSN 2336-5382. ISBN 978-80-01-06022-3. Dostupné z: https://ojs.cvut.cz/ojs/index.php/APP/article/view/3830/3708
Stať ve sborníku z tuzemské prestižní konference
8.VEHICLE- AND STAFF PRODUCTIVITY IN BUS URBAN TRANSPORT
Janoš, V. - Kříž, M.
trans & MOTAUTO WORLD. 2016, I(4/2016), s. 24-26. ISSN 2367-8399.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku
9.Optimalizace rozvoje železničního systému v ČR z hlediska přepravních potřeb
Michl, Z. - Janoš, V. - Drábek, M. - Kříž, M. - Pospíšil, J. - Sojka, M., - Vašíček, R.
Praha: Ministerstvo dopravy ČR. 2016, 1.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině
10.Použití potenciální dostupnosti pro hodnocení dopravních projektů
Kříž, M. - Janoš, V.
In: LANGR, M., et al., eds. Sborník příspěvků konference Young Transportation Engineers Conference 2016. Young Transportation Engineers Conference 2016. Praha, 06.10.2016. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 2016, ISBN 978-80-01-06016-2. Dostupné z: http://ytec2016.fd.cvut.cz/cz/download/Kriz-Milan-Paper.pdf
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
11.Quantitative Determination of Bottlenecks in Railway Networks with Periodic Service
Drábek, M. - Janoš, V., - Michl, Z.
In: OSTAŠEVIČIUS, V., ed. Proceedings of 20th International Conference Transport Means 2016. 20th International Conference Transport Means 2016. Juodkrante, 05.10.2016 - 07.10.2016. Kaunas: Kauno technologijos universitetas. 2016, s. 594-598. ISSN 1822-296X.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference
12.Infrastructure Parameters Affecting Capacity of Railways in TEN-T
Janoš, V. - Kříž, M.
In: KERTIS, T., PROCHÁZKA, J., a PROCHÁZKOVÁ, D., eds. Acta polytechnica CTU Proceedings. IRICoN. Praha, 04.05.2016. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT. 2016, s. 22-25. ISSN 2336-5382. ISBN 978-80-01-06022-3.
Stať ve sborníku z tuzemské prestižní konference
13.Zajišťování dopravní obslužnosti vnitřním provozovatelem
Janoš, V. - Ivičič, M.
U €Jezu €642/2a, 461€80 €LIBEREC: KORID €LK,€spol.€s€r.o.. 2016
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině
14.VEHICLE- AND STAFF PRODUCTIVITY IN BUS URBAN TRANSPORT
Janoš, V. - Kříž, M.
In: trans´16 MOTAUTO PROCEEDINGS. trans´16 MOTAUTO. Burgas, 29.06.2016 - 01.07.2016. Sofia: Scientific-technical union of mechanical engineering. 2016, ISSN 1310-3946.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
15.INFLUENCE OF THE UPCOMING HIGH-SPEED INFRASTRUCTURE ON TIME ACCESSIBLITY
Janoš, V. - Kříž, M.
In: Proceeding book from the international scientific conference. Horizons of Railway Transport 2016. Strečno, 29.09.2016 - 30.09.2016. Žilina: EDIS - vydavatelstvo Žilinské univerzity. 2016, s. 98-104. ISBN 978-80-554-1254-2.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
16.NEW CONCEPT OF REGIONAL RAIL TRANSPORT IN THE REGION OF KARLOVY VARY
Janoš, V. - Baudyš, K.
In: 23rd International Symposium EURO - ŽEL 2015 - Recent Challenges for European Railways - Symposium Proceedings. 23rd International Symposium EURO - ŽEL 2015 - Recent Challenges for European Railways. Žilina, 02.06.2015 - 03.06.2015. Žilina: Tribun EU. 2015, s. 46-51. ISBN 978-80-263-0936-9.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
17.TECHNOLOGICAL STRUCTURE OF OPERATIONAL FILES IN REGIONAL BUS TRANSPORT FOR THE NEEDS OF THE TENDER FOR CARRIERS
Janoš, V. - Baudyš, K.
International journal for science, technics and innovations for the industry MACHINES TECHNOLOGIES MATERIALS. 2015, IX(10/2015), s. 57-60. ISSN 1313-0226.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku
18.Oponentní posudek - Zavedení integrovaného dopravního systému v Jihočeském kraji
Janoš, V. - Sliacky, M. - Moos, P., - Kopecký, F.
České Budějovice: Jikord s.r.o., Okružní 517/10, České Budějovice. 2015
Výzkumná zpráva v češtině
19.TECHNOLOGICAL STRUCTURE OF OPERATIONAL FILES IN REGIONAL BUS TRANSPORT FOR THE NEEDS OF THE TENDER FOR CARRIERS
Janoš, V. - Baudyš, K.
In: Trans&Motauto´15 XXIII International Conference Proceedings. Trans&Motauto´15. Varna, 24.06.2015 - 26.06.2015. Sofia: Scientific-technical union of mechanical engineering. 2015, ISSN 1310-3946.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
20.Vyhodnocení soutěže Dopravní návrh 2015
Kališ, O. org. - Zika, O. org. - Drábek, M. org., - Janoš, V. org.
[Pořádání workshopu]. 2015, Dostupné z: http://spvhd.wz.cz/soutez.htm
Pořádání workshopu
21.Using Gravity Model in Regional Rail Transport Planning
Janoš, V.
In: Advances in Applied and Pure Mathematics. Athens: WSEAS Press. 2014, s. 436-441. ISSN 2227-4588. ISBN 978-960-474-380-3.
Kapitola v zahraniční jiné knize
22.Advances in Applied and Pure Mathematics
Balicki, Jerzy - Janoš, V.
Athens: WSEAS Press. 2014, ISSN 2227-4588. ISBN 978-960-474-380-3.
Zahraniční jiná kniha
23.Using gravity model in regional rail transport planning
Janoš, V.
In: Proceedings of the International Conferences. 2nd International Conference on Mathematical, Computational and Statistical Sciences (MCSS´14). Gdansk, 15.05.2014 - 17.05.2014. Athens: WSEAS. 2014, ISBN 978-960-474-382-7.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
24.FIRST PRACTICAL RESULTS IMPLEMENTATION OF THE RESEARCH PROJECT CONFIGURATION THE IFIT-NODES IN THE CZECH RAIL NETWORK
Janoš, V. - Baudyš, K.
In: Syposium Proceedings. 22nd International Symposium EURO - ŽEL 2014. Žilina, 03.06.2014 - 04.06.2014. Žilina: University of Žilina. 2014, s. 101-106. ISBN 978-80-263-0700-6.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
25.Liberalisierung des öffentlichen Bahnverkehrs in Tschechien
Janoš, V.
08.05.2014.
Nepublikovaná přednáška
26.Rozdělení Olomouckého kraje na oblasti pro potřeby výběrového řízení na dopravce v autobusové dopravě
Janoš, V. - Baudyš, K. - Sitora, D., - Coufal, L.
Olomouc: Koordinátor Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje. 2014
Výzkumná zpráva v češtině
27.Možnosti zlepšení přestupních vazeb v uzlu Cheb
Janoš, V.
11.11.2014.
Nepublikovaná přednáška
28.TRANSPORT PLANNING ON THE LIBERALIZED MARKET OF PUBLIC SERVICES
Janoš, V. - Baudyš, K.
Machines, Technologies, Materials. 2014, 8(6/2014), s. 32-36. ISSN 1313-0226.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku
29.TRANSPORT PLANNING ON THE LIBERALIZED MARKET OF PUBLIC SERVICES
Janoš, V. - Baudyš, K.
In: trans&MOTAUTO´14 XXII INTERNATIONAL CONFERENCE PROCEEDINGS. trans&MOTAUTO´14. Varna, 22.06.2014 - 24.06.2014. Sofia: Scientific-technical union of mechanical engineering. 2014, ISSN 1310-3946.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
30.Srovnání financování osobní železniční dopravy a liberalizace trhu v prostředí ČR, Bavorska a Švýcarska
Janoš, V.
15.02.2013.
Nepublikovaná přednáška
31.Transport Planning of Public Services
Janoš, V. - Baudyš, K.
In: SLIACKY, M. a JEŘÁBEK, M., eds. Proceedings of the 11th European Transport Congress. 11th European Transport Congress. Prague, 19.09.2013 - 20.09.2013. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní. 2013, ISBN 978-80-01-05321-8.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
32.ISSUES OF PERIODIC-TIMETABLE CONSTRUCTION ON THE FULLY LIBERALIZED RAILWAY MARKET
Janoš, V. - Baudyš, K.
Machines, Technologies, Materials. 2013, 7(6/2013), s. 54-56. ISSN 1313-0226. Dostupné z: http://www.mech-ing.com/journal
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku
33.EASTERN EUROPEAN RAILWAYS IN TRANSITION
Roth, R. - Jacolin, H. - Janoš, V. - Borza, V. - Frisnyák, Z. - Heywood, A. - Hörz, P.F.N. - Jakubec, I. - Kishtymov, A. - Klubal, M. - Kvizda, M. - Mertens, R. - Musekamp, J. - Neumann, I. - Nigrin, T. - Perger, I. - Przegietka, M. - Richter, M. - Stefan
1. vyd. England: ASHGATE Publishing Limited. 2013, ISBN 978-1-4094-2782-7.
Zahraniční kniha s nadnárodní působností
34.ISSUES OF PERIODIC-TIMETABLE CONSTRUCTION ON THE FULLY LIBERALIZED RAILWAY MARKET
Janoš, V. - Baudyš, K.
In: trans & MOTAUTO 13 XXI Conference Proceedings. trans & MOTAUTO 13. Varna, 01.07.2013 - 02.07.2013. Sofia: Scientific-technical union of mechanical engineering. 2013, ISSN 1310-3946.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
35.COMPETITIVENESS OF THE NATIONAL RAIL CARRIER IN THE PROCESS OF MARKET OPENING FOR PUBLIC PASSENGER RAIL TRANSPORT
Baudyš, K. - Janoš, V.
In: 21st International Symposium EURO - ŽEL 2013 - Recent Challenges for European Railways - Symposium Proceedings. 21st International Symposium EURO - ŽEL 2013 - Recent Challenges for European Railways. Žilina, 04.06.2013 - 05.06.2013. ŽILINA: ŽILINSKÁ UNIVERZITA. 2013, s. 90-95. ISBN 978-80-263-0380-0.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
36.Posouzení technických a vozebních požadavků pro nabídkové řízení na linky IDS JMK R6+S6, S61, S91
Kříž, M. - Pospíšil, J., - Janoš, V.
Žerotínovo nám. 3/5, Brno, PSČ 601 82: Jihomoravský kraj. 2013
Výzkumná zpráva v češtině
37.Srovnání financování osobní železniční dopravy a liberalizace trhu v prostředí ČR, Bavorska a Švýcarska
Janoš, V.
15.02.2013.
Nepublikovaná přednáška
38.Odborná pomoc při přípravě technických a technologických podkladů pro potřeby nabídkového řízení pro výběr železničního dopravce - provozní soubor „Šumava“.
Janoš, V.
U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovi: Jihočeský kraj. 2013
Výzkumná zpráva v češtině
39.Development of Periodic Timetable in the Czech Republic
Janoš, V. - Baudyš, K.
In: Road and Rail infrastructure II. 2nd International Conference on Road and Rail Infrastructure. Dubrovnik, 07.05.2012 - 09.05.2012. Zagreb: University of Zagreb. 2012, s. 869-873. ISBN 978-953-6272-49-5.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
40.SYSTEM DEVELOPMENT OF PUBLIC RAILWAY SERVICE AND OPEN ACCESS IN THE CZECH REPUBLIC
Janoš, V. - Baudyš, K.
In: Symposium Proceedings EURO ŽEL 2012. EURO - ŽEL 2012 "Recent Challenges for European Railways". Žilina, 05.06.2012 - 06.06.2012. ŽILINA: ŽILINSKÁ UNIVERZITA. 2012, s. 135-141. ISBN 978-80-263-0242-1.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
41.Analýza a opatření v procesu otevírání trhu železniční dopravě
Moos, P. - Bína, L. - Janoš, V. - Baudyš, K. - Skurovec, V. - Mocková, D., - Drábek, M.
Praha: České dráhy, a.s.. 2011, 1582011.
Výzkumná zpráva v češtině
42.Simulation of Operation Concept under Reduced Railway Infrastructure Capacity
Sojka, M. - Baudyš, K., - Janoš, V.
In: SOTÁK, M., BREDA, R., a KMEC, F., eds. Proceedings of the International Scientific Conference Modern Safety Technologies in Transportation. Modern Safety Technologies in Transportation. Zlatá Idka, 20.09.2011 - 22.09.2011. Košice: SUPREMA Ltd.. 2011, s. 387-392. ISSN 1338-5232. ISBN 978-80-970772-0-4.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
43.Landesweiter Integraler Taktfahrplan für Tschechien - eine Studie
Hesse, W. - Baudyš, K. - Janoš, V. - Pospíšil, J., - Guckert, M.
Eisenbahn-Revue International. 2010, 2010(11), s. 596-599. ISSN 1421-2811.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku
44.Railway Timetable in Czech Republic
Janoš, V. - Baudyš, K.
In: JANECKI, Ryszard a SIERPINSKI, Grzegorz, eds. The Development of Transportation Systems. Gliwice: Wydawnictvo Politechniki Slaskiej. 2010, s. 181-186. ISBN 978-83-7335-672-6.
Kapitola v zahraniční jiné knize
45.TIMETABLE ENGINEERING IN RAILWAY TRANSPORT IN CZECH REPUBLIC
Janoš, V. - Baudyš, K. - Michl, Z., - Pospíšil, J.
In: KOLEKTIV A SPOL, I.B., ed. Trans & Motauto 2010. Trans & Motauto 2010. Ruse, 06.07.2010 - 10.07.2010. Sofija: Scientific-technical union of mechanical engineering. 2010, ISSN 1313-0226.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
46.Configuration of railway junction on Czech railway network
Baudyš, K. - Drábek, M. - Janoš, V. - Michl, Z., - Pospíšil, J.
In: KOLEKTIV, K., ed. Abstracts of the 70. International Scientific & Practical Conference "The Issues and Prospects of railway transport development". Problemi ta perspektivy razvitija železnodorožnoho transporta. Dbnipropetrovsk, 15.04.2010 - 16.04.2010. Dnipropetrovsk: DIIT. 2010, s. 109-111.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
47.Integrální taktový grafikon jako zatraktivnění veřejné dopravy
Drábek, M. - Záruba, T. - Janoš, V. - Baudyš, K., - Pospíšil, J.
In: PROCEEDING HORIZONS OF RAILWAY TRANSPORT 2010. Horizonty železničnej dopravy 2010. Strečno, 16.09.2010 - 17.09.2010. Žilinská univerzita v Žilině. 2010, s. 56-61. ISBN 978-80-554-0247-5.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
48.Limity rozvoje osobní železniční dopravy v České republice
Janoš, V. - Baudyš, K.
In: 17. medzinárodné sympózium "Zvyšovanie konkurencieschopnosti európského železničného systému" EURO - Žel 2009. Zborník prednášok. 17. medzinárodné sympózium EURO - Žel 2009. Žilina, 03.06.2009 - 04.06.2009. Žilina: Žilinská univerzita. 2009, s. 215-221. ISBN 978-80-554-0024-2.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
49.RAILWAY TIMETABLES IN CZECH REPUBLIC AND BULGARIA
Janoš, V. - Baudyš, K., - Pospíšil, J.
In: JANOŠ, V., ed. Trans & Motauto 2009. Trans & Motauto 2009. Sofija, 17.09.2009 - 19.09.2009. Sofija: Scientific-technical union of mechanical engineering. 2009, ISSN 1313-5031.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
50.Trans & Motauto 2009
Janoš, V. ed.
Trans & Motauto 2009. Sofija, 17.09.2009 - 19.09.2009. Sofija: Scientific-technical union of mechanical engineering. 2009, ISSN 1313-5031.
Sborník
51.Railway timetable in Czech Republic
Janoš, V. - Baudyš, K., - Pospíšil, J.
In: Transbaltica 2009. Transbaltica 2009. Vilnius, 22.04.2009 - 23.04.2009. Vilnius: Vilnius Gediminas Technical University. 2009, s. 7-11. ISSN 2029-2376.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
52.Evaluation of a new timetable koncept on the track Praha - Kladno using a simulation tool
Janoš, V. - Baudyš, K., - Polák, O.
Science & Military. 2009, 4(2), s. 83-88. ISSN 1336-8885.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku
53.Railway timetable in Czech Republic
Janoš, V. - Baudyš, K.
In: Systemy transportowe Teoria i Praktyka. Systemy transportowe Teoria i Praktyka. Katowice, 22.09.2009. Katovice: Katedra Inzynierii Ruchu, Wydzial Transportu Politechniki Slaskiej. 2009, s. 185-191. ISBN 978-83-926923-1-7.
Stať ve sborníku ze zahraniční lokální konference
54.Evaluation of a new timetable koncept on the track Praha - Kladno using a simulation tool
Janoš, V. - Baudyš, K., - Polák, O.
In: ROBERT, B., FRANTIŠEK, K., a SOTAK, M., eds. Proceedings of the International Scientific Conference MOSATT 2009 - Modern Safety Technologies in Transportation. Modern Safety Technologies in Transportation. Košice, 21.09.2009 - 24.09.2009. Košice: Slovak Transport Society at the Slovak Academy of Sciences. 2009, s. 219-225. ISBN 978-80-970202-0-0.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
55.Makroskopické dopravní modely jako podklady užitko-nákladových analýz
Baudyš, K. - Janoš, V. - Polák, O., - Walla, L.
In: KOPECKÝ, F., ed. Telematika pro regionální dopravu 2008. Telematika pro regionální dopravu 2008. Skalica, 03.06.2008 - 04.06.2008. Brno: KPM COnsult. 2008, s. 1-2. ISBN 978-80-904167-0-3.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
56.Výsledky aplikace ITG na dálkových linkách ve výběrovém řízení z roku 2005
Janoš, V.
13.05.2008.
Nepublikovaná přednáška
57.Postup zavádění integrálního taktového grafikonu v ČR
Janoš, V.
16.04.2008.
Nepublikovaná přednáška
58.Telematika-nástroj k dosažení systémových jízdních dob v železniční dopravě
Baudyš, K. - Janoš, V., - Pospíšil, J.
In: KOPECKÝ, F., ed. Telematika pro regionální dopravu 2008. Telematika pro regionální dopravu 2008. Skalica, 03.06.2008 - 04.06.2008. Brno: KPM COnsult. 2008, s. 21-33. ISBN 978-80-904167-0-3.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
59.Long-Distance Railway Traffic in Czech Republic
Baudyš, K. - Janoš, V., - Pospíšil, J.
In: Sovremennyj Naučnyj Vesnik, Serija: Ekonomika. Nastolení moderní vědy. Dnipropetrovsk, 14.02.2008 - 15.02.2008. Belgorod: Rusnauka. 2008, s. 31-35. ISSN 1561-6886.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
60.Long-Distance Railway Traffic in Czech Republic
Baudyš, K. - Janoš, V.
In: Trans & Motauto´08. Trans & Motauto´80. Sozopol, 18.09.2008 - 20.09.2008. Sozopol: Scietific-technical union of mechanical engineering. 2008, s. 9-10. ISSN 1313-5031.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
61.Modernizace železničních tratí ve vztahu k dosažení systémových jízdních dob
Baudyš, K. - Janoš, V.
In: KUBÁT, B., ed. From Horse-drawn Railway to High-speed Transportation Systems. From Horse-drawn Railway to High-speed Transportation Systems. Prague, 17.04.2007 - 19.04.2007. Praha: Czech Technical University in Prague. 2007, s. 1-2. ISBN 978-80-01-03699-0.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
62.Regionalisierung und Wettbewerbspraxis der Eisenbahnen in der Tschechischen Republik
Janoš, V.
23.04.2007.
Nepublikovaná přednáška
63.Simulování železničního provozu v prostředí FBS
Janoš, V.
20.03.2007.
Nepublikovaná přednáška
64.Systematická podpora dopravní obsluhy území pomocí aplikace integrálního taktového jízdního řádu
Baudyš, K. - Janoš, V., - Pospíšil, J.
In: Telematika pro regionální dopravu 2006. Telematika pro regionální dopravu 2006. Kurdějov, 27.06.2006 - 28.06.2006. Brno: KPM COnsult. 2006, s. 30-34. ISBN 80-239-7472-6.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
65.Plánování nabídky v integrálním taktovém grafikonu
Janoš, V.
2006. Doktorská práce (Ph.D.). Praha: Fakulta dopravní ČVUT.
Doktorská práce (Ph.D.)
66.Aplikace plánování osobní železniční dopravy ve vazbě na controlling veřejné dopravy
Baudyš, K. - Janoš, V.
In: Telematika pro regionální dopravu. Telematika pro regionální dopravu. Praha, 21.10.2005. Brno: KPM COnsult. 2006, s. 12-15.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
67.Problematika financování veřejné dopravy v oblasti regulované konkurence
Janoš, V. - Baudyš, K., - Vichta, F.
In: Sborník konference Euro Traffic 2006. Sborník konference Euro traffic 2006. Praha, 07.03.2006 - 08.03.2006. Praha: ABF a.s.. 2006, s. 7. ISBN 80-86905-15-2.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
68.Telematické aplikace jako nástroje pro podporu dopravního plánování
Pastor, O. - Janoš, V. - Baudyš, K., - Pospíšil, J.
In: Telematika pro regionální dopravu 2006. Telematika pro regionální dopravu 2006. Kurdějov, 27.06.2006 - 28.06.2006. Brno: KPM COnsult. 2006, s. 82-86. ISBN 80-239-7472-6.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
69.Dopravní prostředky. železniční vozidla III, příklady
Pohl, R. - Novotný, C. - Hejzlar, L., - Janoš, V.
1. vyd. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 2005, ISBN 80-01-02856-9.
Vysokoškolská učebnice (nejde do RIV)
70.Simulace železničního provozu
Janoš, V. - Polák, O. - Pospíšil, J. - Baudyš, K., - Hürlimann, D.
In: SVOBODA, V. a MOCKOVÁ, D., eds. Věda o dopravě 2004. Věda o dopravě 2004. Praha, 25.10.2004 - 26.10.2004. Praha: Vydavatelství ČVUT. 2004, s. 89-92. ISBN 80-01-03047-4.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
71.Integrální taktový grafikon v boji s vlakovým kilometrem
Janoš, V. - Baudyš, K.
In: DUCHOŇ, B. a ŘÍHA, Z., eds. Železnice jako součást integrovaného dopravního systému. Železnice jako součást integrovaného dopravního systému. Praha, 19.05.2004. Praha: ČVUT FD, Katedra ekonomiky a managementu dopravy a telekomunikací. 2004, ISBN 80-01-02988-3.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
72.Softwarové řešení problémů souvisejících s konstrukcí taktového grafikonu
Janoš, V. - Baudyš, K. - Bräuer, D., - Krauss, V.
In: ŠIMONOVSKÝ, M. a WITZANY, J., eds. Doprava a telekomunikace pro 3. tisíciletí. Konference k 10. výročí založení fakulty. Praha, 26.05.2003 - 27.05.2003. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní. 2003, s. 63-66. ISBN 80-01-02741-4.
Stať ve sborníku z fakultní konference česky
73.Operating Concepts and Timetabling with FBS-examples from Germany and Czech Republic
Janoš, V. - Baudyš, K., - Bräuer, D.
In: Infotrans 2003. Infotrans 2003. Pardubice, 12.02.2003 - 13.02.2003. Pardubice: Univerzita Pardubice. 2003, s. 45. ISBN 80-7194-530-7.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
74.Moderní trendy plánováí nabídky v odobní železniční dopravě
Janoš, V. - Baudyš, K.
In: Manažment v železničnej doprave, sborník medzinárodného seminára. Manažment v železničnej doprave, sborník medzinárodného seminára. Žilina, 10.09.2002 - 11.09.2002. Žilina: Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta riadenia a informatiky. 2002, s. 42-46. ISBN 80-7100-994-6.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
75.Výhody taktové dopravy při výlukové činnosti na trati
Baudyš, K. - Janoš, V.
In: Perner's Contact 2001. Perner's Contact 2001. Pardubice, 13.02.2001 - 14.02.2001. Pardubice: Univerzita Pardubice. 2001, s. 32. ISBN 80-7194-321-5.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
76.Plánování linek v taktové dopravě
Baudyš, K. - Janoš, V.
In: Konference "Věda o dopravě". Věda o dopravě. Praha, 06.11.2001 - 07.11.2001. Praha: Katedra logistiky a dopravních procesů. 2001, s. 293-298. ISBN 80-01-02437-7.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
77.Optimalizační metody používané při sestavě integrálního taktového grafikonu
Baudyš, K. - Janoš, V.
In: Konference "Věda o dopravě". Věda o dopravě. Praha, 06.11.2001 - 07.11.2001. Praha: Katedra logistiky a dopravních procesů. 2001, s. 299-304. ISBN 80-01-02437-7.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
78.Technická podpora tvorby oběhů hnacích vozidel
Baudyš, K. - Janoš, V., - Pěnička, M.
In: Železnice na prelome tretieho tisícročia. Žel 2001. Žilina, 29.05.2001 - 30.05.2001. Žilina: Žilinský vzdelávací servis. 2001, s. 295-297. ISBN 80-7135-055-9.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Optimalizace rozvoje železničního systému ČR z hlediska přepravních potřeb
Janoš, V.
2015 - 2016
TB0300MD013
2.Konfigurace taktových uzlů v železniční síti ČR
Janoš, V.
2007 - 2009
CG723-138-190