info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT FD

doc. Ing. Vít Janoš, Ph.D.

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
A-262 - Horská 3, Praha
Telefon:
+420-224359174
E-mail:
janos@fd.cvut.cz
Pozice:
docent - odborný asistent

Vedoucí studentského projektu:

Integrální taktový grafikon v ČR
  17X1IG - bakalářský studijní program
  17X2IG - navazující magisterský studijní program