info k situaci na Ukrajině

logo ČVUT

Ing. Vít Janoš, Ph.D.

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
A-262 - Horská 3, Praha
Telefon:
+420-224359174
E-mail:
janos@fd.cvut.cz
Pozice:
odborný asistent

Vedoucí studentského projektu:

Integrální taktový grafikon v ČR
  17X1IG - bakalářský studijní program
  17X2IG - navazující magisterský studijní program

* informace pocházejí z univerzitní databáze V3S
v DB je chyba..Nenalezeny žádné údaje.

* informace pocházejí z univerzitní databáze V3S

1.Efektivní provozní koncept pro Rychlá spojení
řešitel: Drábek, M.
spoluřešitelé: Janoš, V. - Pospíšil, J.
2020 - 2023
Program na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti dopravy - DOPRAVA 2020+
2.Sběr a analýza dat pro výzkum role drážního faktoru v procesu rozhodování cestujících při volbě dopravního módu
řešitel: Metelka, S.
spoluřešitelé: Fridrišek, P. - Janoš, V. - Juřík, D. - Kužel, V. - Medová, A. - Šafranko, V.
2020 - 2021
Studentská grantová soutěž ČVUT - SGS20/140/OHK2/2T/16
3.Zajištění báze dat o národní železniční infrastruktuře a metodiky její aktualizace na základě strojově čitelných dat pro účely návrhu GVD a mikrosimulace provozu.
řešitel: Michl, Z.
spoluřešitelé: Janoš, V. - Kužel, V. - Mazel, D. - Vávra, R.
2019 - 2020
Studentská grantová soutěž ČVUT - SGS19/122/OHK2/2T/16
4.Synergie v plánování železničních linek
řešitel: Drábek, M.
spoluřešitel: Janoš, V.
2017 - 2019
Program na podporu aplikovaného výzkumu ZÉTA
5.Rychlá spojení metropolitních oblastí: dopady (nové) dostupnosti na pracovní trh
řešitel: Kříž, M.
spoluřešitel: Janoš, V.
2016 - 2016
BETA: Program veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy
6.Optimalizace rozvoje železničního systému ČR z hlediska přepravních potřeb
řešitel: Janoš, V.
2015 - 2016
BETA: Program veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy
7.Simulace propustnosti taktových uzlů železniční sítě
řešitel: Sojka, M.
spoluřešitelé: Baudyš, K. - Janoš, V. - Michl, Z.
2011 - 2011
Studentská grantová soutěž ČVUT - SGS11/075/OHK2/1T/16
8.Konference EURO - Žel 2009: Systematické katalogové trasy pro nákladní vlaky
řešitel: Drábek, M.
spoluřešitel: Janoš, V.
2009 - 2009
IGS ČVUT - CTU0922316
9.Konfigurace taktových uzlů v železniční síti ČR
řešitel: Janoš, V.
2007 - 2009
Podpora realizace udržitelného rozvoje dopravy