Ing. Vít Janoš, Ph.D.

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
A-262 - Horská 3, Praha
Telefon:
+420-224359174
E-mail:
janos@fd.cvut.cz
Pozice:
odborný asistent

Vedoucí studentského projektu:

Integrální taktový grafikon v ČR
  17X1IG - bakalářský studijní program
  17X2IG - navazující magisterský studijní program

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.TECHNOLOGICAL ASPECTS OF EXTENSION OF TRANSPORT OPERATION ON RAIL-LINES IN RECONSTRUCTION
Janoš, V. - Kříž, M.
international scientific journal tran&MOTAUTO WORLD. 2017, II(5/2017), s. 196-198. ISSN 2367-8399.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku
2.TECHNOLOGICAL ASPECTS OF EXTENSION OF TRANSPORT OPERATION ON RAIL-LINES IN RECONSTRUCTION
Janoš, V. - Kříž, M.
In: trans&MOTAUTO-2017 PROCEEDINGS. XXV INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE trans&MOTAUTO-2017. Burgas, 28.06.2017 - 01.06.2017. Sofia: Scientific-technical union of mechanical engineering. 2017, ISSN 1313-5031.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
3.Návrh řešení smluvního zadání na železnici pro období po roce 2019
Janoš, V.
Olomouc: KIDSOK p.o.. 2017
Výzkumná zpráva v češtině
4.Koncepce řešení regionální dopravy v Plzeňském kraji
Janoš, V. - Baudyš, K. - Michl, Z. - Pospíšil, J. - Marada, M. - Genzer, Š. - Vávra, R., - Svítek, M.
Plzeň: Plzeňský kraj. 2017
Výzkumná zpráva v češtině
5.Liberalizace železničního trhu
Janoš, V.
2017
Elektronický dokument se vzdáleným přístupem (web)
6.Aktuelle Projekte und Veränderungen im Fernverkehr der Tschechischen Republik an ausgewählten Beispielen
Janoš, V.
28.04.2017.
Nepublikovaná přednáška
7.Příklady liberalizace veřejné dopravy v Bavorsku a Švýcarsku
Janoš, V.
21.04.2017.
Nepublikovaná přednáška
8.Analysis of Competitiveness of Railway Passenger Transport between Rakovník and Prague
Janoš, V. - Vávra, R.
In: Student Scientific Conference Modernization of Railway IRICoN 2017. Modernizace na železnici IRICON 2017. Praha, 10.05.2017. Praha: Czech Technical University in Prague. 2017, s. 86-90. ISSN 2336-5382. ISBN 978-80-01-06297-5.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
9.Rychlá spojení metropolitních oblastí: dopady (nové) dostupnosti na pracovní trh
Marada, M. - Fráně, L. - Janoš, V. - Jaroš, V. - Kraft, S. - Kříž, M., - Kowalski, M.
[Uplatněná certifikovaná metodika (do RIV)]. 2017
Uplatněná certifikovaná metodika
10.Analysis of Competitiveness of Railway Passenger Transport between Rakovník and Prague
Janoš, V. - Vávra, R.
In: Modernization of the railways - IRICoN 2017. Modernizace na železnici IRICON 2017. Praha, 10.05.2017. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní. 2017, s. 20-21. ISBN 978-80-01-06140-4.
Abstrakt ve sborníku
11.Urban Transport in Smaller Towns
Janoš, V. - Kříž, M.
In: Transport Problems 2017, Proceedings. IX International Scientific Conference Transport Problems 2017. Katowice, 28.06.2017 - 30.06.2017. Katowice: Wydział Transportu Politechniki Śląskiej. 2017, s. 244-250. ISBN 978-83-945717-4-0.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
12.Infrastructure Parameters Affecting Capacity of Railways in TEN-T
Janoš, V. - Kříž, M.
In: KERTIS, T., PROCHÁZKA, J., a PROCHÁZKOVÁ, D., eds. Acta polytechnica CTU Proceedings. IRICoN. Praha, 04.05.2016. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT. 2016, s. 22-25. ISSN 2336-5382. ISBN 978-80-01-06022-3.
Stať ve sborníku z tuzemské prestižní konference
13.Quantitative Determination of Bottlenecks in Railway Networks with Periodic Service
Drábek, M. - Janoš, V., - Michl, Z.
In: OSTAŠEVIČIUS, V., ed. Proceedings of 20th International Conference Transport Means 2016. 20th International Conference Transport Means 2016. Juodkrante, 05.10.2016 - 07.10.2016. Kaunas: Kauno technologijos universitetas. 2016, s. 594-598. ISSN 1822-296X.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference
14.Použití potenciální dostupnosti pro hodnocení dopravních projektů
Kříž, M. - Janoš, V.
In: KRAUS, J., et al., eds. Sborník příspěvků konference Young Transportation Engineers Conference 2016. Young Transportation Engineers Conference 2016. Praha, 06.10.2016. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 2016, ISBN 978-80-01-06016-2. Dostupné z: http://ytec2016.fd.cvut.cz/cz/download/Kriz-Milan-Paper.pdf
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
15.VEHICLE- AND STAFF PRODUCTIVITY IN BUS URBAN TRANSPORT
Janoš, V. - Kříž, M.
In: trans´16 MOTAUTO PROCEEDINGS. trans´16 MOTAUTO. Burgas, 29.06.2016 - 01.07.2016. Sofia: Scientific-technical union of mechanical engineering. 2016, ISSN 1310-3946.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
16.On Operation of 740 m Long Freight Trains on Czech TEN - T Railway Network
Drábek, M. - Janoš, V., - Michl, Z.
In: JÍROVÁ, J., ŘEZNÍČKOVÁ, J., a FÁBERA, V., eds. Proceedings of Abstracts. INTEROPERABILITY OF RAILWAY TRANSPORT – IRICoN 2016. Praha: Fakulta dopravní. 2016, s. 10-11. ISBN 978-80-01-05939-5. Dostupné z: http://konferenceiricon16.fd.cvut.cz/files/SVK_sbornik_abstrakty.pdf
Abstrakt ve sborníku
17.Der Einsatz von FBS im Unterricht bei der CVUT FD
Michl, Z. - Janoš, V.
In: Symposium iPLANum. Symposium iPLANum. Gotha, 08.09.2016 - 09.09.2016. Dresden: Institut für Regional- und Fernverkehrsplanung. 2016
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
18.Infrastructure Parameters Affecting Capacity of Railways in TEN-T
Janoš, V. - Kříž, M.
In: FÁBERA, V., JÍROVÁ, J., a ŘEZNÍČKOVÁ, J., eds. Proceedings of Abstracts. INTEROPERABILITY OF RAILWAY TRANSPORT – IRICoN 2016. Praha: Fakulta dopravní. 2016, s. 14-15. ISBN 978-80-01-05939-5.
Abstrakt ve sborníku
19.Ekonomické porovnání vozby osobních vlaků v závislé a nezávislé trakci
Hába, O. - Janoš, V.
In: VLACHÝ, J., et al., eds. I. ročník studentské vědecké konference k poctě Albína Bráfa. I. ročník studentské vědecké konference k poctě Albína Bráfa. Masarykův ústav vyšších studií ČVUT v Praze, 18.05.2016. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, ČVUT v Praze. 2016, s. 33-38. ISBN 978-80-01-05951-7.
Stať ve sborníku vyzvaná či oceněná
20.On Operation of 740 Metre Long Freight Trains on Czech TEN-T Railway Network
Drábek, M. - Janoš, V., - Michl, Z.
In: PROCHÁZKA, J., PROCHÁZKOVÁ, D., a KERTIS, T., eds. Acta polytechnica CTU Proceedings. IRICoN. Praha, 04.05.2016. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT. 2016, s. 12-16. ISSN 2336-5382. ISBN 978-80-01-06022-3. Dostupné z: https://ojs.cvut.cz/ojs/index.php/APP/article/view/3830/3708
Stať ve sborníku z tuzemské prestižní konference
21.Optimalizace využití tratí s vyčerpanou kapacitou
Michl, Z. - Janoš, V. - Drábek, M. - Sojka, M. - Pospíšil, J. - Kříž, M., - Vašíček, R.
[Uplatněná certifikovaná metodika (do RIV)]. 2016, Dostupné z: https://www.tacr.cz/index.php/cz/certifikovane-metodiky.html
Uplatněná certifikovaná metodika
22.Optimalizace rozvoje železničního systému v ČR z hlediska přepravních potřeb
Michl, Z. - Janoš, V. - Drábek, M. - Kříž, M. - Pospíšil, J. - Sojka, M., - Vašíček, R.
Praha: Ministerstvo dopravy ČR. 2016, 1.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině
23.Zajišťování dopravní obslužnosti vnitřním provozovatelem
Janoš, V. - Ivičič, M.
U €Jezu €642/2a, 461€80 €LIBEREC: KORID €LK,€spol.€s€r.o.. 2016
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině
24.INFLUENCE OF THE UPCOMING HIGH-SPEED INFRASTRUCTURE ON TIME ACCESSIBLITY
Janoš, V. - Kříž, M.
In: Proceeding book from the international scientific conference. Horizons of Railway Transport 2016. Strečno, 29.09.2016 - 30.09.2016. Žilina: EDIS - vydavatelstvo Žilinské univerzity. 2016, s. 98-104. ISBN 978-80-554-1254-2.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
25.VEHICLE- AND STAFF PRODUCTIVITY IN BUS URBAN TRANSPORT
Janoš, V. - Kříž, M.
trans & MOTAUTO WORLD. 2016, I(4/2016), s. 24-26. ISSN 2367-8399.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku
26.Oponentní posudek - Zavedení integrovaného dopravního systému v Jihočeském kraji
Janoš, V. - Sliacky, M. - Moos, P., - Kopecký, F.
České Budějovice: Jikord s.r.o., Okružní 517/10, České Budějovice. 2015
Výzkumná zpráva v češtině
27.TECHNOLOGICAL STRUCTURE OF OPERATIONAL FILES IN REGIONAL BUS TRANSPORT FOR THE NEEDS OF THE TENDER FOR CARRIERS
Janoš, V. - Baudyš, K.
In: Trans&Motauto´15 XXIII International Conference Proceedings. Trans&Motauto´15. Varna, 24.06.2015 - 26.06.2015. Sofia: Scientific-technical union of mechanical engineering. 2015, ISSN 1310-3946.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
28.Vyhodnocení soutěže Dopravní návrh 2015
Kališ, O. org. - Zika, O. org. - Drábek, M. org., - Janoš, V. org.
[Pořádání workshopu]. 2015, Dostupné z: http://spvhd.wz.cz/soutez.htm
Pořádání workshopu
29.TECHNOLOGICAL STRUCTURE OF OPERATIONAL FILES IN REGIONAL BUS TRANSPORT FOR THE NEEDS OF THE TENDER FOR CARRIERS
Janoš, V. - Baudyš, K.
International journal for science, technics and innovations for the industry MACHINES TECHNOLOGIES MATERIALS. 2015, IX(10/2015), s. 57-60. ISSN 1313-0226.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku
30.NEW CONCEPT OF REGIONAL RAIL TRANSPORT IN THE REGION OF KARLOVY VARY
Janoš, V. - Baudyš, K.
In: 23rd International Symposium EURO - ŽEL 2015 - Recent Challenges for European Railways - Symposium Proceedings. 23rd International Symposium EURO - ŽEL 2015 - Recent Challenges for European Railways. Žilina, 02.06.2015 - 03.06.2015. Žilina: Tribun EU. 2015, s. 46-51. ISBN 978-80-263-0936-9.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
31.Advances in Applied and Pure Mathematics
Balicki, Jerzy - Janoš, V.
Athens: WSEAS Press. 2014, ISSN 2227-4588. ISBN 978-960-474-380-3.
Zahraniční jiná kniha
32.Using Gravity Model in Regional Rail Transport Planning
Janoš, V.
In: Advances in Applied and Pure Mathematics. Athens: WSEAS Press. 2014, s. 436-441. ISSN 2227-4588. ISBN 978-960-474-380-3.
Kapitola v zahraniční jiné knize
33.Liberalisierung des öffentlichen Bahnverkehrs in Tschechien
Janoš, V.
08.05.2014.
Nepublikovaná přednáška
34.Rozdělení Olomouckého kraje na oblasti pro potřeby výběrového řízení na dopravce v autobusové dopravě
Janoš, V. - Baudyš, K. - Sitora, D., - Coufal, L.
Olomouc: Koordinátor Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje. 2014
Výzkumná zpráva v češtině
35.Možnosti zlepšení přestupních vazeb v uzlu Cheb
Janoš, V.
11.11.2014.
Nepublikovaná přednáška
36.TRANSPORT PLANNING ON THE LIBERALIZED MARKET OF PUBLIC SERVICES
Janoš, V. - Baudyš, K.
In: trans&MOTAUTO´14 XXII INTERNATIONAL CONFERENCE PROCEEDINGS. trans&MOTAUTO´14. Varna, 22.06.2014 - 24.06.2014. Sofia: Scientific-technical union of mechanical engineering. 2014, ISSN 1310-3946.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
37.Using gravity model in regional rail transport planning
Janoš, V.
In: Proceedings of the International Conferences. 2nd International Conference on Mathematical, Computational and Statistical Sciences (MCSS´14). Gdansk, 15.05.2014 - 17.05.2014. Athens: WSEAS. 2014, ISBN 978-960-474-382-7.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
38.FIRST PRACTICAL RESULTS IMPLEMENTATION OF THE RESEARCH PROJECT CONFIGURATION THE IFIT-NODES IN THE CZECH RAIL NETWORK
Janoš, V. - Baudyš, K.
In: Syposium Proceedings. 22nd International Symposium EURO - ŽEL 2014. Žilina, 03.06.2014 - 04.06.2014. Žilina: University of Žilina. 2014, s. 101-106. ISBN 978-80-263-0700-6.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
39.TRANSPORT PLANNING ON THE LIBERALIZED MARKET OF PUBLIC SERVICES
Janoš, V. - Baudyš, K.
Machines, Technologies, Materials. 2014, 8(6/2014), s. 32-36. ISSN 1313-0226.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku
40.ISSUES OF PERIODIC-TIMETABLE CONSTRUCTION ON THE FULLY LIBERALIZED RAILWAY MARKET
Janoš, V. - Baudyš, K.
Machines, Technologies, Materials. 2013, 7(6/2013), s. 54-56. ISSN 1313-0226. Dostupné z: http://www.mech-ing.com/journal
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku
41.EASTERN EUROPEAN RAILWAYS IN TRANSITION
Roth, R. - Jacolin, H. - Janoš, V. - Borza, V. - Frisnyák, Z. - Heywood, A. - Hörz, P.F.N. - Jakubec, I. - Kishtymov, A. - Klubal, M. - Kvizda, M. - Mertens, R. - Musekamp, J. - Neumann, I. - Nigrin, T. - Perger, I. - Przegietka, M. - Richter, M. - Stefan
1. vyd. England: ASHGATE Publishing Limited. 2013, ISBN 978-1-4094-2782-7.
Zahraniční kniha s nadnárodní působností
42.ISSUES OF PERIODIC-TIMETABLE CONSTRUCTION ON THE FULLY LIBERALIZED RAILWAY MARKET
Janoš, V. - Baudyš, K.
In: trans & MOTAUTO 13 XXI Conference Proceedings. trans & MOTAUTO 13. Varna, 01.07.2013 - 02.07.2013. Sofia: Scientific-technical union of mechanical engineering. 2013, ISSN 1310-3946.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
43.Odborná pomoc při přípravě technických a technologických podkladů pro potřeby nabídkového řízení pro výběr železničního dopravce - provozní soubor „Šumava“.
Janoš, V.
U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovi: Jihočeský kraj. 2013
Výzkumná zpráva v češtině
44.Srovnání financování osobní železniční dopravy a liberalizace trhu v prostředí ČR, Bavorska a Švýcarska
Janoš, V.
15.02.2013.
Nepublikovaná přednáška
45.Srovnání financování osobní železniční dopravy a liberalizace trhu v prostředí ČR, Bavorska a Švýcarska
Janoš, V.
15.02.2013.
Nepublikovaná přednáška
46.Transport Planning of Public Services
Janoš, V. - Baudyš, K.
In: JEŘÁBEK, M. a SLIACKY, M., eds. Proceedings of the 11th European Transport Congress. 11th European Transport Congress. Prague, 19.09.2013 - 20.09.2013. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní. 2013, ISBN 978-80-01-05321-8.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
47.Posouzení technických a vozebních požadavků pro nabídkové řízení na linky IDS JMK R6+S6, S61, S91
Kříž, M. - Pospíšil, J., - Janoš, V.
Žerotínovo nám. 3/5, Brno, PSČ 601 82: Jihomoravský kraj. 2013
Výzkumná zpráva v češtině
48.COMPETITIVENESS OF THE NATIONAL RAIL CARRIER IN THE PROCESS OF MARKET OPENING FOR PUBLIC PASSENGER RAIL TRANSPORT
Baudyš, K. - Janoš, V.
In: 21st International Symposium EURO - ŽEL 2013 - Recent Challenges for European Railways - Symposium Proceedings. 21st International Symposium EURO - ŽEL 2013 - Recent Challenges for European Railways. Žilina, 04.06.2013 - 05.06.2013. ŽILINA: ŽILINSKÁ UNIVERZITA. 2013, s. 90-95. ISBN 978-80-263-0380-0.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
49.SYSTEM DEVELOPMENT OF PUBLIC RAILWAY SERVICE AND OPEN ACCESS IN THE CZECH REPUBLIC
Janoš, V. - Baudyš, K.
In: Symposium Proceedings EURO ŽEL 2012. EURO - ŽEL 2012 "Recent Challenges for European Railways". Žilina, 05.06.2012 - 06.06.2012. ŽILINA: ŽILINSKÁ UNIVERZITA. 2012, s. 135-141. ISBN 978-80-263-0242-1.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
50.Development of Periodic Timetable in the Czech Republic
Janoš, V. - Baudyš, K.
In: Road and Rail infrastructure II. 2nd International Conference on Road and Rail Infrastructure. Dubrovnik, 07.05.2012 - 09.05.2012. Zagreb: University of Zagreb. 2012, s. 869-873. ISBN 978-953-6272-49-5.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
51.Simulation of Operation Concept under Reduced Railway Infrastructure Capacity
Sojka, M. - Baudyš, K., - Janoš, V.
In: SOTÁK, M., BREDA, R., a KMEC, F., eds. Proceedings of the International Scientific Conference Modern Safety Technologies in Transportation. Modern Safety Technologies in Transportation. Zlatá Idka, 20.09.2011 - 22.09.2011. Košice: SUPREMA Ltd.. 2011, s. 387-392. ISSN 1338-5232. ISBN 978-80-970772-0-4.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
52.Analýza a opatření v procesu otevírání trhu železniční dopravě
Moos, P. - Bína, L. - Janoš, V. - Baudyš, K. - Skurovec, V. - Mocková, D., - Drábek, M.
Praha: České dráhy, a.s.. 2011, 1582011.
Výzkumná zpráva v češtině
53.Integrální taktový grafikon jako zatraktivnění veřejné dopravy
Drábek, M. - Záruba, T. - Janoš, V. - Baudyš, K., - Pospíšil, J.
In: PROCEEDING HORIZONS OF RAILWAY TRANSPORT 2010. Horizonty železničnej dopravy 2010. Strečno, 16.09.2010 - 17.09.2010. Žilinská univerzita v Žilině. 2010, s. 56-61. ISBN 978-80-554-0247-5.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
54.Configuration of railway junction on Czech railway network
Baudyš, K. - Drábek, M. - Janoš, V. - Michl, Z., - Pospíšil, J.
In: KOLEKTIV, K., ed. Abstracts of the 70. International Scientific & Practical Conference "The Issues and Prospects of railway transport development". Problemi ta perspektivy razvitija železnodorožnoho transporta. Dbnipropetrovsk, 15.04.2010 - 16.04.2010. Dnipropetrovsk: DIIT. 2010, s. 109-111.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
55.TIMETABLE ENGINEERING IN RAILWAY TRANSPORT IN CZECH REPUBLIC
Janoš, V. - Baudyš, K. - Michl, Z., - Pospíšil, J.
In: KOLEKTIV A SPOL, I.B., ed. Trans & Motauto 2010. Trans & Motauto 2010. Ruse, 06.07.2010 - 10.07.2010. Sofija: Scientific-technical union of mechanical engineering. 2010, ISSN 1313-0226.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
56.Landesweiter Integraler Taktfahrplan für Tschechien - eine Studie
Hesse, W. - Baudyš, K. - Janoš, V. - Pospíšil, J., - Guckert, M.
Eisenbahn-Revue International. 2010, 2010(11), s. 596-599. ISSN 1421-2811.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku
57.Railway Timetable in Czech Republic
Janoš, V. - Baudyš, K.
In: JANECKI, Ryszard a SIERPINSKI, Grzegorz, eds. The Development of Transportation Systems. Gliwice: Wydawnictvo Politechniki Slaskiej. 2010, s. 181-186. ISBN 978-83-7335-672-6.
Kapitola v zahraniční jiné knize
58.Trans & Motauto 2009
Janoš, V. ed.
Trans & Motauto 2009. Sofija, 17.09.2009 - 19.09.2009. Sofija: Scientific-technical union of mechanical engineering. 2009, ISSN 1313-5031.
Sborník
59.Evaluation of a new timetable koncept on the track Praha - Kladno using a simulation tool
Janoš, V. - Baudyš, K., - Polák, O.
In: ROBERT, B., FRANTIŠEK, K., a SOTAK, M., eds. Proceedings of the International Scientific Conference MOSATT 2009 - Modern Safety Technologies in Transportation. Modern Safety Technologies in Transportation. Košice, 21.09.2009 - 24.09.2009. Košice: Slovak Transport Society at the Slovak Academy of Sciences. 2009, s. 219-225. ISBN 978-80-970202-0-0.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
60.Railway timetable in Czech Republic
Janoš, V. - Baudyš, K., - Pospíšil, J.
In: Transbaltica 2009. Transbaltica 2009. Vilnius, 22.04.2009 - 23.04.2009. Vilnius: Vilnius Gediminas Technical University. 2009, s. 7-11. ISSN 2029-2376.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
61.Limity rozvoje osobní železniční dopravy v České republice
Janoš, V. - Baudyš, K.
In: 17. medzinárodné sympózium "Zvyšovanie konkurencieschopnosti európského železničného systému" EURO - Žel 2009. Zborník prednášok. 17. medzinárodné sympózium EURO - Žel 2009. Žilina, 03.06.2009 - 04.06.2009. Žilina: Žilinská univerzita. 2009, s. 215-221. ISBN 978-80-554-0024-2.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
62.Railway timetable in Czech Republic
Janoš, V. - Baudyš, K.
In: Systemy transportowe Teoria i Praktyka. Systemy transportowe Teoria i Praktyka. Katowice, 22.09.2009. Katovice: Katedra Inzynierii Ruchu, Wydzial Transportu Politechniki Slaskiej. 2009, s. 185-191. ISBN 978-83-926923-1-7.
Stať ve sborníku ze zahraniční lokální konference
63.RAILWAY TIMETABLES IN CZECH REPUBLIC AND BULGARIA
Janoš, V. - Baudyš, K., - Pospíšil, J.
In: JANOŠ, V., ed. Trans & Motauto 2009. Trans & Motauto 2009. Sofija, 17.09.2009 - 19.09.2009. Sofija: Scientific-technical union of mechanical engineering. 2009, ISSN 1313-5031.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
64.Evaluation of a new timetable koncept on the track Praha - Kladno using a simulation tool
Janoš, V. - Baudyš, K., - Polák, O.
Science & Military. 2009, 4(2), s. 83-88. ISSN 1336-8885.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku
65.Long-Distance Railway Traffic in Czech Republic
Baudyš, K. - Janoš, V., - Pospíšil, J.
In: Sovremennyj Naučnyj Vesnik, Serija: Ekonomika. Nastolení moderní vědy. Dnipropetrovsk, 14.02.2008 - 15.02.2008. Belgorod: Rusnauka. 2008, s. 31-35. ISSN 1561-6886.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
66.Long-Distance Railway Traffic in Czech Republic
Baudyš, K. - Janoš, V.
In: Trans & Motauto´08. Trans & Motauto´80. Sozopol, 18.09.2008 - 20.09.2008. Sozopol: Scietific-technical union of mechanical engineering. 2008, s. 9-10. ISSN 1313-5031.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
67.Makroskopické dopravní modely jako podklady užitko-nákladových analýz
Baudyš, K. - Janoš, V. - Polák, O., - Walla, L.
In: KOPECKÝ, F., ed. Telematika pro regionální dopravu 2008. Telematika pro regionální dopravu 2008. Skalica, 03.06.2008 - 04.06.2008. Brno: KPM COnsult. 2008, s. 1-2. ISBN 978-80-904167-0-3.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
68.Výsledky aplikace ITG na dálkových linkách ve výběrovém řízení z roku 2005
Janoš, V.
13.05.2008.
Nepublikovaná přednáška
69.Postup zavádění integrálního taktového grafikonu v ČR
Janoš, V.
16.04.2008.
Nepublikovaná přednáška
70.Telematika-nástroj k dosažení systémových jízdních dob v železniční dopravě
Baudyš, K. - Janoš, V., - Pospíšil, J.
In: KOPECKÝ, F., ed. Telematika pro regionální dopravu 2008. Telematika pro regionální dopravu 2008. Skalica, 03.06.2008 - 04.06.2008. Brno: KPM COnsult. 2008, s. 21-33. ISBN 978-80-904167-0-3.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
71.Regionalisierung und Wettbewerbspraxis der Eisenbahnen in der Tschechischen Republik
Janoš, V.
23.04.2007.
Nepublikovaná přednáška
72.Modernizace železničních tratí ve vztahu k dosažení systémových jízdních dob
Baudyš, K. - Janoš, V.
In: KUBÁT, B., ed. From Horse-drawn Railway to High-speed Transportation Systems. From Horse-drawn Railway to High-speed Transportation Systems. Prague, 17.04.2007 - 19.04.2007. Praha: Czech Technical University in Prague. 2007, s. 1-2. ISBN 978-80-01-03699-0.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
73.Simulování železničního provozu v prostředí FBS
Janoš, V.
20.03.2007.
Nepublikovaná přednáška
74.Aplikace plánování osobní železniční dopravy ve vazbě na controlling veřejné dopravy
Baudyš, K. - Janoš, V.
In: Telematika pro regionální dopravu. Telematika pro regionální dopravu. Praha, 21.10.2005. Brno: KPM COnsult. 2006, s. 12-15.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
75.Telematické aplikace jako nástroje pro podporu dopravního plánování
Pastor, O. - Janoš, V. - Baudyš, K., - Pospíšil, J.
In: Telematika pro regionální dopravu 2006. Telematika pro regionální dopravu 2006. Kurdějov, 27.06.2006 - 28.06.2006. Brno: KPM COnsult. 2006, s. 82-86. ISBN 80-239-7472-6.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
76.Systematická podpora dopravní obsluhy území pomocí aplikace integrálního taktového jízdního řádu
Baudyš, K. - Janoš, V., - Pospíšil, J.
In: Telematika pro regionální dopravu 2006. Telematika pro regionální dopravu 2006. Kurdějov, 27.06.2006 - 28.06.2006. Brno: KPM COnsult. 2006, s. 30-34. ISBN 80-239-7472-6.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
77.Problematika financování veřejné dopravy v oblasti regulované konkurence
Janoš, V. - Baudyš, K., - Vichta, F.
In: Sborník konference Euro Traffic 2006. Sborník konference Euro traffic 2006. Praha, 07.03.2006 - 08.03.2006. Praha: ABF a.s.. 2006, s. 7. ISBN 80-86905-15-2.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
78.Plánování nabídky v integrálním taktovém grafikonu
Janoš, V.
2006. Doktorská práce (Ph.D.). Praha: Fakulta dopravní ČVUT.
Doktorská práce (Ph.D.)
79.Dopravní prostředky. železniční vozidla III, příklady
Pohl, R. - Novotný, C. - Hejzlar, L., - Janoš, V.
1. vyd. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 2005, ISBN 80-01-02856-9.
Vysokoškolská učebnice (nejde do RIV)
80.Integrální taktový grafikon v boji s vlakovým kilometrem
Janoš, V. - Baudyš, K.
In: DUCHOŇ, B. a ŘÍHA, Z., eds. Železnice jako součást integrovaného dopravního systému. Železnice jako součást integrovaného dopravního systému. Praha, 19.05.2004. Praha: ČVUT FD, Katedra ekonomiky a managementu dopravy a telekomunikací. 2004, ISBN 80-01-02988-3.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
81.Simulace železničního provozu
Janoš, V. - Polák, O. - Pospíšil, J. - Baudyš, K., - Hürlimann, D.
In: SVOBODA, V. a MOCKOVÁ, D., eds. Věda o dopravě 2004. Věda o dopravě 2004. Praha, 25.10.2004 - 26.10.2004. Praha: Vydavatelství ČVUT. 2004, s. 89-92. ISBN 80-01-03047-4.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
82.Operating Concepts and Timetabling with FBS-examples from Germany and Czech Republic
Janoš, V. - Baudyš, K., - Bräuer, D.
In: Infotrans 2003. Infotrans 2003. Pardubice, 12.02.2003 - 13.02.2003. Pardubice: Univerzita Pardubice. 2003, s. 45. ISBN 80-7194-530-7.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
83.Softwarové řešení problémů souvisejících s konstrukcí taktového grafikonu
Janoš, V. - Baudyš, K. - Bräuer, D., - Krauss, V.
In: ŠIMONOVSKÝ, M. a WITZANY, J., eds. Doprava a telekomunikace pro 3. tisíciletí. Konference k 10. výročí založení fakulty. Praha, 26.05.2003 - 27.05.2003. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní. 2003, s. 63-66. ISBN 80-01-02741-4.
Stať ve sborníku z fakultní konference česky
84.Moderní trendy plánováí nabídky v odobní železniční dopravě
Janoš, V. - Baudyš, K.
In: Manažment v železničnej doprave, sborník medzinárodného seminára. Manažment v železničnej doprave, sborník medzinárodného seminára. Žilina, 10.09.2002 - 11.09.2002. Žilina: Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta riadenia a informatiky. 2002, s. 42-46. ISBN 80-7100-994-6.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
85.Výhody taktové dopravy při výlukové činnosti na trati
Baudyš, K. - Janoš, V.
In: Perner's Contact 2001. Perner's Contact 2001. Pardubice, 13.02.2001 - 14.02.2001. Pardubice: Univerzita Pardubice. 2001, s. 32. ISBN 80-7194-321-5.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
86.Technická podpora tvorby oběhů hnacích vozidel
Baudyš, K. - Janoš, V., - Pěnička, M.
In: Železnice na prelome tretieho tisícročia. Žel 2001. Žilina, 29.05.2001 - 30.05.2001. Žilina: Žilinský vzdelávací servis. 2001, s. 295-297. ISBN 80-7135-055-9.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
87.Plánování linek v taktové dopravě
Baudyš, K. - Janoš, V.
In: Konference "Věda o dopravě". Věda o dopravě. Praha, 06.11.2001 - 07.11.2001. Praha: Katedra logistiky a dopravních procesů. 2001, s. 293-298. ISBN 80-01-02437-7.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
88.Optimalizační metody používané při sestavě integrálního taktového grafikonu
Baudyš, K. - Janoš, V.
In: Konference "Věda o dopravě". Věda o dopravě. Praha, 06.11.2001 - 07.11.2001. Praha: Katedra logistiky a dopravních procesů. 2001, s. 299-304. ISBN 80-01-02437-7.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Optimalizace rozvoje železničního systému ČR z hlediska přepravních potřeb
Janoš, V.
2015 - 2016
TB0300MD013
2.Konfigurace taktových uzlů v železniční síti ČR
Janoš, V.
2007 - 2009
CG723-138-190