Ing. Michal Drábek, Ph.D.

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
A-246 - Horská 3, Praha 2, 128 03
Telefon:
+420-224359162
E-mail:
xdrabek@fd.cvut.cz
Pozice:
odborný asistent

Vedoucí studentského projektu:

Rozvoj železniční nákladní dopravy
  17X1RN - bakalářský studijní program
  17X2RN - navazující magisterský studijní program
Technologie železniční nákladní dopravy
  17X1TN - bakalářský studijní program

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Koncepce nákladní dopravy pro období 2017 - 2023 s výhledem do roku 2030
Drábek, M. - Michl, Z., - Týfa, L.
[Výsl. prom. do schvál. strateg. a koncep. dokum.]. 2016, Dostupné z: http://www.mdcr.cz/getattachment/Media/Media-a-tiskove-zpravy/Koncepce-nakladni-dopravy-pro-obdobi-2017-%E2%80%93-2023-r/Koncepce-nakladni-dopravy.pdf.aspx
Výsledky promítnuté do schválených strategických a koncepčních dokumentů orgánů státní nebo veřejné zprávy
2.Quantitative Determination of Bottlenecks in Railway Networks with Periodic Service
Drábek, M. - Janoš, V., - Michl, Z.
In: OSTAŠEVIČIUS, V., ed. Proceedings of 20th International Conference Transport Means 2016. 20th International Conference Transport Means 2016. Juodkrante, 05.10.2016 - 07.10.2016. Kaunas: Kauno technologijos universitetas. 2016, s. 594-598. ISSN 1822-296X.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference
3.Hyperloop: revoluce v přepravě lidí?
Krásná, J. - Drábek, M.
2016
Audiovizuální tvorba
4.On Operation of 740 m Long Freight Trains on Czech TEN - T Railway Network
Drábek, M. - Janoš, V., - Michl, Z.
In: FÁBERA, V., JÍROVÁ, J., a ŘEZNÍČKOVÁ, J., eds. Proceedings of Abstracts. INTEROPERABILITY OF RAILWAY TRANSPORT – IRICoN 2016. Praha: Fakulta dopravní. 2016, s. 10-11. ISBN 978-80-01-05939-5. Dostupné z: http://konferenceiricon16.fd.cvut.cz/files/SVK_sbornik_abstrakty.pdf
Abstrakt ve sborníku
5.Marné čekání na rychlé vlaky
Hníková, E. - Drábek, M. - Plášek, O., - Šíp, E.
Ekonom. 2016, 0(2), s. 24-27. ISSN 1210-0714. Dostupné z: http://ekonom.ihned.cz/c1-65089240-marne-cekani-na-rychle-vlaky
Článek
6.Optimalizace rozvoje železničního systému v ČR z hlediska přepravních potřeb
Michl, Z. - Janoš, V. - Drábek, M. - Kříž, M. - Pospíšil, J. - Sojka, M., - Vašíček, R.
Praha: Ministerstvo dopravy ČR. 2016, 1.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině
7.Optimalizace využití tratí s vyčerpanou kapacitou
Michl, Z. - Janoš, V. - Drábek, M. - Sojka, M. - Pospíšil, J. - Kříž, M., - Vašíček, R.
[Uplatněná certifikovaná metodika (do RIV)]. 2016, Dostupné z: https://www.tacr.cz/index.php/cz/certifikovane-metodiky.html
Uplatněná certifikovaná metodika
8.On Operation of 740 Metre Long Freight Trains on Czech TEN-T Railway Network
Drábek, M. - Janoš, V., - Michl, Z.
In: PROCHÁZKOVÁ, D., PROCHÁZKA, J., a KERTIS, T., eds. Acta polytechnica CTU Proceedings. IRICoN. Praha, 04.05.2016. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT. 2016, s. 12-16. ISSN 2336-5382. ISBN 978-80-01-06022-3. Dostupné z: https://ojs.cvut.cz/ojs/index.php/APP/article/view/3830/3708
Stať ve sborníku z tuzemské prestižní konference
9.On Efficient Operational Concept of Future High-speed Railway in the Czech Republic
Drábek, M.
In: PROCHÁZKOVÁ, D., PROCHÁZKA, J., a KERTIS, T., eds. Acta polytechnica CTU Proceedings. IRICoN. Praha, 04.05.2016. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT. 2016, s. 4-11. ISSN 2336-5382. ISBN 978-80-01-06022-3. Dostupné z: https://ojs.cvut.cz/ojs/index.php/APP/article/view/3832/3706
Stať ve sborníku z tuzemské prestižní konference
10.Sborník příspěvků konference Young Transportation Engineers Conference 2016
Nouzovský, L. ed. - Jacura, M. ed. - Vyčichl, J. ed. - Drábek, M. ed. - Mík, J. ed. - Kraus, J. ed., - Langr, M. ed.
Young Transportation Engineers Conference 2016. Praha, 06.10.2016. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 2016, ISBN 978-80-01-06016-2.
Sborník
11.Dopravní expert: Švýcaři při stavbě Gotthardu mysleli na detaily
Navrátil, P. - Drábek, M.
2016
Audiovizuální tvorba
12.Hyperloop půjde do zkušební fáze
Skoupá, A. - Drábek, M.
Logistika. 2016, 22(3), s. 28-29. ISSN 1211-0957. Dostupné z: http://logistika.ihned.cz/c1-65209770-hyperloop-pujde-do-zkusebni-faze
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
13.On Efficient Operational Concept of Future High-speed Railway in the Czech Republic
Drábek, M.
In: JÍROVÁ, J., FÁBERA, V., a ŘEZNÍČKOVÁ, J., eds. Proceedings of Abstracts. INTEROPERABILITY OF RAILWAY TRANSPORT – IRICoN 2016. Praha: Fakulta dopravní. 2016, s. 8-9. ISBN 978-80-01-05939-5. Dostupné z: http://konferenceiricon16.fd.cvut.cz/files/SVK_sbornik_abstrakty.pdf
Abstrakt ve sborníku
14.Trendy. Hyperloop
Rozsypal, M. - Drábek, M.
2016
Audiovizuální tvorba
15.Problems in Railway Capacity Allocation in the Czech Republic
Drábek, M.
In: LANGR, M., et al., eds. Sborník příspěvků konference Young Transportation Engineers Conference 2016. Young Transportation Engineers Conference 2016. Praha, 06.10.2016. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 2016, ISBN 978-80-01-06016-2. Dostupné z: http://ytec2016.fd.cvut.cz/cz/download/Drabek-Michal-Paper.pdf
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
16.Vyhodnocení soutěže Dopravní návrh 2015
Kališ, O. org. - Zika, O. org. - Drábek, M. org., - Janoš, V. org.
[Pořádání workshopu]. 2015, Dostupné z: http://spvhd.wz.cz/soutez.htm
Pořádání workshopu
17.Network-bound Periodic Capacity for freight Trains
Drábek, M.
In: MICHL, Z., ed. Rail Control System - Workshop o IT podpoře operativního řízení provozu železniční sítě. Rail Control System - Workshop o IT podpoře operativního řízení provozu železniční sítě. Praha, 06.11.2015. Praha: Drážní společnost při ČVUT FD. 2015
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
18.Místo na koně lezou lidé do kovových trubek. Doprava se zrychlila 66x
Kužník, J. - Všetečka, R., - Drábek, M.
2015
Elektronický dokument se vzdáleným přístupem (web)
19.VRT a RS jako páteř naší veřejné dopravy
Drábek, M.
13.05.2015.
Nepublikovaná přednáška
20.Lokálky či VRT?
Pšenička, P. org. - Drábek, M. org. - Kříž, M. org., - Michl, Z. org.
[Pořádání workshopu]. 2015
Pořádání workshopu
21.Řízení železniční dopravy
Drábek, M. org. - Kříž, M. org.
[Pořádání workshopu]. 2015
Pořádání workshopu
22.Výuka železniční a veřejné dopravy na středních školách. Metodická příručka.
Drábek, M.
2015, Dostupné z: http://vez-opvk.cz/wp-content/uploads/2014/05/KA2_Michal-Dr%C3%A1bek_V%C3%BDuka-%C5%BEelezni%C4%8Dn%C3%AD-a-ve%C5%99ejn%C3%A9-dopravy-pro-st%C5%99edn%C3%AD-%C5%A1koly.pdf
Jiná kniha česky
23.Potrubní pošta vs. létající auto
Kužník, J. - Všetečka, R., - Drábek, M.
MF Dnes. 2015, 2015(0), s. 20-23.
Článek
24.Segmentation of Public Transport Services and its Influence on Railway Capacity
Drábek, M. - Drobík, Š.
In: VYČICHL, J., et al., eds. YTEC 2015 - Sborník příspěvků konference. Young Engineers Transportation Conference 2015. Praha, 30.09.2015. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní. 2015, s. 1-6. ISBN 978-80-01-05791-9. Dostupné z: http://ytec2015.fd.cvut.cz/cz/download/Drabek-Michal-Paper.pdf
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
25.Diskussion Zukunftsoffensive Waldviertel. 20 Jahre Elektrifizierung Sigmundsherberg – Gmünd
Drábek, M.
25.09.2015.
Nepublikovaná přednáška
26.Hlášení o zpoždění: pokrok stojí cca 70 let
Drábek, M.
HN. Hospodářské noviny. 2015, LIX(164), s. 09. ISSN 0862-9587.
Článek
27.Podpora železniční dopravy ve Švýcarsku
Drábek, M.
In: KRÁL, M., et al., eds. Sborník anotací z workshopu Zvyšování kapacity tratí. Zvyšování kapacity tratí. Cerhenice, 13.11.2014. 2015, s. 10. ISBN 978-80-214-5231-2. Dostupné z: http://www.iricon.cz/
Abstrakt ve sborníku
28.Dálnice, ale na kolejích + Do 2 hodin projet celou republiku
Drábek, M.
21.05.2014.
Nepublikovaná přednáška
29.Vysokorychlostní železnice tématem studentských projektů
Týfa, L. - Leso, M., - Drábek, M.
Pražská technika. 2014, 16(6), s. 12-13. ISSN 1213-5348. Dostupné z: http://intranet.cvut.cz/cs/struktura/ctn/pt/resolveuid/8b1402b58500b52136a805d8a74924ae
Článek
30.Podpora železniční dopravy ve Švýcarsku
Drábek, M.
13.11.2014.
Nepublikovaná přednáška
31.Ekonomické hodnocení projektů železničních staveb
Heinišová, A. org. - Drábek, M. org., - Kříž, M. org.
[Pořádání workshopu]. 2014, Dostupné z: http://drahy.fd.cvut.cz/
Pořádání workshopu
32.10 let pendolina v Čechách
Drábek, M.
2014
Audiovizuální tvorba
33.Kapacita pro nákladní vlaky
Drábek, M.
12.11.2014.
Nepublikovaná přednáška
34.Kapacita pro nákladní vlaky
Drábek, M.
12.11.2014.
Nepublikovaná přednáška
35.Targeted upgrading of railway infrastructure as a result of systematic public transport planning
Pospíšil, J. - Kříž, M., - Drábek, M.
In: Systemy Transportowe. Systemy Transportowe. Katowice, 22.09.2014 - 23.09.2014. Katowice: Wydział Transportu Politechniki Śląskiej. 2014, ISBN 978-83-935232-4-5.
Abstrakt ve sborníku
36.Zastávkový populismus
Drábek, M. org. - Kříž, M. org., - Michl, Z. org.
[Pořádání workshopu]. 2014, Dostupné z: http://drahy.fd.cvut.cz/archiv/Diskuze_zastavkovy_populismus.pdf
Pořádání workshopu
37.Železnice jako páteř regionální dopravy aneb Segmenty (vrstvy) nabídky veřejné dopravy
Drábek, M.
23.10.2013.
Nepublikovaná přednáška
38.Cílené investice do železniční infrastruktury – poučení ze Švýcarska a šance pro Českou republiku
Drábek, M.
Stavebnictví. 2013, 7(09/13), s. 50-55. ISSN 1802-2030. Dostupné z: http://casopisstavebnictvi.cz/
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky
39.Taktové trasy pro nákladní vlaky
Drábek, M.
05.01.2013.
Nepublikovaná přednáška
40.On Symmetry of Periodic Freight Train Paths in Network
Drábek, M.
In: Horizonty železničnej dopravy 2013, Zborník príspevkov. Horizons of Railway Transport 2013. Strečno, 26.09.2013 - 27.09.2013. Žilina: Žilinská univerzita. 2013, s. 120-128. ISBN 978-80-554-0764-7.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
41.Network-Bound Offer of Periodic Freight Train Paths
Drábek, M.
In: VOTRUBA, Z. a JEŘÁBEK, M., eds. 20th Anniversary of the Faculty of Transportation Sciences, Czech Technical University in Prague - Selected Papers. 20. výročí založení ČVUT v Praze FD. Praha, 01.09.2013 - 30.09.2013. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní. 2013, s. 250-261. ISBN 978-80-01-05320-1.
Stať ve sborníku z fakultní konference cizojazyčně
42.Periodické trasy pro nákladní vlaky - nediskriminační přidělování kapacity
Drábek, M.
In: Zborník príspevkov konferencie Horizonty železničnej dopravy 2012. Horizonty železničnej dopravy 2012. Strečno, 13.09.2012 - 14.09.2012. Žilina: Žilinská univerzita. 2012, s. 120-125. ISBN 978-80-554-0571-1.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
43.Váš vlak jede každou hodinu
Drábek, M.
2012
Elektronický dokument se vzdáleným přístupem (web)
44.Švýcarsko
Drábek, M.
In: ROBEŠ, M., et al., eds. Rychlá železnice i v České republice. Praha: Centrum pro efektivní dopravu, o. s.. 2012, s. 60-69. ISBN 978-80-905005-0-1.
Kapitola v jiné knize česky
45.Hlavní město Praha
Drábek, M.
In: STACH, M., et al., eds. Rychlá železnice i v České republice. Praha: Centrum pro efektivní dopravu, o. s.. 2012, s. 122-131. ISBN 978-80-905005-0-1.
Kapitola v jiné knize česky
46.Rychlá železnice i v České republice
Šlegr, P. ed. - Robeš, M. ed. - Drábek, M. ed., - Stach, M. ed.
Praha: Centrum pro efektivní dopravu, o. s.. 2012, ISBN 978-80-905005-0-1.
Kniha - sborník (pro KAP)
47.Analýza a opatření v procesu otevírání trhu železniční dopravě
Moos, P. - Bína, L. - Janoš, V. - Baudyš, K. - Skurovec, V. - Mocková, D., - Drábek, M.
Praha: České dráhy, a.s.. 2011, 1582011.
Výzkumná zpráva v češtině
48.Network-bound Periodic Freight Train Paths - A Qualitative Generic Approach for Railway Capacity Management
Drábek, M.
In: Proceedings of 4th International Seminar on Railway Operations Modelling and Analysis RailRome2011. 4th International Seminar on Railway Operations Modelling and Analysis RailRome2011. Roma, 16.02.2011 - 18.02.2011. Rome: Universita La Sapienza. 2011, s. 1-17. ISSN 2211-453X.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
49.Vysokorychlostní železnice: v Evropě standard, pro Českou republiku šance
Drábek, M. - Šlegr, P., - Kalčík, J.
Stavebnictví. 2011, 2011(10), s. 26-31. ISSN 1802-2030.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky
50.Drážní společnost při ČVUT FD slaví 5 let
Drábek, M. - Tiekuová, N.
ŽelPage - elektronický magazín o drahách. 2011, 0(0), ISSN 1801-5425. Dostupné z: http://www.zelpage.cz/zpravy/8426
Článek
51.Proč Česká republika potřebuje vysokorychlostní železnici
Šlegr, P. - Drábek, M.
Nová železniční technika. 2011, 2011(3), s. 24-27. ISSN 1210-3942.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky
52.Později do školy? Švýcaři diskutují, jak zmírnit ranní špičku
Drábek, M.
ŽelPage - elektronický magazín o drahách. 2011, 0(0), ISSN 1801-5425. Dostupné z: http://www.zelpage.cz/zpravy/8100
Článek
53.Studium železniční a veřejné dopravy na ČVUT FD
Drábek, M.
ŽelPage - elektronický magazín o drahách. 2011, 0(0), ISSN 1801-5425. Dostupné z: http://www.zelpage.cz/zpravy/8123
Článek
54.Rozinky a konkurence na dráze
Drábek, M.
iHNED. 2011, 0ISSN 1213-7693. Dostupné z: http://hn.ihned.cz/c1-53167890-rozinky-a-konkurence-na-draze
Článek
55.Proč Česká republika potřebuje vysokorychlostní železnici
Týfa, L. - Záruba, T. - Drábek, M. orig. auth., - Šlegr, P. orig. auth.
Nová železniční technika. 2011, 19(3), s. 24-27. ISSN 1210-3942.
Recenze článku (v časopisu)
56.Influence of Integrated Periodic Timetable of Passenger Railway Transport on Freight Railway Transport
Drábek, M. - Záruba, T.
In: NAGY, P., ed. EURO - Žel 2010. EURO - Žel 2010. Žilina, 26.05.2010 - 27.05.2010. Žilina: Žilinská univerzita. 2010, s. 67-72. ISBN 978-80-554-0197-3.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
57.Railway Connection Prague - Žilina in the Context of High Speed Rail
Záruba, T. - Drábek, M.
In: NAGY, P., ed. EURO - Žel 2010. EURO - Žel 2010. Žilina, 26.05.2010 - 27.05.2010. Žilina: Žilinská univerzita. 2010, s. 219-224. ISBN 978-80-554-0197-3.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
58.Přínosy redukce míst zastavení v regionální železniční dopravě
Drábek, M. - Záruba, T.
2010
Elektronický dokument se vzdáleným přístupem (web)
59.Integrální taktový grafikon jako zatraktivnění veřejné dopravy
Drábek, M. - Záruba, T. - Janoš, V. - Baudyš, K., - Pospíšil, J.
In: PROCEEDING HORIZONS OF RAILWAY TRANSPORT 2010. Horizonty železničnej dopravy 2010. Strečno, 16.09.2010 - 17.09.2010. Žilinská univerzita v Žilině. 2010, s. 56-61. ISBN 978-80-554-0247-5.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
60.Configuration of railway junction on Czech railway network
Baudyš, K. - Drábek, M. - Janoš, V. - Michl, Z., - Pospíšil, J.
In: KOLEKTIV, K., ed. Abstracts of the 70. International Scientific & Practical Conference "The Issues and Prospects of railway transport development". Problemi ta perspektivy razvitija železnodorožnoho transporta. Dbnipropetrovsk, 15.04.2010 - 16.04.2010. Dnipropetrovsk: DIIT. 2010, s. 109-111.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
61.Je opravdu nezbytné zastavovat expresními vlaky v České Třebové?
Bláha, M. - Drábek, M., - Záruba, T.
ŽelPage - elektronický magazín o drahách. 2010, 0(0), ISSN 1801-5425. Dostupné z: http://www.zelpage.cz/clanky/je-opravdu-nezbytne-zastavovat-expresnimi-vlaky-v-ceske-trebove
Článek
62.Systematické katalogové trasy pro nákladní vlaky
Drábek, M.
In: 17. medzinárodné sympózium "Zvyšovanie konkurencieschopnosti európského železničného systému" EURO - Žel 2009. Zborník prednášok. 17. medzinárodné sympózium EURO - Žel 2009. Žilina, 03.06.2009 - 04.06.2009. Žilina: Žilinská univerzita. 2009, s. 141-148. ISBN 978-80-554-0024-2.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
63.6 000 t zboží skrz Prahu. Každou hodinu.
Drábek, M.
In: LOGI 2009. Sborník příspěvků. LOGI 2009. Pardubice, 19.11.2009. Pardubice: Universita Pardubice. 2009, s. 64-71. ISBN 978-80-7399-893-6.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
64.Systematická nabídka tras nákladních vlaků
Drábek, M.
Železničná doprava a logistika. 2009, 2009(03), s. 17-23. ISSN 1336-7943. Dostupné z: http://zdal.uniza.sk/
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
65.Propustnost tratí a uzlů
Drábek, M.
2007
Elektronický dokument se vzdáleným přístupem (web)
66.Vlakotramvaj v Karlsruhe
Drábek, M.
2007
Elektronický dokument se vzdáleným přístupem (web)
67.Princip integrálního taktového grafikonu (ITG)
Drábek, M.
2006
Elektronický dokument se vzdáleným přístupem (web)

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Konference EURO - Žel 2009: Systematické katalogové trasy pro nákladní vlaky
Drábek, M.
2009 - 2009
CTU0922316