Ing. Michal Drábek, Ph.D.

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
A-246 - Horská 3, Praha
Telefon:
+420-224359162
E-mail:
xdrabek@fd.cvut.cz
Pozice:
odborný asistent

Vedoucí studentského projektu:

Technologie železniční nákladní dopravy
  17X1TN - bakalářský studijní program
  17X2TN - navazující magisterský studijní program
Rozvoj železniční nákladní dopravy
  17X2RN - navazující magisterský studijní program

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Netgraph - an Efficient Tool for Periodic Timetabling and Capacity Planning
Michl, Z. - Drábek, M., - Vávra, R.
In: Student Scientific Conference Modernization of Railway IRICoN 2017. Modernizace na železnici IRICON 2017. Praha, 10.05.2017. Praha: Czech Technical University in Prague. 2017, s. 43-48. ISSN 2336-5382. ISBN 978-80-01-06297-5.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
2.Netgraph - an Efficient Tool for Periodic Timetabling and Capacity Planning
Michl, Z. - Drábek, M., - Vávra, R.
In: Modernization of the railways - IRICoN 2017. Modernizace na železnici IRICON 2017. Praha, 10.05.2017. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní. 2017, s. 29-30. ISBN 978-80-01-06140-4. Dostupné z: http://konferenceiricon17.fd.cvut.cz/
Abstrakt ve sborníku
3.Smart Rail Infrastructure Planning for Smart Cities: A Prague Rail Hub Case Study
Drábek, M. - Michl, Z.
In: RŮŽIČKA, J., ed. 2017 Smart Cities Symposium Prague (SCSP) - IEEE PROCEEDINGS. 2017 Smart Cities Symposium Prague (SCSP). Prague, 25.05.2017 - 26.05.2017. New York: IEEE Press. 2017, ISBN 978-1-5386-3825-5. Dostupné z: http://ieeexplore.ieee.org/xpl/mostRecentIssue.jsp?reload=true&punumber=7963867
Stať ve sborníku
4.Dálková doprava v Česku pod taktovkou taktu
Drábek, M. - Michl, Z.
Železničář. 2017, XXIV(17), s. 11-14. ISSN 0322-8002. Dostupné z: https://zeleznicar.cd.cz/assets/zeleznicar/zeleznicar_17_2017.pdf
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
5.Problems in Railway Capacity Allocation in the Czech Republic
Drábek, M.
In: KRAUS, J., et al., eds. Sborník příspěvků konference Young Transportation Engineers Conference 2016. Young Transportation Engineers Conference 2016. Praha, 06.10.2016. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 2016, ISBN 978-80-01-06016-2. Dostupné z: http://ytec2016.fd.cvut.cz/cz/download/Drabek-Michal-Paper.pdf
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
6.Sborník příspěvků konference Young Transportation Engineers Conference 2016
Nouzovský, L. ed. - Jacura, M. ed. - Vyčichl, J. ed. - Drábek, M. ed. - Mík, J. ed. - Kraus, J. ed., - Langr, M. ed.
Young Transportation Engineers Conference 2016. Praha, 06.10.2016. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 2016, ISBN 978-80-01-06016-2.
Sborník
7.Koncepce nákladní dopravy pro období 2017 - 2023 s výhledem do roku 2030
Drábek, M. - Michl, Z., - Týfa, L.
[Výsl. prom. do schvál. strateg. a koncep. dokum.]. 2016, Dostupné z: http://www.mdcr.cz/getattachment/Media/Media-a-tiskove-zpravy/Koncepce-nakladni-dopravy-pro-obdobi-2017-%E2%80%93-2023-r/Koncepce-nakladni-dopravy.pdf.aspx
Výsledky promítnuté do schválených strategických a koncepčních dokumentů orgánů státní nebo veřejné zprávy
8.Trendy. Hyperloop
Rozsypal, M. - Drábek, M.
2016
Audiovizuální tvorba
9.Marné čekání na rychlé vlaky
Hníková, E. - Drábek, M. - Plášek, O., - Šíp, E.
Ekonom. 2016, 0(2), s. 24-27. ISSN 1210-0714. Dostupné z: http://ekonom.ihned.cz/c1-65089240-marne-cekani-na-rychle-vlaky
Článek
10.Hyperloop: revoluce v přepravě lidí?
Krásná, J. - Drábek, M.
2016
Audiovizuální tvorba
11.On Operation of 740 m Long Freight Trains on Czech TEN - T Railway Network
Drábek, M. - Janoš, V., - Michl, Z.
In: ŘEZNÍČKOVÁ, J., JÍROVÁ, J., a FÁBERA, V., eds. Proceedings of Abstracts. INTEROPERABILITY OF RAILWAY TRANSPORT – IRICoN 2016. Praha: Fakulta dopravní. 2016, s. 10-11. ISBN 978-80-01-05939-5. Dostupné z: http://konferenceiricon16.fd.cvut.cz/files/SVK_sbornik_abstrakty.pdf
Abstrakt ve sborníku
12.Hyperloop půjde do zkušební fáze
Skoupá, A. - Drábek, M.
Logistika. 2016, 22(3), s. 28-29. ISSN 1211-0957. Dostupné z: http://logistika.ihned.cz/c1-65209770-hyperloop-pujde-do-zkusebni-faze
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
13.On Efficient Operational Concept of Future High-speed Railway in the Czech Republic
Drábek, M.
In: ŘEZNÍČKOVÁ, J., JÍROVÁ, J., a FÁBERA, V., eds. Proceedings of Abstracts. INTEROPERABILITY OF RAILWAY TRANSPORT – IRICoN 2016. Praha: Fakulta dopravní. 2016, s. 8-9. ISBN 978-80-01-05939-5. Dostupné z: http://konferenceiricon16.fd.cvut.cz/files/SVK_sbornik_abstrakty.pdf
Abstrakt ve sborníku
14.Dopravní expert: Švýcaři při stavbě Gotthardu mysleli na detaily
Navrátil, P. - Drábek, M.
2016
Audiovizuální tvorba
15.On Efficient Operational Concept of Future High-speed Railway in the Czech Republic
Drábek, M.
In: KERTIS, T., PROCHÁZKOVÁ, D., a PROCHÁZKA, J., eds. Acta polytechnica CTU Proceedings. IRICoN. Praha, 04.05.2016. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT. 2016, s. 4-11. ISSN 2336-5382. ISBN 978-80-01-06022-3. Dostupné z: https://ojs.cvut.cz/ojs/index.php/APP/article/view/3832/3706
Stať ve sborníku z tuzemské prestižní konference
16.On Operation of 740 Metre Long Freight Trains on Czech TEN-T Railway Network
Drábek, M. - Janoš, V., - Michl, Z.
In: PROCHÁZKOVÁ, D., PROCHÁZKA, J., a KERTIS, T., eds. Acta polytechnica CTU Proceedings. IRICoN. Praha, 04.05.2016. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT. 2016, s. 12-16. ISSN 2336-5382. ISBN 978-80-01-06022-3. Dostupné z: https://ojs.cvut.cz/ojs/index.php/APP/article/view/3830/3708
Stať ve sborníku z tuzemské prestižní konference
17.Optimalizace rozvoje železničního systému v ČR z hlediska přepravních potřeb
Michl, Z. - Janoš, V. - Drábek, M. - Kříž, M. - Pospíšil, J. - Sojka, M., - Vašíček, R.
Praha: Ministerstvo dopravy ČR. 2016, 1.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině
18.Optimalizace využití tratí s vyčerpanou kapacitou
Michl, Z. - Janoš, V. - Drábek, M. - Sojka, M. - Pospíšil, J. - Kříž, M., - Vašíček, R.
[Uplatněná certifikovaná metodika (do RIV)]. 2016, Dostupné z: https://www.tacr.cz/index.php/cz/certifikovane-metodiky.html
Uplatněná certifikovaná metodika
19.Quantitative Determination of Bottlenecks in Railway Networks with Periodic Service
Drábek, M. - Janoš, V., - Michl, Z.
In: OSTAŠEVIČIUS, V., ed. Proceedings of 20th International Conference Transport Means 2016. 20th International Conference Transport Means 2016. Juodkrante, 05.10.2016 - 07.10.2016. Kaunas: Kauno technologijos universitetas. 2016, s. 594-598. ISSN 1822-296X.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference
20.Hlášení o zpoždění: pokrok stojí cca 70 let
Drábek, M.
HN. Hospodářské noviny. 2015, LIX(164), s. 09. ISSN 0862-9587.
Článek
21.Network-bound Periodic Capacity for freight Trains
Drábek, M.
In: MICHL, Z., ed. Rail Control System - Workshop o IT podpoře operativního řízení provozu železniční sítě. Rail Control System - Workshop o IT podpoře operativního řízení provozu železniční sítě. Praha, 06.11.2015. Praha: Drážní společnost při ČVUT FD. 2015
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
22.VRT a RS jako páteř naší veřejné dopravy
Drábek, M.
13.05.2015.
Nepublikovaná přednáška
23.Lokálky či VRT?
Pšenička, P. org. - Drábek, M. org. - Kříž, M. org., - Michl, Z. org.
[Pořádání workshopu]. 2015
Pořádání workshopu
24.Řízení železniční dopravy
Drábek, M. org. - Kříž, M. org.
[Pořádání workshopu]. 2015
Pořádání workshopu
25.Diskussion Zukunftsoffensive Waldviertel. 20 Jahre Elektrifizierung Sigmundsherberg – Gmünd
Drábek, M.
25.09.2015.
Nepublikovaná přednáška
26.Segmentation of Public Transport Services and its Influence on Railway Capacity
Drábek, M. - Drobík, Š.
In: VYČICHL, J., et al., eds. YTEC 2015 - Sborník příspěvků konference. Young Engineers Transportation Conference 2015. Praha, 30.09.2015. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní. 2015, s. 1-6. ISBN 978-80-01-05791-9. Dostupné z: http://ytec2015.fd.cvut.cz/cz/download/Drabek-Michal-Paper.pdf
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
27.Místo na koně lezou lidé do kovových trubek. Doprava se zrychlila 66x
Kužník, J. - Všetečka, R., - Drábek, M.
2015
Elektronický dokument se vzdáleným přístupem (web)
28.Podpora železniční dopravy ve Švýcarsku
Drábek, M.
In: ŘEZNÍČKOVÁ, J., et al., eds. Sborník anotací z workshopu Zvyšování kapacity tratí. Zvyšování kapacity tratí. Cerhenice, 13.11.2014. 2015, s. 10. ISBN 978-80-214-5231-2. Dostupné z: http://www.iricon.cz/
Abstrakt ve sborníku
29.Výuka železniční a veřejné dopravy na středních školách. Metodická příručka.
Drábek, M.
2015, Dostupné z: http://vez-opvk.cz/wp-content/uploads/2014/05/KA2_Michal-Dr%C3%A1bek_V%C3%BDuka-%C5%BEelezni%C4%8Dn%C3%AD-a-ve%C5%99ejn%C3%A9-dopravy-pro-st%C5%99edn%C3%AD-%C5%A1koly.pdf
Jiná kniha česky
30.Vyhodnocení soutěže Dopravní návrh 2015
Kališ, O. org. - Zika, O. org. - Drábek, M. org., - Janoš, V. org.
[Pořádání workshopu]. 2015, Dostupné z: http://spvhd.wz.cz/soutez.htm
Pořádání workshopu
31.Potrubní pošta vs. létající auto
Kužník, J. - Všetečka, R., - Drábek, M.
MF Dnes. 2015, 2015(0), s. 20-23.
Článek
32.Kapacita pro nákladní vlaky
Drábek, M.
12.11.2014.
Nepublikovaná přednáška
33.Targeted upgrading of railway infrastructure as a result of systematic public transport planning
Pospíšil, J. - Kříž, M., - Drábek, M.
In: Systemy Transportowe. Systemy Transportowe. Katowice, 22.09.2014 - 23.09.2014. Katowice: Wydział Transportu Politechniki Śląskiej. 2014, ISBN 978-83-935232-4-5.
Abstrakt ve sborníku
34.Zastávkový populismus
Drábek, M. org. - Kříž, M. org., - Michl, Z. org.
[Pořádání workshopu]. 2014, Dostupné z: http://drahy.fd.cvut.cz/archiv/Diskuze_zastavkovy_populismus.pdf
Pořádání workshopu
35.10 let pendolina v Čechách
Drábek, M.
2014
Audiovizuální tvorba
36.Kapacita pro nákladní vlaky
Drábek, M.
12.11.2014.
Nepublikovaná přednáška
37.Podpora železniční dopravy ve Švýcarsku
Drábek, M.
13.11.2014.
Nepublikovaná přednáška
38.Ekonomické hodnocení projektů železničních staveb
Heinišová, A. org. - Drábek, M. org., - Kříž, M. org.
[Pořádání workshopu]. 2014, Dostupné z: http://drahy.fd.cvut.cz/
Pořádání workshopu
39.Vysokorychlostní železnice tématem studentských projektů
Týfa, L. - Leso, M., - Drábek, M.
Pražská technika. 2014, 16(6), s. 12-13. ISSN 1213-5348. Dostupné z: http://intranet.cvut.cz/cs/struktura/ctn/pt/resolveuid/8b1402b58500b52136a805d8a74924ae
Článek
40.Dálnice, ale na kolejích + Do 2 hodin projet celou republiku
Drábek, M.
21.05.2014.
Nepublikovaná přednáška
41.Taktové trasy pro nákladní vlaky
Drábek, M.
05.01.2013.
Nepublikovaná přednáška
42.On Symmetry of Periodic Freight Train Paths in Network
Drábek, M.
In: Horizonty železničnej dopravy 2013, Zborník príspevkov. Horizons of Railway Transport 2013. Strečno, 26.09.2013 - 27.09.2013. Žilina: Žilinská univerzita. 2013, s. 120-128. ISBN 978-80-554-0764-7.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
43.Železnice jako páteř regionální dopravy aneb Segmenty (vrstvy) nabídky veřejné dopravy
Drábek, M.
23.10.2013.
Nepublikovaná přednáška
44.Network-Bound Offer of Periodic Freight Train Paths
Drábek, M.
In: VOTRUBA, Z. a JEŘÁBEK, M., eds. 20th Anniversary of the Faculty of Transportation Sciences, Czech Technical University in Prague - Selected Papers. 20. výročí založení ČVUT v Praze FD. Praha, 01.09.2013 - 30.09.2013. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní. 2013, s. 250-261. ISBN 978-80-01-05320-1.
Stať ve sborníku z fakultní konference cizojazyčně
45.Cílené investice do železniční infrastruktury – poučení ze Švýcarska a šance pro Českou republiku
Drábek, M.
Stavebnictví. 2013, 7(09/13), s. 50-55. ISSN 1802-2030. Dostupné z: http://casopisstavebnictvi.cz/
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky
46.Rychlá železnice i v České republice
Šlegr, P. ed. - Robeš, M. ed. - Drábek, M. ed., - Stach, M. ed.
Praha: Centrum pro efektivní dopravu, o. s.. 2012, ISBN 978-80-905005-0-1.
Kniha - sborník (pro KAP)
47.Váš vlak jede každou hodinu
Drábek, M.
2012
Elektronický dokument se vzdáleným přístupem (web)
48.Švýcarsko
Drábek, M.
In: DRÁBEK, M., et al., eds. Rychlá železnice i v České republice. Praha: Centrum pro efektivní dopravu, o. s.. 2012, s. 60-69. ISBN 978-80-905005-0-1.
Kapitola v jiné knize česky
49.Hlavní město Praha
Drábek, M.
In: ROBEŠ, M., et al., eds. Rychlá železnice i v České republice. Praha: Centrum pro efektivní dopravu, o. s.. 2012, s. 122-131. ISBN 978-80-905005-0-1.
Kapitola v jiné knize česky
50.Periodické trasy pro nákladní vlaky - nediskriminační přidělování kapacity
Drábek, M.
In: Zborník príspevkov konferencie Horizonty železničnej dopravy 2012. Horizonty železničnej dopravy 2012. Strečno, 13.09.2012 - 14.09.2012. Žilina: Žilinská univerzita. 2012, s. 120-125. ISBN 978-80-554-0571-1.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
51.Network-bound Periodic Freight Train Paths - A Qualitative Generic Approach for Railway Capacity Management
Drábek, M.
In: Proceedings of 4th International Seminar on Railway Operations Modelling and Analysis RailRome2011. 4th International Seminar on Railway Operations Modelling and Analysis RailRome2011. Roma, 16.02.2011 - 18.02.2011. Rome: Universita La Sapienza. 2011, s. 1-17. ISSN 2211-453X.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
52.Proč Česká republika potřebuje vysokorychlostní železnici
Šlegr, P. - Drábek, M.
Nová železniční technika. 2011, 2011(3), s. 24-27. ISSN 1210-3942.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky
53.Analýza a opatření v procesu otevírání trhu železniční dopravě
Moos, P. - Bína, L. - Janoš, V. - Baudyš, K. - Skurovec, V. - Mocková, D., - Drábek, M.
Praha: České dráhy, a.s.. 2011, 1582011.
Výzkumná zpráva v češtině
54.Proč Česká republika potřebuje vysokorychlostní železnici
Týfa, L. - Záruba, T. - Šlegr, P. orig. auth., - Drábek, M. orig. auth.
Nová železniční technika. 2011, 19(3), s. 24-27. ISSN 1210-3942.
Recenze článku (v časopisu)
55.Vysokorychlostní železnice: v Evropě standard, pro Českou republiku šance
Drábek, M. - Šlegr, P., - Kalčík, J.
Stavebnictví. 2011, 2011(10), s. 26-31. ISSN 1802-2030.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky
56.Rozinky a konkurence na dráze
Drábek, M.
iHNED. 2011, 0ISSN 1213-7693. Dostupné z: http://hn.ihned.cz/c1-53167890-rozinky-a-konkurence-na-draze
Článek
57.Později do školy? Švýcaři diskutují, jak zmírnit ranní špičku
Drábek, M.
ŽelPage - elektronický magazín o drahách. 2011, 0(0), ISSN 1801-5425. Dostupné z: http://www.zelpage.cz/zpravy/8100
Článek
58.Studium železniční a veřejné dopravy na ČVUT FD
Drábek, M.
ŽelPage - elektronický magazín o drahách. 2011, 0(0), ISSN 1801-5425. Dostupné z: http://www.zelpage.cz/zpravy/8123
Článek
59.Drážní společnost při ČVUT FD slaví 5 let
Drábek, M. - Tiekuová, N.
ŽelPage - elektronický magazín o drahách. 2011, 0(0), ISSN 1801-5425. Dostupné z: http://www.zelpage.cz/zpravy/8426
Článek
60.Integrální taktový grafikon jako zatraktivnění veřejné dopravy
Drábek, M. - Záruba, T. - Janoš, V. - Baudyš, K., - Pospíšil, J.
In: PROCEEDING HORIZONS OF RAILWAY TRANSPORT 2010. Horizonty železničnej dopravy 2010. Strečno, 16.09.2010 - 17.09.2010. Žilinská univerzita v Žilině. 2010, s. 56-61. ISBN 978-80-554-0247-5.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
61.Configuration of railway junction on Czech railway network
Baudyš, K. - Drábek, M. - Janoš, V. - Michl, Z., - Pospíšil, J.
In: KOLEKTIV, K., ed. Abstracts of the 70. International Scientific & Practical Conference "The Issues and Prospects of railway transport development". Problemi ta perspektivy razvitija železnodorožnoho transporta. Dbnipropetrovsk, 15.04.2010 - 16.04.2010. Dnipropetrovsk: DIIT. 2010, s. 109-111.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
62.Přínosy redukce míst zastavení v regionální železniční dopravě
Drábek, M. - Záruba, T.
2010
Elektronický dokument se vzdáleným přístupem (web)
63.Influence of Integrated Periodic Timetable of Passenger Railway Transport on Freight Railway Transport
Drábek, M. - Záruba, T.
In: NAGY, P., ed. EURO - Žel 2010. EURO - Žel 2010. Žilina, 26.05.2010 - 27.05.2010. Žilina: Žilinská univerzita. 2010, s. 67-72. ISBN 978-80-554-0197-3.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
64.Je opravdu nezbytné zastavovat expresními vlaky v České Třebové?
Bláha, M. - Drábek, M., - Záruba, T.
ŽelPage - elektronický magazín o drahách. 2010, 0(0), ISSN 1801-5425. Dostupné z: http://www.zelpage.cz/clanky/je-opravdu-nezbytne-zastavovat-expresnimi-vlaky-v-ceske-trebove
Článek
65.Railway Connection Prague - Žilina in the Context of High Speed Rail
Záruba, T. - Drábek, M.
In: NAGY, P., ed. EURO - Žel 2010. EURO - Žel 2010. Žilina, 26.05.2010 - 27.05.2010. Žilina: Žilinská univerzita. 2010, s. 219-224. ISBN 978-80-554-0197-3.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
66.Systematické katalogové trasy pro nákladní vlaky
Drábek, M.
In: 17. medzinárodné sympózium "Zvyšovanie konkurencieschopnosti európského železničného systému" EURO - Žel 2009. Zborník prednášok. 17. medzinárodné sympózium EURO - Žel 2009. Žilina, 03.06.2009 - 04.06.2009. Žilina: Žilinská univerzita. 2009, s. 141-148. ISBN 978-80-554-0024-2.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
67.6 000 t zboží skrz Prahu. Každou hodinu.
Drábek, M.
In: LOGI 2009. Sborník příspěvků. LOGI 2009. Pardubice, 19.11.2009. Pardubice: Universita Pardubice. 2009, s. 64-71. ISBN 978-80-7399-893-6.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
68.Systematická nabídka tras nákladních vlaků
Drábek, M.
Železničná doprava a logistika. 2009, 2009(03), s. 17-23. ISSN 1336-7943. Dostupné z: http://zdal.uniza.sk/
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
69.Propustnost tratí a uzlů
Drábek, M.
2007
Elektronický dokument se vzdáleným přístupem (web)
70.Vlakotramvaj v Karlsruhe
Drábek, M.
2007
Elektronický dokument se vzdáleným přístupem (web)
71.Princip integrálního taktového grafikonu (ITG)
Drábek, M.
2006
Elektronický dokument se vzdáleným přístupem (web)

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Synergie v plánování železničních linek
Drábek, M.
2017 - 2019
TJ01000162
2.Konference EURO - Žel 2009: Systematické katalogové trasy pro nákladní vlaky
Drábek, M.
2009 - 2009
CTU0922316