Ing. Michal Drábek, Ph.D.

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
A-250 - Horská 3, Praha
Telefon:
+420-224359162
E-mail:
xdrabek@fd.cvut.cz
Pozice:
odborný asistent

Vedoucí studentského projektu:

Technologie železniční nákladní dopravy
  17X1TN - bakalářský studijní program
  17X2TN - navazující magisterský studijní program
Rozvoj železniční nákladní dopravy
  17X2RN - navazující magisterský studijní program

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Young Transportation Engineers Conference 2018
Nouzovský, L. ed. - Jacura, M. ed. - Doležal, O. ed. - Drábek, M. ed. - Horažďovský, P. ed. - Kraus, J. ed. - Kumpošt, P. ed. - Mík, J. ed., - Růžička, J. ed.
Sborník (2018)
2.Irregularities in Czech integrated periodic timetable
Drábek, M.
Stať ve sborníku (2018)
3.Design of Additional Locomotive Service in the Vysočina Area
Růžička, J. - Drábek, M., - Michl, Z.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2018)
4.Fluctuations in Passenger Railway Service Period
Drábek, M. - Pospíšil, J.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2018)
5.Analytická část - možnosti a limity synergie železničních linek
Drábek, M. - Kříž, M. - Michl, Z. - Urbaniec, K. - Kužel, V. - Janoš, V. - Vašíček, R. - Papež, R. - Karkošiaková, N. - Pospíšil, J., - Sojka, M.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2018)
6.Netgraph - an Efficient Tool for Periodic Timetabling and Capacity Planning
Michl, Z. - Drábek, M., - Vávra, R.
Abstrakt ve sborníku (2017)
7.Netgraph - an Efficient Tool for Periodic Timetabling and Capacity Planning
Michl, Z. - Drábek, M., - Vávra, R.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2017)
8.Smart Rail Infrastructure Planning for Smart Cities: A Prague Rail Hub Case Study
Drábek, M. - Michl, Z.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2017)
9.Dálková doprava v Česku pod taktovkou taktu
Drábek, M. - Michl, Z.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2017)
10.On Efficient Operational Concept of Future High-speed Railway in the Czech Republic
Drábek, M.
Stať ve sborníku z tuzemské prestižní konference (2016)
11.Trendy. Hyperloop
Rozsypal, M. - Drábek, M.
Audiovizuální tvorba (2016)
12.Marné čekání na rychlé vlaky
Hníková, E. - Drábek, M. - Plášek, O., - Šíp, E.
Článek (2016)
13.On Operation of 740 m Long Freight Trains on Czech TEN - T Railway Network
Drábek, M. - Janoš, V., - Michl, Z.
Abstrakt ve sborníku (2016)
14.Hyperloop: revoluce v přepravě lidí?
Krásná, J. - Drábek, M.
Audiovizuální tvorba (2016)
15.On Efficient Operational Concept of Future High-speed Railway in the Czech Republic
Drábek, M.
Abstrakt ve sborníku (2016)
16.Hyperloop půjde do zkušební fáze
Skoupá, A. - Drábek, M.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2016)
17.Dopravní expert: Švýcaři při stavbě Gotthardu mysleli na detaily
Navrátil, P. - Drábek, M.
Audiovizuální tvorba (2016)
18.Sborník příspěvků konference Young Transportation Engineers Conference 2016
Nouzovský, L. ed. - Jacura, M. ed. - Vyčichl, J. ed. - Drábek, M. ed. - Mík, J. ed. - Kraus, J. ed., - Langr, M. ed.
Sborník (2016)
19.On Operation of 740 Metre Long Freight Trains on Czech TEN-T Railway Network
Drábek, M. - Janoš, V., - Michl, Z.
Stať ve sborníku z tuzemské prestižní konference (2016)
20.Quantitative Determination of Bottlenecks in Railway Networks with Periodic Service
Drábek, M. - Janoš, V., - Michl, Z.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2016)
21.Problems in Railway Capacity Allocation in the Czech Republic
Drábek, M.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2016)
22.Optimalizace rozvoje železničního systému v ČR z hlediska přepravních potřeb
Michl, Z. - Janoš, V. - Drábek, M. - Kříž, M. - Pospíšil, J. - Sojka, M., - Vašíček, R.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2016)
23.Optimalizace využití tratí s vyčerpanou kapacitou
Michl, Z. - Janoš, V. - Drábek, M. - Sojka, M. - Pospíšil, J. - Kříž, M., - Vašíček, R.
Uplatněná certifikovaná metodika (2016)
24.Koncepce nákladní dopravy pro období 2017 - 2023 s výhledem do roku 2030
Drábek, M. - Michl, Z., - Týfa, L.
Výsledky promítnuté do schválených strategických a koncepčních dokumentů orgánů státní nebo veřejné zprávy (2016)
25.Řízení železniční dopravy
Drábek, M. org. - Kříž, M. org.
Pořádání workshopu (2015)
26.VRT a RS jako páteř naší veřejné dopravy
Drábek, M.
Nepublikovaná přednáška (2015)
27.Lokálky či VRT?
Pšenička, P. org. - Drábek, M. org. - Kříž, M. org., - Michl, Z. org.
Pořádání workshopu (2015)
28.Místo na koně lezou lidé do kovových trubek. Doprava se zrychlila 66x
Kužník, J. - Všetečka, R., - Drábek, M.
Elektronický dokument se vzdáleným přístupem (web) (2015)
29.Potrubní pošta vs. létající auto
Kužník, J. - Všetečka, R., - Drábek, M.
Článek (2015)
30.Výuka železniční a veřejné dopravy na středních školách. Metodická příručka.
Drábek, M.
Jiná kniha česky (2015)
31.Segmentation of Public Transport Services and its Influence on Railway Capacity
Drábek, M. - Drobík, Š.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2015)
32.Diskussion Zukunftsoffensive Waldviertel. 20 Jahre Elektrifizierung Sigmundsherberg – Gmünd
Drábek, M.
Nepublikovaná přednáška (2015)
33.Vyhodnocení soutěže Dopravní návrh 2015
Kališ, O. org. - Zika, O. org. - Drábek, M. org., - Janoš, V. org.
Pořádání workshopu (2015)
34.Network-bound Periodic Capacity for freight Trains
Drábek, M.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2015)
35.Hlášení o zpoždění: pokrok stojí cca 70 let
Drábek, M.
Článek (2015)
36.Podpora železniční dopravy ve Švýcarsku
Drábek, M.
Abstrakt ve sborníku (2015)
37.10 let pendolina v Čechách
Drábek, M.
Audiovizuální tvorba (2014)
38.Kapacita pro nákladní vlaky
Drábek, M.
Nepublikovaná přednáška (2014)
39.Kapacita pro nákladní vlaky
Drábek, M.
Nepublikovaná přednáška (2014)
40.Dálnice, ale na kolejích + Do 2 hodin projet celou republiku
Drábek, M.
Nepublikovaná přednáška (2014)
41.Vysokorychlostní železnice tématem studentských projektů
Týfa, L. - Leso, M., - Drábek, M.
Článek (2014)
42.Podpora železniční dopravy ve Švýcarsku
Drábek, M.
Nepublikovaná přednáška (2014)
43.Ekonomické hodnocení projektů železničních staveb
Heinišová, A. org. - Drábek, M. org., - Kříž, M. org.
Pořádání workshopu (2014)
44.Zastávkový populismus
Drábek, M. org. - Kříž, M. org., - Michl, Z. org.
Pořádání workshopu (2014)
45.Targeted upgrading of railway infrastructure as a result of systematic public transport planning
Pospíšil, J. - Kříž, M., - Drábek, M.
Abstrakt ve sborníku (2014)
46.On Symmetry of Periodic Freight Train Paths in Network
Drábek, M.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2013)
47.Taktové trasy pro nákladní vlaky
Drábek, M.
Nepublikovaná přednáška (2013)
48.Železnice jako páteř regionální dopravy aneb Segmenty (vrstvy) nabídky veřejné dopravy
Drábek, M.
Nepublikovaná přednáška (2013)
49.Network-Bound Offer of Periodic Freight Train Paths
Drábek, M.
Stať ve sborníku z fakultní konference cizojazyčně (2013)
50.Cílené investice do železniční infrastruktury – poučení ze Švýcarska a šance pro Českou republiku
Drábek, M.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2013)
51.Hlavní město Praha
Drábek, M.
Kapitola v jiné knize česky (2012)
52.Rychlá železnice i v České republice
Šlegr, P. ed. - Robeš, M. ed. - Drábek, M. ed., - Stach, M. ed.
Kniha - sborník (pro KAP) (2012)
53.Váš vlak jede každou hodinu
Drábek, M.
Elektronický dokument se vzdáleným přístupem (web) (2012)
54.Švýcarsko
Drábek, M.
Kapitola v jiné knize česky (2012)
55.Periodické trasy pro nákladní vlaky - nediskriminační přidělování kapacity
Drábek, M.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2012)
56.Analýza a opatření v procesu otevírání trhu železniční dopravě
Moos, P. - Bína, L. - Janoš, V. - Baudyš, K. - Skurovec, V. - Mocková, D., - Drábek, M.
Výzkumná zpráva v češtině (2011)
57.Network-bound Periodic Freight Train Paths - A Qualitative Generic Approach for Railway Capacity Management
Drábek, M.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2011)
58.Proč Česká republika potřebuje vysokorychlostní železnici
Šlegr, P. - Drábek, M.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2011)
59.Studium železniční a veřejné dopravy na ČVUT FD
Drábek, M.
Článek (2011)
60.Drážní společnost při ČVUT FD slaví 5 let
Drábek, M. - Tiekuová, N.
Článek (2011)
61.Rozinky a konkurence na dráze
Drábek, M.
Článek (2011)
62.Proč Česká republika potřebuje vysokorychlostní železnici
Týfa, L. - Záruba, T. - Šlegr, P. orig. auth., - Drábek, M. orig. auth.
Recenze článku (v časopisu) (2011)
63.Vysokorychlostní železnice: v Evropě standard, pro Českou republiku šance
Drábek, M. - Šlegr, P., - Kalčík, J.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2011)
64.Později do školy? Švýcaři diskutují, jak zmírnit ranní špičku
Drábek, M.
Článek (2011)
65.Configuration of railway junction on Czech railway network
Baudyš, K. - Drábek, M. - Janoš, V. - Michl, Z., - Pospíšil, J.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2010)
66.Influence of Integrated Periodic Timetable of Passenger Railway Transport on Freight Railway Transport
Drábek, M. - Záruba, T.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2010)
67.Railway Connection Prague - Žilina in the Context of High Speed Rail
Záruba, T. - Drábek, M.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2010)
68.Integrální taktový grafikon jako zatraktivnění veřejné dopravy
Drábek, M. - Záruba, T. - Janoš, V. - Baudyš, K., - Pospíšil, J.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2010)
69.Je opravdu nezbytné zastavovat expresními vlaky v České Třebové?
Bláha, M. - Drábek, M., - Záruba, T.
Článek (2010)
70.Přínosy redukce míst zastavení v regionální železniční dopravě
Drábek, M. - Záruba, T.
Elektronický dokument se vzdáleným přístupem (web) (2010)
71.Systematické katalogové trasy pro nákladní vlaky
Drábek, M.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2009)
72.Systematická nabídka tras nákladních vlaků
Drábek, M.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2009)
73.6 000 t zboží skrz Prahu. Každou hodinu.
Drábek, M.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2009)
74.Vlakotramvaj v Karlsruhe
Drábek, M.
Elektronický dokument se vzdáleným přístupem (web) (2007)
75.Propustnost tratí a uzlů
Drábek, M.
Elektronický dokument se vzdáleným přístupem (web) (2007)
76.Princip integrálního taktového grafikonu (ITG)
Drábek, M.
Elektronický dokument se vzdáleným přístupem (web) (2006)

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Synergie v plánování železničních linek
Drábek, M.
2017 - 2019
TJ01000162
2.Konference EURO - Žel 2009: Systematické katalogové trasy pro nákladní vlaky
Drábek, M.
2009 - 2009
CTU0922316