info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT FD

Ing. Michal Drábek, Ph.D.

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
A-250 - Horská 3, Praha
Telefon:
+420-224359162
E-mail:
xdrabek@fd.cvut.cz
Pozice:
odborný asistent

Garant předmětů v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

17TSI - Technologie silniční dopravy

Vyučující předmětů v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

17TEDL - Technologie dopravy a logistika (přednášející, cvičící)
17TSI - Technologie silniční dopravy (přednášející, cvičící)
617TEDK - Technologie dopravy a logistika (přednášející, cvičící)
617TEDL - Technologie dopravy a logistika (přednášející, cvičící)
617TSI - Technologie silniční dopravy (přednášející, cvičící)
617TVD - Technologie veřejné dopravy (přednášející, cvičící)
617TZNK - Technologie železniční dopravy (přednášející, cvičící)

Školitel specialista studentů v doktorském studiu:

Ing. et Ing. Daniel Drnec
Ing. Martin Chýle
Ing. Rudolf Vávra

Vedoucí studentského projektu:

Technologie železniční nákladní dopravy
  17X1TN - bakalářský studijní program