info k situaci na Ukrajině

logo ČVUT

Ing. Michal Drábek, Ph.D.

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
A-250 - Horská 3, Praha
Telefon:
+420-224359162
E-mail:
xdrabek@fd.cvut.cz
Pozice:
odborný asistent

Garant předmětů v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

17TSI - Technologie silniční dopravy

Vyučující předmětů v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

17TEDL - Technologie dopravy a logistika (přednášející, cvičící)
17TSI - Technologie silniční dopravy (přednášející, cvičící)
617TEDK - Technologie dopravy a logistika (přednášející, cvičící)
617TEDL - Technologie dopravy a logistika (přednášející, cvičící)
617TSI - Technologie silniční dopravy (přednášející, cvičící)
617TVD - Technologie veřejné dopravy (přednášející, cvičící)
617TZNK - Technologie železniční dopravy (přednášející, cvičící)

Školitel specialista studentů v doktorském studiu:

Ing. Martin Chýle
Ing. Rudolf Vávra

Vedoucí studentského projektu:

Technologie železniční nákladní dopravy
  17X2TN - navazující magisterský studijní program

* informace pocházejí z univerzitní databáze V3S
v DB je chyba..Nenalezeny žádné údaje.

* informace pocházejí z univerzitní databáze V3S

1.Smart freight TranspOrt and logistics Research Methodologies
řešitel: Horák, T.
spoluřešitelé: Drábek, M. - Michl, Z. - Přibyl, O.
2021 - 2023
Horizon 2020
2.Efektivní provozní koncept pro Rychlá spojení
řešitel: Drábek, M.
spoluřešitelé: Janoš, V. - Pospíšil, J.
2020 - 2023
Program na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti dopravy - DOPRAVA 2020+
3.Synergie v plánování železničních linek
řešitel: Drábek, M.
spoluřešitel: Janoš, V.
2017 - 2019
Program na podporu aplikovaného výzkumu ZÉTA
4.Young Transportation Engineers Conference
řešitel: Nouzovský, L.
spoluřešitelé: Drábek, M. - Jacura, M. - Langr, M. - Mík, J. - Vyčichl, J.
2016 - 2016
Studentská vědecká konference ČVUT - SVK 49/16/F6
5.Konference EURO - Žel 2009: Systematické katalogové trasy pro nákladní vlaky
řešitel: Drábek, M.
spoluřešitel: Janoš, V.
2009 - 2009
IGS ČVUT - CTU0922316