Ing. Michal Drábek, Ph.D.

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
A-250 - Horská 3, Praha
Telefon:
+420-224359162
E-mail:
xdrabek@fd.cvut.cz
Pozice:
odborný asistent

Vedoucí studentského projektu:

Technologie železniční nákladní dopravy
  17X1TN - bakalářský studijní program
  17X2TN - navazující magisterský studijní program
Rozvoj železniční nákladní dopravy
  17X2RN - navazující magisterský studijní program

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Design of Additional Locomotive Service in the Vysočina Area
Růžička, J. - Drábek, M., - Michl, Z.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2018)
2.Fluctuations in Passenger Railway Service Period
Drábek, M. - Pospíšil, J.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2018)
3.Analytická část - možnosti a limity synergie železničních linek
Drábek, M. - Kříž, M. - Michl, Z. - Urbaniec, K. - Kužel, V. - Janoš, V. - Vašíček, R. - Papež, R. - Karkošiaková, N. - Pospíšil, J., - Sojka, M.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2018)
4.Young Transportation Engineers Conference 2018
Nouzovský, L. ed. - Jacura, M. ed. - Doležal, O. ed. - Drábek, M. ed. - Horažďovský, P. ed. - Kraus, J. ed. - Kumpošt, P. ed. - Mík, J. ed., - Růžička, J. ed.
Sborník (2018)
5.Irregularities in Czech integrated periodic timetable
Drábek, M.
Stať ve sborníku (2018)
6.Dálková doprava v Česku pod taktovkou taktu
Drábek, M. - Michl, Z.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2017)
7.Netgraph - an Efficient Tool for Periodic Timetabling and Capacity Planning
Michl, Z. - Drábek, M., - Vávra, R.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2017)
8.Smart Rail Infrastructure Planning for Smart Cities: A Prague Rail Hub Case Study
Drábek, M. - Michl, Z.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2017)
9.Netgraph - an Efficient Tool for Periodic Timetabling and Capacity Planning
Michl, Z. - Drábek, M., - Vávra, R.
Abstrakt ve sborníku (2017)
10.Hyperloop půjde do zkušební fáze
Skoupá, A. - Drábek, M.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2016)
11.Koncepce nákladní dopravy pro období 2017 - 2023 s výhledem do roku 2030
Drábek, M. - Michl, Z., - Týfa, L.
Výsledky promítnuté do schválených strategických a koncepčních dokumentů orgánů státní nebo veřejné zprávy (2016)
12.On Operation of 740 Metre Long Freight Trains on Czech TEN-T Railway Network
Drábek, M. - Janoš, V., - Michl, Z.
Stať ve sborníku z tuzemské prestižní konference (2016)
13.On Efficient Operational Concept of Future High-speed Railway in the Czech Republic
Drábek, M.
Stať ve sborníku z tuzemské prestižní konference (2016)
14.Problems in Railway Capacity Allocation in the Czech Republic
Drábek, M.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2016)
15.Quantitative Determination of Bottlenecks in Railway Networks with Periodic Service
Drábek, M. - Janoš, V., - Michl, Z.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2016)
16.Optimalizace využití tratí s vyčerpanou kapacitou
Michl, Z. - Janoš, V. - Drábek, M. - Sojka, M. - Pospíšil, J. - Kříž, M., - Vašíček, R.
Uplatněná certifikovaná metodika (2016)
17.Trendy. Hyperloop
Rozsypal, M. - Drábek, M.
Audiovizuální tvorba (2016)
18.Hyperloop: revoluce v přepravě lidí?
Krásná, J. - Drábek, M.
Audiovizuální tvorba (2016)
19.Dopravní expert: Švýcaři při stavbě Gotthardu mysleli na detaily
Navrátil, P. - Drábek, M.
Audiovizuální tvorba (2016)
20.Optimalizace rozvoje železničního systému v ČR z hlediska přepravních potřeb
Michl, Z. - Janoš, V. - Drábek, M. - Kříž, M. - Pospíšil, J. - Sojka, M., - Vašíček, R.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2016)
21.On Efficient Operational Concept of Future High-speed Railway in the Czech Republic
Drábek, M.
Abstrakt ve sborníku (2016)
22.Sborník příspěvků konference Young Transportation Engineers Conference 2016
Nouzovský, L. ed. - Jacura, M. ed. - Vyčichl, J. ed. - Drábek, M. ed. - Mík, J. ed. - Kraus, J. ed., - Langr, M. ed.
Sborník (2016)
23.Marné čekání na rychlé vlaky
Hníková, E. - Drábek, M. - Plášek, O., - Šíp, E.
Článek (2016)
24.On Operation of 740 m Long Freight Trains on Czech TEN - T Railway Network
Drábek, M. - Janoš, V., - Michl, Z.
Abstrakt ve sborníku (2016)
25.Místo na koně lezou lidé do kovových trubek. Doprava se zrychlila 66x
Kužník, J. - Všetečka, R., - Drábek, M.
Elektronický dokument se vzdáleným přístupem (web) (2015)
26.Výuka železniční a veřejné dopravy na středních školách. Metodická příručka.
Drábek, M.
Jiná kniha česky (2015)
27.Segmentation of Public Transport Services and its Influence on Railway Capacity
Drábek, M. - Drobík, Š.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2015)
28.Network-bound Periodic Capacity for freight Trains
Drábek, M.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2015)
29.Lokálky či VRT?
Pšenička, P. org. - Drábek, M. org. - Kříž, M. org., - Michl, Z. org.
Pořádání workshopu (2015)
30.Řízení železniční dopravy
Drábek, M. org. - Kříž, M. org.
Pořádání workshopu (2015)
31.Vyhodnocení soutěže Dopravní návrh 2015
Kališ, O. org. - Zika, O. org. - Drábek, M. org., - Janoš, V. org.
Pořádání workshopu (2015)
32.VRT a RS jako páteř naší veřejné dopravy
Drábek, M.
Nepublikovaná přednáška (2015)
33.Diskussion Zukunftsoffensive Waldviertel. 20 Jahre Elektrifizierung Sigmundsherberg – Gmünd
Drábek, M.
Nepublikovaná přednáška (2015)
34.Potrubní pošta vs. létající auto
Kužník, J. - Všetečka, R., - Drábek, M.
Článek (2015)
35.Hlášení o zpoždění: pokrok stojí cca 70 let
Drábek, M.
Článek (2015)
36.Podpora železniční dopravy ve Švýcarsku
Drábek, M.
Abstrakt ve sborníku (2015)
37.10 let pendolina v Čechách
Drábek, M.
Audiovizuální tvorba (2014)
38.Ekonomické hodnocení projektů železničních staveb
Heinišová, A. org. - Drábek, M. org., - Kříž, M. org.
Pořádání workshopu (2014)
39.Zastávkový populismus
Drábek, M. org. - Kříž, M. org., - Michl, Z. org.
Pořádání workshopu (2014)
40.Dálnice, ale na kolejích + Do 2 hodin projet celou republiku
Drábek, M.
Nepublikovaná přednáška (2014)
41.Vysokorychlostní železnice tématem studentských projektů
Týfa, L. - Leso, M., - Drábek, M.
Článek (2014)
42.Podpora železniční dopravy ve Švýcarsku
Drábek, M.
Nepublikovaná přednáška (2014)
43.Kapacita pro nákladní vlaky
Drábek, M.
Nepublikovaná přednáška (2014)
44.Kapacita pro nákladní vlaky
Drábek, M.
Nepublikovaná přednáška (2014)
45.Targeted upgrading of railway infrastructure as a result of systematic public transport planning
Pospíšil, J. - Kříž, M., - Drábek, M.
Abstrakt ve sborníku (2014)
46.Cílené investice do železniční infrastruktury – poučení ze Švýcarska a šance pro Českou republiku
Drábek, M.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2013)
47.Network-Bound Offer of Periodic Freight Train Paths
Drábek, M.
Stať ve sborníku z fakultní konference cizojazyčně (2013)
48.On Symmetry of Periodic Freight Train Paths in Network
Drábek, M.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2013)
49.Železnice jako páteř regionální dopravy aneb Segmenty (vrstvy) nabídky veřejné dopravy
Drábek, M.
Nepublikovaná přednáška (2013)
50.Taktové trasy pro nákladní vlaky
Drábek, M.
Nepublikovaná přednáška (2013)
51.Váš vlak jede každou hodinu
Drábek, M.
Elektronický dokument se vzdáleným přístupem (web) (2012)
52.Hlavní město Praha
Drábek, M.
Kapitola v jiné knize česky (2012)
53.Švýcarsko
Drábek, M.
Kapitola v jiné knize česky (2012)
54.Periodické trasy pro nákladní vlaky - nediskriminační přidělování kapacity
Drábek, M.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2012)
55.Rychlá železnice i v České republice
Šlegr, P. ed. - Robeš, M. ed. - Drábek, M. ed., - Stach, M. ed.
Kniha - sborník (pro KAP) (2012)
56.Proč Česká republika potřebuje vysokorychlostní železnici
Šlegr, P. - Drábek, M.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2011)
57.Vysokorychlostní železnice: v Evropě standard, pro Českou republiku šance
Drábek, M. - Šlegr, P., - Kalčík, J.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2011)
58.Network-bound Periodic Freight Train Paths - A Qualitative Generic Approach for Railway Capacity Management
Drábek, M.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2011)
59.Analýza a opatření v procesu otevírání trhu železniční dopravě
Moos, P. - Bína, L. - Janoš, V. - Baudyš, K. - Skurovec, V. - Mocková, D., - Drábek, M.
Výzkumná zpráva v češtině (2011)
60.Rozinky a konkurence na dráze
Drábek, M.
Článek (2011)
61.Proč Česká republika potřebuje vysokorychlostní železnici
Týfa, L. - Záruba, T. - Šlegr, P. orig. auth., - Drábek, M. orig. auth.
Recenze článku (v časopisu) (2011)
62.Drážní společnost při ČVUT FD slaví 5 let
Drábek, M. - Tiekuová, N.
Článek (2011)
63.Studium železniční a veřejné dopravy na ČVUT FD
Drábek, M.
Článek (2011)
64.Později do školy? Švýcaři diskutují, jak zmírnit ranní špičku
Drábek, M.
Článek (2011)
65.Přínosy redukce míst zastavení v regionální železniční dopravě
Drábek, M. - Záruba, T.
Elektronický dokument se vzdáleným přístupem (web) (2010)
66.Integrální taktový grafikon jako zatraktivnění veřejné dopravy
Drábek, M. - Záruba, T. - Janoš, V. - Baudyš, K., - Pospíšil, J.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2010)
67.Influence of Integrated Periodic Timetable of Passenger Railway Transport on Freight Railway Transport
Drábek, M. - Záruba, T.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2010)
68.Railway Connection Prague - Žilina in the Context of High Speed Rail
Záruba, T. - Drábek, M.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2010)
69.Configuration of railway junction on Czech railway network
Baudyš, K. - Drábek, M. - Janoš, V. - Michl, Z., - Pospíšil, J.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2010)
70.Je opravdu nezbytné zastavovat expresními vlaky v České Třebové?
Bláha, M. - Drábek, M., - Záruba, T.
Článek (2010)
71.Systematická nabídka tras nákladních vlaků
Drábek, M.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2009)
72.6 000 t zboží skrz Prahu. Každou hodinu.
Drábek, M.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2009)
73.Systematické katalogové trasy pro nákladní vlaky
Drábek, M.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2009)
74.Vlakotramvaj v Karlsruhe
Drábek, M.
Elektronický dokument se vzdáleným přístupem (web) (2007)
75.Propustnost tratí a uzlů
Drábek, M.
Elektronický dokument se vzdáleným přístupem (web) (2007)
76.Princip integrálního taktového grafikonu (ITG)
Drábek, M.
Elektronický dokument se vzdáleným přístupem (web) (2006)

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Synergie v plánování železničních linek
Drábek, M.
2017 - 2019
TJ01000162
2.Konference EURO - Žel 2009: Systematické katalogové trasy pro nákladní vlaky
Drábek, M.
2009 - 2009
CTU0922316