Ing. Michal Drábek, Ph.D.

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
A-250 - Horská 3, Praha
Telefon:
+420-224359162
E-mail:
xdrabek@fd.cvut.cz
Pozice:
odborný asistent

Vedoucí studentského projektu:

Technologie železniční nákladní dopravy
  17X1TN - bakalářský studijní program
  17X2TN - navazující magisterský studijní program
Rozvoj železniční nákladní dopravy
  17X2RN - navazující magisterský studijní program

Odborné zaměření:

 • Autobusová doprava
 • Dělba přepravní práce
 • Doprava
 • Dopravní infrastruktura
 • Dopravní obslužnost
 • Dopravní provoz
 • Doprovázená kombinovaná doprava
 • Grafikony dopravy
 • Informační systémy pro cestující
 • Integrované dopravní systémy
 • Kombinovaná doprava
 • Kontejnerizace
 • Kvalita přepravy
 • Lokomotivní hospodářství
 • Maglev
 • Mechanizace přepravy
 • Městská doprava
 • Městská doprava autobusová
 • Městská doprava kolejová
 • Městská doprava podzemní
 • Městský systém dopravní
 • Metro
 • Mezinárodní doprava
 • Náboženská filozofie hodnot
 • Nákladní doprava
 • Nedoprovázená kombinovaná doprava
 • Oběh vozů
 • Osobní doprava
 • Paletizace
 • Pravoslaví
 • Propustnost komunikací
 • Přeprava nákladů
 • Přeprava osob
 • Regionální doprava
 • Rekreační doprava
 • Rychlodráhy
 • Silniční doprava
 • Stanice metra
 • Tramvajová doprava
 • Trolejbusová doprava
 • Veřejná doprava
 • Vlakotvorba
 • Vlakové čety
 • Vlaky
 • Vnitrostátní doprava
 • Vozové hospodářství
 • Železniční budovy
 • Železniční doprava
 • Železniční koridory
 • Železniční provoz
 • Železniční stanice
 • Železniční stavby
 • Železniční tratě
 • Železniční tratě elektrifikované
 • Železniční tratě ozubnicové
 • Železniční tratě s normálním rozchodem
 • Železniční tratě širokorozchodné
 • Železniční tratě úzkorozchodné
 • Železniční tratě vysokorychlostní

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Young Transportation Engineers Conference 2018
Nouzovský, L. ed. - Jacura, M. ed. - Doležal, O. ed. - Drábek, M. ed. - Horažďovský, P. ed. - Kraus, J. ed. - Kumpošt, P. ed. - Mík, J. ed., - Růžička, J. ed.
Sborník (2018)
2.Netgraph - an Efficient Tool for Periodic Timetabling and Capacity Planning
Michl, Z. - Drábek, M., - Vávra, R.
Abstrakt ve sborníku (2017)
3.Smart Rail Infrastructure Planning for Smart Cities: A Prague Rail Hub Case Study
Drábek, M. - Michl, Z.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2017)
4.Dálková doprava v Česku pod taktovkou taktu
Drábek, M. - Michl, Z.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2017)
5.Netgraph - an Efficient Tool for Periodic Timetabling and Capacity Planning
Michl, Z. - Drábek, M., - Vávra, R.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2017)
6.Hyperloop půjde do zkušební fáze
Skoupá, A. - Drábek, M.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2016)
7.On Efficient Operational Concept of Future High-speed Railway in the Czech Republic
Drábek, M.
Abstrakt ve sborníku (2016)
8.Hyperloop: revoluce v přepravě lidí?
Krásná, J. - Drábek, M.
Audiovizuální tvorba (2016)
9.On Operation of 740 m Long Freight Trains on Czech TEN - T Railway Network
Drábek, M. - Janoš, V., - Michl, Z.
Abstrakt ve sborníku (2016)
10.Marné čekání na rychlé vlaky
Hníková, E. - Drábek, M. - Plášek, O., - Šíp, E.
Článek (2016)
11.Trendy. Hyperloop
Rozsypal, M. - Drábek, M.
Audiovizuální tvorba (2016)
12.Dopravní expert: Švýcaři při stavbě Gotthardu mysleli na detaily
Navrátil, P. - Drábek, M.
Audiovizuální tvorba (2016)
13.Optimalizace využití tratí s vyčerpanou kapacitou
Michl, Z. - Janoš, V. - Drábek, M. - Sojka, M. - Pospíšil, J. - Kříž, M., - Vašíček, R.
Uplatněná certifikovaná metodika (2016)
14.On Operation of 740 Metre Long Freight Trains on Czech TEN-T Railway Network
Drábek, M. - Janoš, V., - Michl, Z.
Stať ve sborníku z tuzemské prestižní konference (2016)
15.On Efficient Operational Concept of Future High-speed Railway in the Czech Republic
Drábek, M.
Stať ve sborníku z tuzemské prestižní konference (2016)
16.Sborník příspěvků konference Young Transportation Engineers Conference 2016
Nouzovský, L. ed. - Jacura, M. ed. - Vyčichl, J. ed. - Drábek, M. ed. - Mík, J. ed. - Kraus, J. ed., - Langr, M. ed.
Sborník (2016)
17.Quantitative Determination of Bottlenecks in Railway Networks with Periodic Service
Drábek, M. - Janoš, V., - Michl, Z.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2016)
18.Optimalizace rozvoje železničního systému v ČR z hlediska přepravních potřeb
Michl, Z. - Janoš, V. - Drábek, M. - Kříž, M. - Pospíšil, J. - Sojka, M., - Vašíček, R.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2016)
19.Problems in Railway Capacity Allocation in the Czech Republic
Drábek, M.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2016)
20.Koncepce nákladní dopravy pro období 2017 - 2023 s výhledem do roku 2030
Drábek, M. - Michl, Z., - Týfa, L.
Výsledky promítnuté do schválených strategických a koncepčních dokumentů orgánů státní nebo veřejné zprávy (2016)
21.Řízení železniční dopravy
Drábek, M. org. - Kříž, M. org.
Pořádání workshopu (2015)
22.Potrubní pošta vs. létající auto
Kužník, J. - Všetečka, R., - Drábek, M.
Článek (2015)
23.Místo na koně lezou lidé do kovových trubek. Doprava se zrychlila 66x
Kužník, J. - Všetečka, R., - Drábek, M.
Elektronický dokument se vzdáleným přístupem (web) (2015)
24.VRT a RS jako páteř naší veřejné dopravy
Drábek, M.
Nepublikovaná přednáška (2015)
25.Lokálky či VRT?
Pšenička, P. org. - Drábek, M. org. - Kříž, M. org., - Michl, Z. org.
Pořádání workshopu (2015)
26.Segmentation of Public Transport Services and its Influence on Railway Capacity
Drábek, M. - Drobík, Š.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2015)
27.Výuka železniční a veřejné dopravy na středních školách. Metodická příručka.
Drábek, M.
Jiná kniha česky (2015)
28.Diskussion Zukunftsoffensive Waldviertel. 20 Jahre Elektrifizierung Sigmundsherberg – Gmünd
Drábek, M.
Nepublikovaná přednáška (2015)
29.Vyhodnocení soutěže Dopravní návrh 2015
Kališ, O. org. - Zika, O. org. - Drábek, M. org., - Janoš, V. org.
Pořádání workshopu (2015)
30.Network-bound Periodic Capacity for freight Trains
Drábek, M.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2015)
31.Hlášení o zpoždění: pokrok stojí cca 70 let
Drábek, M.
Článek (2015)
32.Podpora železniční dopravy ve Švýcarsku
Drábek, M.
Abstrakt ve sborníku (2015)
33.Dálnice, ale na kolejích + Do 2 hodin projet celou republiku
Drábek, M.
Nepublikovaná přednáška (2014)
34.Vysokorychlostní železnice tématem studentských projektů
Týfa, L. - Leso, M., - Drábek, M.
Článek (2014)
35.Podpora železniční dopravy ve Švýcarsku
Drábek, M.
Nepublikovaná přednáška (2014)
36.Ekonomické hodnocení projektů železničních staveb
Heinišová, A. org. - Drábek, M. org., - Kříž, M. org.
Pořádání workshopu (2014)
37.Zastávkový populismus
Drábek, M. org. - Kříž, M. org., - Michl, Z. org.
Pořádání workshopu (2014)
38.10 let pendolina v Čechách
Drábek, M.
Audiovizuální tvorba (2014)
39.Kapacita pro nákladní vlaky
Drábek, M.
Nepublikovaná přednáška (2014)
40.Kapacita pro nákladní vlaky
Drábek, M.
Nepublikovaná přednáška (2014)
41.Targeted upgrading of railway infrastructure as a result of systematic public transport planning
Pospíšil, J. - Kříž, M., - Drábek, M.
Abstrakt ve sborníku (2014)
42.Cílené investice do železniční infrastruktury – poučení ze Švýcarska a šance pro Českou republiku
Drábek, M.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2013)
43.Network-Bound Offer of Periodic Freight Train Paths
Drábek, M.
Stať ve sborníku z fakultní konference cizojazyčně (2013)
44.Železnice jako páteř regionální dopravy aneb Segmenty (vrstvy) nabídky veřejné dopravy
Drábek, M.
Nepublikovaná přednáška (2013)
45.On Symmetry of Periodic Freight Train Paths in Network
Drábek, M.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2013)
46.Taktové trasy pro nákladní vlaky
Drábek, M.
Nepublikovaná přednáška (2013)
47.Rychlá železnice i v České republice
Šlegr, P. ed. - Robeš, M. ed. - Drábek, M. ed., - Stach, M. ed.
Kniha - sborník (pro KAP) (2012)
48.Periodické trasy pro nákladní vlaky - nediskriminační přidělování kapacity
Drábek, M.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2012)
49.Váš vlak jede každou hodinu
Drábek, M.
Elektronický dokument se vzdáleným přístupem (web) (2012)
50.Švýcarsko
Drábek, M.
Kapitola v jiné knize česky (2012)
51.Hlavní město Praha
Drábek, M.
Kapitola v jiné knize česky (2012)
52.Analýza a opatření v procesu otevírání trhu železniční dopravě
Moos, P. - Bína, L. - Janoš, V. - Baudyš, K. - Skurovec, V. - Mocková, D., - Drábek, M.
Výzkumná zpráva v češtině (2011)
53.Network-bound Periodic Freight Train Paths - A Qualitative Generic Approach for Railway Capacity Management
Drábek, M.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2011)
54.Proč Česká republika potřebuje vysokorychlostní železnici
Šlegr, P. - Drábek, M.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2011)
55.Vysokorychlostní železnice: v Evropě standard, pro Českou republiku šance
Drábek, M. - Šlegr, P., - Kalčík, J.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2011)
56.Proč Česká republika potřebuje vysokorychlostní železnici
Týfa, L. - Záruba, T. - Šlegr, P. orig. auth., - Drábek, M. orig. auth.
Recenze článku (v časopisu) (2011)
57.Drážní společnost při ČVUT FD slaví 5 let
Drábek, M. - Tiekuová, N.
Článek (2011)
58.Rozinky a konkurence na dráze
Drábek, M.
Článek (2011)
59.Studium železniční a veřejné dopravy na ČVUT FD
Drábek, M.
Článek (2011)
60.Později do školy? Švýcaři diskutují, jak zmírnit ranní špičku
Drábek, M.
Článek (2011)
61.Je opravdu nezbytné zastavovat expresními vlaky v České Třebové?
Bláha, M. - Drábek, M., - Záruba, T.
Článek (2010)
62.Přínosy redukce míst zastavení v regionální železniční dopravě
Drábek, M. - Záruba, T.
Elektronický dokument se vzdáleným přístupem (web) (2010)
63.Integrální taktový grafikon jako zatraktivnění veřejné dopravy
Drábek, M. - Záruba, T. - Janoš, V. - Baudyš, K., - Pospíšil, J.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2010)
64.Configuration of railway junction on Czech railway network
Baudyš, K. - Drábek, M. - Janoš, V. - Michl, Z., - Pospíšil, J.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2010)
65.Railway Connection Prague - Žilina in the Context of High Speed Rail
Záruba, T. - Drábek, M.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2010)
66.Influence of Integrated Periodic Timetable of Passenger Railway Transport on Freight Railway Transport
Drábek, M. - Záruba, T.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2010)
67.Systematické katalogové trasy pro nákladní vlaky
Drábek, M.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2009)
68.Systematická nabídka tras nákladních vlaků
Drábek, M.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2009)
69.6 000 t zboží skrz Prahu. Každou hodinu.
Drábek, M.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2009)
70.Propustnost tratí a uzlů
Drábek, M.
Elektronický dokument se vzdáleným přístupem (web) (2007)
71.Vlakotramvaj v Karlsruhe
Drábek, M.
Elektronický dokument se vzdáleným přístupem (web) (2007)
72.Princip integrálního taktového grafikonu (ITG)
Drábek, M.
Elektronický dokument se vzdáleným přístupem (web) (2006)

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Synergie v plánování železničních linek
Drábek, M.
2017 - 2019
TJ01000162
2.Konference EURO - Žel 2009: Systematické katalogové trasy pro nákladní vlaky
Drábek, M.
2009 - 2009
CTU0922316