Výpočtová mechanika v dopravě

Kód předmětu:
18Y2VC
Studium:
navazující magisterské
Studijní program:
Technika a technologie v dopravě a spojích (N 3710)
Forma studia:
prezenční
Počet kreditů:
2
Rozsah výuky:
2 + 0 hodin týdně - v prezenční formě studia
Typ předmětu:
povinně volitelný
Semestr | jazyk | obor:
čeština všechny obory
Zakončení:
klasifikovaný zápočet (kz)
Vyučující předmětu:
 
roh  Přednášky:
prof. Ing. Ondřej Jiroušek, Ph.D.
Garantující ústav:
Ústav mechaniky a materiálů (16118)
Klíčová slova:
metoda konečných prvků, numerické výpočty konstrukcí
Anotace:
Princip virtuálních prací a variační principy v MKP. Prutové, plošné a prostorové konstrukce v MKP. MKP ve statice a v dynamice dopravních soustav. Pružný, pružnoplastický materiál a vazkopružný materiál. MKP v problémech biomechaniky. Numerická analýza úloh v programu ANSYS na příkladech.
Cíle:
Osvojení základů metody konečných prvků pro analýzu napětí a deformace. Získání praktických znalostí s výpočetními programy ANSYS a ANSYS LS DYNA při analýze stavu napětí a deformace částí dopravních vozidel a staveb, interakce vozidel s okolím.